fredag den 12. september 2008

Racisme, sexisme, undertrykkelse og lighed

Min første opgave efter ba-projektet og et par år væk fra universitetet. Skrevet i sommeren 2005. Den opgave, der gjorde det sjovt igen at studere filosofi, da jeg opdagede, at det ikke behøver at være uden relevans til det rigtige liv. Opgavens fulde, officielle titel er "Begreberne undertrykkelse og lighed i hhv. den liberale og den radikale filosofi - med fokus på den radikale filosofis kritik af liberalismen forståelse af racisme og sexisme", og beskæftiger sig kritisk med liberalismens og visse (venstre)radikales menneske- og samfundssyn. Jeg kritiserer det liberale "farve- og kønsblinde" strategi til udryddelse af diskrimination med udgangspunkt i sociologiske og psykologiske teorier om identitet, men er også kritisk overfor visse gruppers og teoretikeres krav om separatisme. Med udgangspunkt i bl.a. analytisk feminisme, Wittgenstein og den marxistiske teoretiker Gramsci forsøger jeg at analysere hvorledes, dominans og identitet hænger sammen, og hvorfor det er et sværere projekt at opnå et ligeværdigt samfund end liberalismen typisk antager.Read this document on Scribd: Undertrykkelse og lighed


Download som pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar