fredag den 12. september 2008

Darwin, Huxley, Kropotkin: evolutionsteori, etik og menneskets natur

En af de opgaver, jeg virkelig nød at skrive, og hvor jeg gjorde det jeg bedst kan lide: at tage et videnskabeligt emne og vurdere dets relevans for filosofiske teorier. Opgaven indledes med en beskrivelse af hvorledes evolutionsteorien blev forvrænget så den stadig idag har det ry, at den er uforenelig med filosofi og etik. Dernæst gives et resume af hvilket syn Darwin selv havde på evolutionen, menneskets natur og moral. Darwins holdninger er radikalt forskellige fra den gængse og falske opfattelse af darwinismen, og var i virkeligheden tættere på den russiske biolog og filosof Kropotkins opfattelse end på social-darwinismens og Hobbes. Kropotkin bygger videre på Darwins teori om livets og moralens evolution og placerer ligesom Darwin moralen i menneskets instinktive sociale behov. Til sidst supplerer jeg med lidt moderne forskning fra både biologien, spil-teori, økonomi og psykologi og konkluderer, at moral-filosofien er nødt til at gå væk fra den overdrevne fokus på rationalitet som den eneste moralske faktor, for en væsentlig del af vore moralske handlinger er ikke baseret på rationel beregning, men på instinkter, som kan fremmes og udvikles under de rette forhold.

Det skal nævnes, at der forud for opgaveskrivningen gik en masse læsning af biologi-faglig litteratur, for at jeg kunne finde ud af, hvilke debatter og uenigheder der er indenfor evolutionsteoretikerne idag. Det faglige indhold i opgaven burde således være i orden, men det har ikke været muligt at komme ind på dette forarbejde i selve opgaven, som jo skal holde sig til emnet indenfor forholdsvis få sider (hvis der ikke var denne pladsbegrænsning ville jeg sikkert skrive på den endnu).Read this document on Scribd: Kropotkins naturalistiske etik
Download som pdf

1 kommentar:

  1. Ikke for at blære mig, men censors kommentar til opgaven har jeg altså lyst til at gemme. Man må vel have lov til at være lidt stolt, når man får disse ord:


    "Det må være dejligt at være vejleder, når studenten er som Ole Martin Sandberg. Jeg kan blive helt ærgerlig over, at 13-skalaen er afskaffet, for i dette tilfælde mangler vi muligheden for at give 13. Som du kan forstå, mener jeg, at hjemmeopgaven er fremragende. Den er stringent gennemargumenteret, og det er uden for enhver tvivl, at han har et sikkert og kompetent greb om filosofisk analyse. Vi kan naturligvis godt gå i detaljer for at begrunde en karakter, men her er det lidt omsonst. Det er et suverænt projekt. Mit bud er derfor: 12."

    SvarSlet