tirsdag den 30. september 2008

Dansk Folkepartis ny alliance

Bragt på intet menneske er illegalt (jeps, det er mig, der er redaktøren dér), 24.januar 2008Det "anstændige" parti, Ny Alliance slutter sig til flygtninge-fjenderne

Partiet Ny Alliance blev dannet på baggrund af 2 faktorer: På den ene side en bølge af utilfredshed blandt borgerlige - især konservative - politikere med VKO-regeringens uliberale blokpolitik, hvor det racistiske Dansk Folkeparti har haft vetoret på flygtninge- og immigrationspolitikken og statsministeren har ladet hånt om menneskerettigheder, internationale konventioner og almindelig "borgerlig anstændighed".Med denne fastfrosne blokpolitik har de borgerlige midtersøgende politikere kun haft mulighed for at søge samarbejde med oppositionen på venstrefløjen, hvilket har frustreret nogle af de yngre og mere økonomisk asociale og nyliberalistiske elementer blandt De Radiale.

Grunden var altså lagt for dannelsen et såkaldt "anstædigt borgerligt midterparti", der kunne samle de utilfredse elementer i begge lejre. Som så mange andre protestpartier blev den Ny Alliance stiftet med topstyring og lancering af prominente politikere og kendisser men uden nogen egentlig politik eller program.

De to mærkesager op til Folketingsvalget i 2007 illustrerede perfekt partiets baggrund: markante skattelettelser for de rigeste danskere og vage udmeldinger om bedre forhold for asylsøgere i Danmark.

Dobbelttydige udmeldinger
I et valgår, hvor der - for måske første gang nogensinde - havde været massivt positivt fokus på flygtninge og deres skæbner og lidelser, og hvor mange var frustrerede over den førte blokpolitik, var det opportunt at fremføre budskabet om en borgerlig regering, der overholder menneskerettighederne og behandler flygtninge pænt - kort sagt en borgerlig regering, der ikke er hænderne på Dansk Folkeparti.

Ny Alliance kom på mystisk vis til at fremstå som partiet der ville gennemføre denne forandring.

Men hvilke konkrete forandringer Ny Alliance egentlig ville gennemføre på flygtningepolitikken var svært at finde ud af - udover at de ihvertfald ville være "anstændige".

Ny Alliances politiske udmeldinger op til valget syntes at være, at de var enige i regeringens førte politik, men ikke brød sig om at den var gennemført med Dansk Folkeparti, der ikke er et "anstændigt" parti. Den samme politik gennemført med Ny Alliance ville derimod være anstændig. "Der skal ikke ændres ved den restriktive flygtningepolitik" sagde formanden for partiet, Naser Khader inden valget.

Alligevel lykkedes det på mystisk vis at få partiet til at fremstå som noget nyt på netop det område, de ikke ville ændre ved.

De valgte side
At partiet på ingen måde skiller sig ud fra VKO-regeringen, hvad angår flygtningepolitikken fik vi tydeligt bekræftet, første gang det fik en mulighed for at sige fra overfor regeringens og Dansk Folkepartis blokpolitik.

Endelig var VKO kommet i mindretal - og netop på det område - da de med deres "ny" asylforlig ville sylte de lovede forbedringer for asylsøgerne i Danmark. Presset af folkestemningen op til valget havde statsministeren lovet reelle forbedringer, og i midten af januar 2008 kunne en samlet opposition tvinge regeringen til enten at stå ved løftet eller gå af.

Sådan skulle det dog ikke gå. På trods af alt hvad nogle vælgere måske har troet og på trods af de flotte men ukokrete udmeldinger om "anstændighed" havde Ny Alliance jo på forhånd sagt, hvad deres kritik af regeringens asylpolitik går på: at den ikke bliver gennemført med Ny Alliance.

Det samme forslag som først blev forkastet, da regeringen som sædvanlig havde lavet det med Dansk Folkeparti som eneste partner, bliver nu gennemført i uændret form med støtte fra regeringens og Dansk Folkepartis ny alliance. Alt der skulle til for at få partiet til at støtte forslaget, var at de blev inviteret med til forhandligsbordet. At politikken er den samme spiller for opportunisterne ingen rolle.

En smag af magten
Men da partiet forlod Folketingets anstændige alliance af kritikere af regeringens flygtningepolitik og istedet valgte at støtte VKO-regeringen skulle vi ikke tro, at de helt havde opgivet deres mærkesag. Næh, som med så mange andre igennem historien, der har ladet sin kritik forstumme efter at være blevet inviteret med i magtens cirkler, lød budskabet: "vi kan bedre ændre politikken indefra".

Ved at stemme for VKO-regeringens aftale, der egentlig blot er endnu en stramning på flygtningepolitikken, lovede Naser Khader, at han kunne få gennemført flere og bedre aftaler i fremtiden.

Det skulle vise sig at være rigtigt - på en måde. Ved at vælge at være med i VKO-blokken og dens flygtningefjendske politik kunne Ny Alliance pludselig sidde med ved forhandlingsbordet, da denne politik skulle fortsættes. Partiet har nu fuldstændig meldt sig ind i den flygtningefjendske blok, hvilket er blevet cementeret idag.

Idag, den 24. januar kom udmeldingen om, de næste ændringer det tidligere "anstændige" parti vil have gennemført: endnu en stramning og endnu et tiltag i Danmarks politik om at flygtninge bare skal skrubbe hjem hvor de kom fra.

Mere af det samme
Det ændringsforslag, Ny Alliance valgte at stemme for for at beskytte VKO-regeringen mod at komme i mindretal og blive nødt til at ændre sin politik, rummede et ekstremt begrænset løfte om at nogle få asylsøgere kunne flytte ud fra asylcentre og ind i lejligheder. Det ville næppe forbedre deres tilværelse synderligt og pakken rummede da også som sædvanligt en række tiltag for at få dem til at forlade landet og forhindre dem i ellers at etablere sig en tilværelse her.

Den politik valgte Ny Alliance at stemme for, og har nu siddet med ved forhandlingsbordet, hvor de har kunnet foreslå deres fortsættelse af den politik:

Nu skal løftet om at give asylsøgere lov til at arbejde realiseres, men igen under forudsætning af at de forlader landet. I alliancens forslag skal staten ovenikøbet konfiskere flygtningenes løn, og først udbetale den når de skrider hjem, hvor de kom fra. Imellemtiden kan de få lov til at arbejde som slaver, der sparer op til deres egen udvisning og mulige henrettelse.

"De skal ud"
Igen fortsættes det politiske budskab: "flygtninge skal ikke være her" - under dække af "forbedringer" på området. Ny Alliance fortsætter desuden regeringens politik om, at se stort på FNs anbefalinger ved at fortsætte presset for at sende flygtninge hjem til krigszoner og diktaturstater.

Regeringen har før forsøgt at bestikke irakiske flygtninge til at tage hjem og dø med en pose danske kroner. Nu skal de lokkes med det, de allermest har brug for - næst efter en opholdstilladelse - muligheden for at få lidt indhold i tilværelsen ved at få et arbejde og lave noget meningsfuldt. Men kun hvis de skriver under på at forlade det land, de ifølge regeringen, Dansk Folkeparti og deres nye alliance-partner ikke er velkomne i.

Dette udspil, er efter min mening et af de mest afskyelige forslag de seneste par år, idet det samtidig giver flygtningene en af de ting, de har mest brug for, men kun hvis de tager imod det de har allermindst brug for: en hjemsendele til en usikker fremtid. De får lov ret til at arbejde, hvis de opgiver alle deres rettigheder som flygtninge.

Et nyt flygtingefjendsk protestparti
Udspillet var ikke et resultat af regeringen og Dansk Folkepartis blok-politik. Det kom på helt eget initiativ fra det tidligere "anstændige" parti, som efter at have forladt kritikerne og menneskerettighedsforkæmperne for en plads ved forhandlingsbordet, nu entydigt har meldt sig ind i historien om dansk politiks mange topstyrede, populistiske og flygtningefjendske protestpartier.

Ny Alliances borgerlige "anstændighed" er en politik, der bekræfter og forstærker budskabet om, at flygtninge ikke kan få asyl Danmark og ikke er velkomne her - omend de skal behandles pænt mens de får det at vide.

Det er nærmest værre end Dansk Folkepartis åbne fremmedfjendtlighed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar