tirsdag den 22. juli 2014

Yahya Hassan ydmyger journalister, overtager deres job


NØJ hvor er det godt det her! Det må være det bedste indslag på dansk TV i år. Hård og kontant opremsning af de nøgne kendsgerninger. Mere klar tale har jeg sjældent set.

Og selvfølgelig insisterer de postmodernistiske tv-værter på at alt jo bare er et subjektivt synspunkt og at alting er så kompliceret at det ikke kan forstås, så det ikke nytter noget at prøve at oplyse eller sætte sig ind i noget. Men han viger ikke og lader sig ikke forvirre. Han går stødt frem mens deres vrøvl preller af: Sætning for sætning, slam slam slam, fact fact fact!

Journalistikken har givet op og må overlade pladsen til poeterne. Det er journalisterne der taler om sine foregøglede følelser og mysticisme og den uforståelige verden, og det er poeten der oplyser om verdens tilstand og insisterer på at der findes sandheder og kendsgerninger.

SE DET

Opdatering: Der er en 2. del af interviewet, som ikke er med på TV2s hjemmeside. I det fortsætter "journalisten" i samme subjektivistiske stil, ved at indlede med at fortælle ham (og seerne) at de kendsgerninger han lige har serveret for hende "bare" er nogle følelser. Igen og igen må han irettesætte og bringe journalistikken tilbage til det der burde være dens opgave: formidling af (objektiv) viden. Se det med håndholdt kamera hos Yahya Hassan.


mandag den 28. april 2014

Adskilt men "lige"

Israels udenrigsministerium oplyser om grænseovergange og ruter ind i Israel:
Ben Gurion Airport and environs crossing points Ben Gurion Airport
Intended for all citizens from around the world, except for the Palestinian population which can pass through Ben Gurion Airport subject to special movement authorization given by the District Coordination and Liaison in Ramallah or at Erez respectively. 
Da man ikke må bruge "A-ordet", så kan vi måske bruge det engelske ord for det samme: Segregation?

Og konkludere, at hvis Israel er et demokrati - dvs et styre hvor alle er lige for loven - så er det af den slags, som USA også var engang. Det vil sige et hvor befolkningen er "separate but equal".

fredag den 25. april 2014

Politisk nærblindhedI denne video ses et klip fra DEN ENESTE protestform, som Enhedslisten eksplicit fremhæver som legitim og endda kalder et "forbillede" for demokratisk socialisme:
Vi har de seneste dage selv refereret til kasserolle-revolutionen i Island som et forbillede, hvor den islandske befolkning pressede den borgerlige regering til at udskrive valg, og i stedet valgte en ny regering, som ville føre en ansvarlig økonomisk politik, der tog hensyn til mennesker frem for banker og finansspekulanter.
http://www.enhedslisten.dk/artikel/enhedslisten-vil-en-fredelig-social-og-demokratisk-samfundsforandring-70045
Det var da islændinge i 2008 gik på gaderne med gryder og fløjter og larmede alt hvad de kunne for at overdøve politikerne - de stormede sågar parlamentet og overdøvede en live-udsendelse med regeringen på statskanalen. Det er altså Enhedslistens store forbillede for hvordan demokratiske protester bør fungere. I hvert fald i 2012, da Enhedslisten skrev ovenstående.

I dag skriver Enhedslisten derimod om en lignende (men langt mildere) protest i Danmark: 

Enhedslisten støtter ikke den type protester. Vi synes, det er forkert bevidst at forhindre de inviterede talere i at komme til orde første maj. Samtidig fjerner det fokus fra regeringens arbejderfjendske politik. [..] aktioner som den [..] år er udemokratisk, sætter regeringens politikere i en offerrolle og flytter fokus fra den rimelige kritik af regeringens asociale politik.
http://www.enhedslisten.dk/artikel/udtalelse-vedr-larmedemonstration-72709
Jaja, man kan ændre meget mening på 2 år. Eller også er det endnu et eksempel på det klassiske venstrefløjsfænomen: "politisk nærblindhed" - når alt det, der er langt væk i tid og rum, fremstår mere flot og klart, end når det samme foregår her og nu, hvor det derimod virker uforståeligt og grimt. Man må tage afstand fra de ting, der foregår tæt på, for når de er kommet på afstand, så virker de meget pænere. 

En lettere redigeret udgave af dette indlæg er nu også lagt på Modkraft.dk

onsdag den 10. juli 2013

Vor Tids Største Trusler: Uvidenhed og galskab?

Nogle af de trusler vi står overfor i dag som menneskehed og som liberale demokratier? Jeg nævner i flæng:
Klimakatastrofer, den økonomiske centraliserng efter finanskkrisen, den kontinuerlige afskaffelse af "vestlige" frihedsrettigheder siden 2001, tortur udført af "vestlige" demokratier og med vore staters samtykke, massiv og konstant mere omfattende overvågning; stigende ekstremisme i form af racisme, nationalisme, fundamentalisme, kvindeforagt m.v. - også her i "Vesten" og Danmark - fængselsstraffe for homoseksualitet i Rusland og homofobiske optøjer i Frankrig; krige, terror og masseødelæggelsesvåben... og man kunne blive ved.

Trusler er der nok af. Men hvad er Den Største Trussel Mod Den Frie Verden ifølge den såkaldt "liberale" ungdomsorganisation, LAU

... den skandinaviske velfærdsstat!

Ifølge ungdomspartiets landsformand, Rasmus Brygger, er den skandinaviske velfærdsstat "socialisme i sin perfekte form" og den er "den største fare for den frie verden" på nøjagtigt samme niveau som nazismen i 1930erne og kommunismen under Den Kolde Krig var det.

Som konkrete eksempler (de eneste eksempler) på denne moderne morderiske totalitarisme nævner han "rygelov, fedtafgifter, høje skatter".

Ja! Rygelove og fedtafgifter! Det er jo præcist det samme som koncentrationslejre, diktatur og folkemord! Det er klart den største trussel mod den frie verden i vor tid og helt på linie med nazisme og stalinisme ... Hvis man altså er fuldkomment uvidende om historie og ideologi, og samtidig er rablende vanvittig. Jeg ved ikke om Rasmus Rytter nogensinde har gået i skole, men i så fald bør han kræve skolepengene tilbage.

Men man kan ikke komme til sådan en vanvittig konklusion alene ved at være ubegavet og uvidende - man må også være godt tosset for at finde på sådan noget... og alligevel er der en hel ungdomsorganisation, der har valgt ham til sin formand.

Jeg vil derfor tilføje uvidenhed og galskab til listen over De Største Trusler vi står overfor i dag ...

Venstre: Danmarks Ironiske Parti

Ironi: Det højreorienterede parti med navnet "Venstre" kræver, at en privat forening skal skifte navn, fordi dens nuværende navn er misvisende. Det er i øvrigt samme parti, som også kalder sig "Danmarks liberale parti" og hævder at gå ind for mindre statslig indblanding.

... og tilsyneladende kan hverken partiet selv eller landets journalister se det ustyrligt morsomme og ironiske i dette.


Men partiets ordfører, Fatma Øktem, har da bestemt en pointe: Navne bør ikke være misvisende! Jeg går derfor ud fra at hun som det allerførste har stillet forslag - nej, krævet! - at hendes eget parti skifter navn til "Højre - Danmarks ironiske parti" eller noget i den retning.

Men lad det ikke stoppe der! Der er mange partier, som må ændre navn, hvis Øktems kriterier bliver standard. Hun kræver nemlig at en forening, der ikke repræsenterer alle muslimer, skal holde op med at kalde sig "islamisk trossamfund". Det kan jeg sagtens se pointen i. Men med samme argument må vi jo også kræve, at "Socialistisk Folkeparti" må droppe både ordet "socialistisk" og "folke", da de jo hverken repræsenterer særligt meget socialisme eller særligt mange folk. Partiet der kalder sig "Liberal Alliance", men som har luftet særdeles antiliberale holdninger til fordel for bl.a. diktatur må naturligvis også fine sig et nyt navn. Det gælder også "Radikale Venstre", der ikke er nogen af de to ord. Og navnet "Dansk Folkeparti" kunne jo også give det misvisende indtryk at det repræsenterer alle danske folk, hvilket langt fra er tilfældet.

Faktisk kan Fatma Øktems ord sagtens passe på sidstnævnte parti. Jeg citerer - med en lille omskrivning:
Når man bruger sådan et navn, dækker det meget, meget bredt. Dansk Folkeparti har en mere radikal politik end det store flertal af danskere, som er moderate. Men så må de tone rent flag – i stedet for at foregive, at de repræsenterer alle. Det gør de ikkemandag den 8. juli 2013

Inger Støjberg lyver, EkstraBladet er kedeligt - Er der ellers noget nyt?

I en kronik i Politiken den 8. juli skriver Venstres integrationsordfører Inger Støjberg:
Det er bevisligt, at i samfund, hvor meninger brydes, hvor eliten udfordres, og hvor graden af frihed er stor, skabes vækst og velstand.
Det er jo en fin teori, men når man skriver, at noget er "beviseligt" så kræver det lidt mere end bare at lyde fint - det kræver faktisk beviser eller veldokumenteret forskning. En sådan forskning ville blandt andet være nødt til at forholde sig til eksempler, der ser ud til at modsige teorien, såsom Kina og andre østasiatiske lande, der i årtier har haft kraftig vækst og velstandsstigning uden ligefrem at kunne siges at være samfund hvor "eliten udfordres, og hvor graden af frihed er stor". Disse eksempler får ikke teorien til at se så troværdig ud, så jeg vil meget gerne se de beviser, Støjberg mener at kunne fremføre.

Disse simple spørgsmål (hvilke beviser? hvilken forsning?) stillede jeg fru Støjberg på Ekstrabladets live-chat. Jeg tænkte at hun sagtens lige kunne svare på det, for man skriver vel ikke at noget er "bevisligt" uden at have læst bare en smule om emnet. Det er ikke nogen anklage eller udfordring af hendes holdninger - jeg vil bare gerne høre mere om de "beviser". Det er vel ikke for meget eller for groft?

Jeg spurgte hende også om, hvad det er for en FN-liste over "failed states", hun henviste til, da hun skrev følgende:
Lige så klart er det, at der kan sættes et lighedstegn mellem det at fornægte ligestilling, ytringsfrihed og en meget streng og syg tolkning af Koranen og så det, at samfundet går i stå eller i decideret tilbagegang. Et blik på FN’s liste over Failed States (mislykkede stater) underbygger til fulde min påstand.
Jeg har aldrig hørt om at FN - foreningen af alle verdens stater - skulle have et organ der kategoriserer nogle af sine medlemmer som "fejlslagne". Jeg stillede derfor de simple spørgsmål: Hvad er det for en liste? Hvor kan jeg læse den? Og hvilket FN-organ laver den? Det må da være lige til at svare på, for naturligvis skriver man da ikke om en så specifik ting, hvis den ikke findes. Der er da ingen, der sætter sig til at skrive en kronik, hvor de påstår at et FN-organ understøtter en påstand, uden at kunne henvise til det FN-organ - og da slet ikke en politiker, som må forvente at nogle journalister kan stille hende det spørgsmål.

Eller jo, det er der så. Nemlig Inger Støjberg. For mig bekendt findes der ikke nogen sådan FN-liste, og der er intet sådant FN-organ. Det er altså fri fantasi fra fru Støjberg - noget hun selv har fundet på. Og der må vel være tale om en ret kalkuleret og bevidst løgn, når hun skriver at dette fantasiprodukt skulle "underbygge min påstand", for der er altså ikke tale om en simpel fortalelse men om en kronik, som hun har haft langt tid til at skrive.

Jeg må dog give hende det, at hun er koldblodig og modig, når hun uden bæven sætter sig til at opdigte kilder og fremføre løgne, som er så lette at afsløre - alt det kræver at få hende på glatis er jo blot at en enkelt journalist stiller spørgsmålet: "Hvilken FN-liste er det du snakker du om?" Men det er der ikke nogen journalister, der har gjort. Ikke én eneste. Måske er det altså ikke fordi Støjberg er modig. Måske er hun bare bevidst om tilstanden blandt danske journalister, og ved at man kan bilde dem hvad som helst ind, hvis man bare opdigter en "FN-liste" eller noget. Ingen af dem stiller spørgsmål til det faktuelle. Men det gør jeg altså. Så derfor spurgte jeg naturligvis også til den liste på Ekstrabladets chat.

Men ingen af mine spørgsmål kom igennem. Jeg ved ikke om det er Ekstrabladet eller Inger Støjberg, der modererer chatten, men fri er den i hvert fald ikke, for mens alle mulige "Yay/Booh"-kommentarer kom igennem, blev mine spørgsmål aldrig hverken synlige eller besvarede. Så meget for "et samfund hvor meninger brydes".

Nå, men så fik jeg da set den chat, og (uden overraskelse) konstateret, at det ikke er noget man kan blive klogere af. Hun svarede ikke på noget som helst, ingen udfordrende spørgsmål blev sluppet igennem, og det var ikke noget der meningsfuldt kan kaldes en "debat". Det var altså bestemt ikke et eksempel på "et samfund hvor eliten udfordres".

Til gengæld var der den her:
Dette er et spørgsmål om, at hvis man er så uenig i måden vi lever på i Danmark, synes at vædierne er helt forkerte og konstant stiller spørgsmålstegn på fundamentet, som vort samfund bygger på, så bør man da stille sig selv om, om man bor i det rigtige land.
Okay... hvis man "stiller spørgsmålstegn på fundamentet" ved et samfund, så hører man ikke til i et land? Bare det at man stiller spørgsmål???

Hvordan hænger det sammen med Støjbergs påstand om, "samfund, hvor meninger brydes, hvor eliten udfordres, og hvor graden af frihed er stor"?? I Støjbergs ideal-samfund må man ikke engang stille spørgsmål ved samfundet! Hvordan kan der så være nogen meningsbrydning, udfordring af eliten eller stor grad af frihed?

Screenshot fra Ekstrabladets Chat
 mandag den 24. juni 2013

En tår af sin egen medicin


Er Messerschmidt nu imod peberspray og vandkanoner? spørger Rune Engelbreth Larsen.

Mon dog? Det ville jo forudsætte at han havde integritet og at hans holdninger var intellektuelt sammenhængende. Mon ikke bare han er imod at politiet i overvejende muslimske lande skal have det, mens det i danske og kristne hænder naturligvis bliver godt og rart?

Vi tager lige et citat til:


LA: Holdninger som vinden blæser (eller: Vejen til magten for magtens skyld)

Jeg ville selv have skrevet noget, men en ven på Facebook har lavet denne citatsamling, der viser Liberal Alliances 180graders vending fra liberalt og humanistisk parti til et parti, der vil indskrænke friheden mere end selv Dansk Folkeparti og som netop har erklæret, at de går ind for en regering med dette særdeles anti-liberale parti.
 
7. maj 2007: Anders Samuelsen er med til at starte Liberal Alliances forløber Ny Alliance (som har indsamlet de nødvendige underskrifter for at stille op til Folketinget), 7. maj 2007:
»Vi vil pege på den statsminister, der vil minimere Dansk Folkepartis indflydelse«
25. april 2009: Anders Samuelsen på Liberal Alliances landsmøde:
»Det vil Liberal Alliance under ingen omstændigheder lægge navn til. Jeg kan love 100 procent, at når Liberal Alliance efter næste valg sidder på de afgørende mandater, så vil de blive brugt til effektivt at blokere for, at Pia Kjærsgaard og hendes proselytter får ministerposter. Der bliver ingen opbakning fra Liberal Alliance til en VKO-regering.«
19. april 2013: Anders Samulesen om en meningsmåling, der viser et smalt flertal til V og DF:
»Danmark vil ende som en økonomisk "tabernation", hvis Venstre og Dansk Folkeparti får flertal efter næste valg, advarer LA-leder Anders Samuelsen«
22. juni 2013: Blot to måneder efter at have kaldt denne regeringskonstellation for garantien for en "tabernation", siger det såkaldt "liberale" parti nu, at det vil arbejde for en regering, der består af Danmarks mest anti-liberale parti (DF):
»LA-formand Anders Samuelsen opfordrer Venstre til at etablere en V-DF-regering efter næste valg. Trods tidligere skepsis over for DF mener Samuelsen i dag, at Liberal Alliance har en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti.«

lørdag den 8. juni 2013

"Ungdommen nu til dags..." ifølge Politiken

Af en eller anden grund, som jeg aldrig nogensinde har forstået, så skal medierne (og sociologerne, politikerne, forfatterne osv) hvert årti give et navn/stempel til den eksisterende generation af unge - som om de alle var ens og delte fælles træk og mentalitet. Jeg ved ikke hvad det skal gøre godt for eller hvad man får ud af det, men sådan er det.

Og i hvert årti gælder det naturligvis også, at de midaldrende journalister, sociologer osv synes at den eksisterende generation af unge er nogle selvcentrerede slendrianer uden respekt for autoriteter og hårdt arbejde, uden politisk engagement og samfundssind og så videre. Sådan har det været i årtusinder - helt tilbage til Sokrates, så man kunne godt få den fornemmelse at, hvor "ungdommen nu til dags" aldrig er "hvad den har været", så har de midaldrende altid været "det samme".

Jeg har kastet et blik på Politiken, for at finde ud af hvad der kendetegner "ungdommen nu til dags" og hvad den skal hedde ifølge dem der føler det stærke behov for at navngive ting.