fredag den 12. september 2008

Fri vilje eller autonomi

Jeg beskæftiger mig sjældent med metafysik. Og dog... i politiske og etiske studier beskæftiger jeg mig ofte med emner som jeg'ets status, bevidsthed, selvbevidsthed, personlighed og valg, frihed og ufrihed - emner, der jo alle har en vis berøringsflade med de typiske emner i metafysikken. Og en forståelse af menneskelig psykologi og viljens frihed er nok en god forudsætning for at kunne danne gode politiske og etiske teorier. Det er altså et emne jeg har beskæftiget mig med sekundært som led i andre emner, og efterhånden havde der samlet sig altså nok biprodukter af anden forskning til at jeg kunne smide dem sammen til nogle tanker om viljens frihed.

Min indfaldsvinkel er som regel at tage afsæt i videnskabelige teorier indenfor for eksempel psykologi og sociologi, og det er da også hvad jeg gør i denne opgave om "viljens frihed". Jeg argumenterer for, at den abstrakte filosofi typisk har opsat et umuligt frihedsbegreb, og dermed undermineret deres egne argumenter for viljens frihed. Dette frihedsbegreb består i en fetichisering af det nærmest ubegrundede "valg" - et valg for valgets egen skyld - og jeg mener hverken at det er et realitisk eller et ønskværdigt billede af mennesket.

Istedet argumenterer jeg for en psykologisk opfattelse af "personlig autonomi", som jeg mener både er realistisk og en hel del mere ønskværdig for virkelige mennesker. En opfattelse af mennesket, der må bide i det sure æble og acceptere den måske absurde opfattelse at frihed blandt andet består i at have modtaget påvirkninger udefra. Hvis dette lyder som ufrihed og/eller selvmodsigende, så sammenhold det med den absurde og efter min mening aldeles ufrie opfattelse af mennesket som interesseløst og følelsesløst frit svævende subjekt uden nogen egentlig vilje - er det virkelig frihed?


Read this document on Scribd: Fri vilje eller AutonomiDownload som pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar