tirsdag den 30. september 2008

EU opruster massivt på grænseovervågningen

Bragt på Modkraft.dk 4. april 2008

Avancerede overvågningssystemer og ny teknologi skal opbygge en højteknologisk, uigennemtrængelig mur omkring EU. Målet er at stoppe al ureguleret indvandring, især fra landene i det globale Syden. EU har for nylig godkendt planer om at opbygge verdens mest omfattende og avancerede overvågningsystem, der skal sikre fuld kontrol med ind- og udrejse fra unionen. Projektet indebærer bl.a., at alle rejsende registreres i en fælles database samt satelitovervågning af trafik selv langt udenfor EU’s ydre grænser.
Frontex som centralt EU-kontrolorgan
Det er Frontex, et EU-finansieret agentur som har til opgave at forhindre ureguleret migration til EU, der forventes at skulle stå for udviklingen og driften af det kommende »integrerede grænseforvaltningssystem«, som det kaldes.

Systemet skal være en arvtager til Schengen-samarbejdet, og vil bl.a. bestå af det fælles overvågningssystem EUROSUR samt en fælles database og system for håndtering af visa og migration ind og ud af EU.

Oprindeligt var Frontex’s opgave at hjælpe medlemsstaterne med koordinering af grænsepatruljeringen samt at koordinere fælles deportationsflyvninger. I 2007 fik agenturet imidlertid mulighed for at operere på egen hånd og har siden bl.a. gennemført patruljering og tilbagevisning af migranter til søs langt udenfor europæisk farvand.

Derudover står Frontex for tekniske analyser af migrationsmønstre og grænsesikkerhed med henblik på at udvikle nye teknologier, der kan lukke hullerne i Europas grænser. Det er denne opgave, der ifølge EUs planer skal udvides og formaliseres.

Fælles visumadministration
Udover de teknologiske studier, der skal bruges i EUROSUR, har Frontex stået for endnu et projekt, som mødes med stor iver fra EU-kommissionen:

Border Security-studiet (grænsesikkerhedsstudiet, red.) har udviklet et koncept for fælles centraladministration af visum til ikke-EU-statsborgere og registrering af alle, der bevæger sig over grænserne ad de formelle kanaler.

Dette Frontex-projekt udgør grundpillen i det andet led i komissionens fremtidsvision: et fælles integreret »visa information system«, som Frontex altså også skal være ansvarlig for. Dette system skal dels afløse de nationale visum-procedurer og grænsekontrol samt Schengen-systemet, der også bliver evalueret i år.

Ved at oprette en fælles registrering og database for alle, der kommer ind i EU, vil det største hul i migrationskontrollen blive lukket. Langt de fleste, der opholder sig i EU uden tilladelse, er nemlig migranter, der er kommet ind med et gyldigt turistvisum eller midlertidig arbejdstilladelse, og som er blevet i EU efter at disse udløb.

EUs plan er at få kontrol over enhver der opholder sig illegalt ved at oprette et fælles visum-register, der ikke blot kan registrere hvem der kommer ind, men også hvem der forlader EU.

Anbefaler biometrisk registering
Ifølge Border-Security-studiets konklusion bør der oprettes biometrisk registrering ved alle officielle grænsestationer for at lette processen. Dvs. scanning af øjne og andre fysiske kendetegn.

For at undgå lange køer kan alle statsborgere udenfor EU, der ofte rejser legalt ind i EU, samt alle EU-borgere lade sig registrere i denne database, så de automatisk kan blive scannet og genkendt ved grænsen.

Hvis dette system gennemføres vil det være det største og mest omfattende registreringssystem i verden, og kombineret med EUROSUR, vil Frontex blive ansvarlig for et overvågningssystem, der aldrig er set lige.

Hvad alt dette vil komme til at koste, og hvor lang tid det vil tage at udvikle, er svært at sige. Men under EUs ministerkonference for indenrigs- og justitsministre i Slovenien den 11.-12. marts blev komissionens vision godkendt som EUs arbejdsprogram for en fælles, integreret migrationsforvaltning, som effektivt skal befæste det, kritikkere kalder »Fort Europa«.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar