fredag den 26. september 2008

Messerschmidt stiller "tvivlsspørgsmål" ved grundlaget for invasionen af Irak

Politiken viderebringer en vrøvlende udtalelse fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, hvor han kritiserer Venstre for at have opstillet Morten Løkkegaard til næste års valg til Europaparlamentet, fordi Morten Løkkegaard har stillet spørgsmål ved, om Osama bin Laden og al-Qaeda virkelig stod bag terrorangrebene den 11. september 2001.

Messerschmidt vil have Løkkegaard taget af listen, fordi:
»Morten Løkkegaard har været ude med nogle mærkelige betragtninger om, hvilke konspirationsteorier han nu mener er rigtige eller ikke er rigtige. Det er noget med, at han tror på dem, som er sande.«
Jeg synes også det er problematisk at tro på langt ude teorier, omend der nu ikke kan være noget galt i netop, at tro på de teorier, der er sande. Messerscmidt mener dog tilsyneladende ikke, at der er forkert, fordi det simpelthen er latterligt, at Venstre og flere andre partier i Danmark ikke bekymrer sig om, hvem de opstiller til Europaparlamentet, eller fordi det er foruroligende, at en politiker, der opstilles, kan være ubegavet. Næh, han er åbenbart bekymret på vejne af en helt anden konspirationsteori: Påstanden om at sammenhængen mellem Bin Laden og Saddam Hussein.
»Det er da foruroligende, at Venstre stiller en mand op, som stiller tvivlspørgsmål ved hele grundlaget for kampen mod terror og de aktioner, vi har foretaget i Irak og Afghanistan«, siger Morten Messerschmidt.«
Hermed afslører Messerschmidt jo dels, at han selv går ind for udbredelse af løgnagtige konspirationsteorier, og at han ønsker at bruge dem til politisk propaganda for helt andre formål. Alle rationelle og intelligente mennesker, som har gidet at bruge et par minutter på sagen, er jo udemærket klar over, at der absolut ingen forbindelse var overhovedet mellem Irak og Al Qaida eller 11.september.

I den sætning stiller han jo netop selv "tvivsspørgsmål" (hvad fanden er det egentlig?) ved grundlaget for de "aktioner", det danske militær foretager i Irak: Ifølge den danske regering var grundlaget først noget med nogle masseødelæggelsesvåben, som ikke fandtes, og derefter var det noget med at erstatte en diktator - men det har aldrig nogensinde haft noget at gøre med 11.september. Hvorfor skaber Morten Messerschmidt tvivl om dette grundlag? Mon han nu vil kræve sig selv fyret?

Og hvorfor har Politiken ikke lidt højere standarder? Man kan da for pokker ikke bare bringe sådan en gang selvmodsigende vrøvl uden et eneste kritisk spørgsmål eller research og så kalde det "journalistik".Tilføjelse: I en senere rigtig artikel, der faktisk har spørgsmål, interviewer Politiken en anden EU-parlamentskandidat fra Venstre om grundlaget for invasionen ("aktionen") af Irak. Det drejer sig om Jens Rhode fra Venstre, som indrømmer, at selvom det juridiske argument for krigen var, at Saddam Hussein ikke efterkom FN-resolutioner, så misledte regeringen bevidst den danske befolkning ved at skabe et billede af, at landet havde masseødelæggelsesvåben, og at det var grunden til invasionen. Jens Rhode beskriver denne vildledning i sin bog "Vejen til Irak", hvor han også selv påtager sig ansvaret for at have været med til at skabe dette falske billede.

Manglende efterkommelse af FN-resolutioner var altså det formelle juridiske grundlag. Påstanden om masseødelæggelesesvåben var det offentlige grundlag, der skulle sælge krigen til befolkningen. Men Jens Rhode - der nok ikke tror på konspirationer han ikke selv har været med til at skabe - nævner altså intet sted noget om Al Qaida eller 11.september som grundlaget. Mon Morten Messerscmidt så vil kræve Jens Rhode taget af Venstres opstillerliste til EU-parlamentet? Eller er det snarere Messerscmidt selv, der ifølge sine egne argumenter, ikke er egnet, fordi han i modsætning til Rhode, stadig tror på konspirationsteorier og ikke har fattet grundlaget for krigen? Hvordan kunne det iøvrigt gå Messerscmidts næse forbi, hvad grundlaget i lov-teksten var, når han selv var med til at udforme den?

Det kunne da have været morsomt, hvis Politiken ville have fulgt op på den mystiske historie med Messerscmidt, de valgte at bringe. Altså... når nu de nu valgte at bringe de tossede udtalelser, så er det vel på sin plads at følge op på dem, når man lidt efter har et interview, som direkte modsiger dem. Man kunne selvfølgelig også bare have valgt at ignorere dem til at starte med, når man nu ikke gad at lave noget journalistisk arbejde på dem.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar