torsdag den 9. oktober 2008

Anti-prostitution som anti-migration

Den anti-feministiske kampagne mod prostituerede, som blev anført af Dansk Kvindesamfund sidste forår og blev støttet af flere venstreorienterede organisationer (og jo: det er i særdeleshed anti-feministisk at føre en kampagne, der er nedladende, patroniserende og afvisende overfor de involverede kvinders egne erfaringer og holdninger), gjorde mig godt og grundigt vred og frustreret af flere grunde. En af grundene er nu blevet bekræftet - kriminaliseringen af prostitution og af migration hænger sammen. Det viser en politiaktion omtalt i politiken idag.

To af grundene til at jeg fandt kampagnen afskyelig er egentlig ret traditionelle feministiske og burde slet ikke vække undren:

1) Som sagt var den ekstremt kvindeforagtende og dybt autoritær, idet den på bedste patroniserende og patriarkalske vis insisterede på at de involverede kvinder ikke selv havde ret til at blive hørt om deres behov, når nu den velmenende Fader Stat bedre kender deres "sande interesser", uanset om de var enige eller ej. Den slags er altså ikke feministisk - det er det modsatte. (Det positive er, at det fik en del prostituerede til kræve at blive hørt og sågar begyndte at organisere sig)

2) Den var desuden et eksempel på noget af det værste jeg ved: et angreb på en gruppe mennesker foretaget under dække af at "hjælpe dem". En masse kendte og ukendte mænd meldte sig for offentligt at bekende deres hellighed: at de da sandelig finder de afskyeligt at benytte sig af prostituerede (jeg modtog også en opfordring til dette), og det var altsammen "naturligvis" fordi det er synd for de "stakkels" prostituerede (som konsekvent blev nægtet en egen stemme), men de konkrete lovforslag i kampagnen ville de fakto drive prostitution endnu mere under jorden, end det er idag, og give langt værre leve- og arbejdsforhold for prostituerede. Hvad enten prostituerede er i den situation frivilligt eller tvungent, så kan de umuligt hjælpe dem at kriminalisere deres dagligdag yderligere og dermed gøre dem yderligere afhængige af kriminelle og brutale bagmænd. Det var altså ikke for at hjælpe prostituerede - de skulle i virkeligheden straffes, så nogle få liberale kunne føle sig gode.


Det er altså almindelig feministisk analyse at modsætte sig "velmenende" formynderi, der taler på andres vejne og nægter kvinder at være subjekter. Feminisme er mig bekendt at slås for alle kvinders rettigheder og forbedring af livsvilkår - ikke at mistænkeliggøre, umyndiggøre og kriminalisere en gruppe kvinder for at nogle velstillede kvinder og mænd kan få det godt med sig selv.
Kampen mod migration
Men min personlige indfaldsvinkel til denne ensidige "debat" om prostitution var og er, at den blev brugt og misbrugt - bevidst og ubevidst - som et led i den større diskurs og kamp mod migranter, mod "de fremmede", mod den fri bevægelighed og mod flygtninge. Det er en stemme og en problemstilling, som ikke har fået megen opmærksomhed.

Pludselig kunne både de "gode" og de "onde" i migrationsdebatten samles om krav om lukkede grænser, strengere visumkrav, mere politi og overvågning mod migranter, internationalt politiarbejde til opklaring af migrationsruter og "smugler"-netværker osv osv osv. Altså alle de elementer, som enhver antiracist, enhver humanist og enhver tilhænger af menneskerettigheder ved fører til tusindvis af dødsfald ved Europas grænser hvert år, til afskaffelse af asylsystemet, og til indespærring og nedbrydning af flygtninge samt almen dehumanisering af "fremmede".

Det var "naturligvis" ikke sådan ment (nej da! Ikke for de venstreorienterede i kampagnen, men de må altså have været overordentligt naive, hvis de ikke kunne se, at det blev og ville blive brugt sådan). Hele denne indsatspakke mod migration, og kriminaliseringen af prostitution, skulle jo blot være til for at komme noget til livs, som vi alle kan være enige om er modbydeligt: nemlig ufrivillig migration og ufrivillig prostitution, altså trafficking. Der skulle slås ned på al migration og alle flygtninge skulle kriminaliseres, alle migrationsruter skulle lukkes, for at komme trafficking af prostitutionsslaver til livs. Ligesom alle prostituerede skulle bekæmpes for at hjælpe ofrene for trafficking skal alle flygtninge nu også bekæmpes for samme formål.

"Nej, det skulle da ikke ramme flygtninge". Nå!? Men det gør det altså! Hvis man ikke ved, at trafficking-ruter og -årsager og flugt-ruter og -årsager er om ikke identiske så meget overlappende, så ved man simpelthen ikke nok om nogen af de to emner til at føre kampagner eller lave lovforslag om det. Og hvis man ikke kan regne ud, at bevillinger til øget overvågning af migrationsruter og -netværker, strengere grænsekontrol m.v. vil blive brugt til at kriminalisere flygtninge, så er man altså så politisk naiv, at man slet ikke burde være i politik.

Ofre for trafficking er nemlig ofte i den situation, fordi de er flygtninge eller det der ligner. De flygter fra en umulig hverdag et sted, hvor de ikke kan overleve, hvad enten det er på grund af voldelige overgreb og magtmisbrug eller på grund af arbejdsløshed, sult og mangel på fremtidsperspektiver. Nogle har sat sig i gæld hos en mafia og tvinges til Danmark for at betale den af, mens flygter af andre årsager, og sætter sig i gæld hos de menneskesmuglere de som flygtninge er nødt til at benytte sig af, fordi de ikke kan få lovlig indrejse og asyl.

Jo strengere migrationskontrollen bliver, des mere bliver migranter nødt til at benytte sig af stadigt mere ublu transportør-netværker, som bliver mere brutale, da deres forretning bliver stadigt mere kriminaliseret, og flygtninge ender altså ofte i hænderne på de mafiaer, som bryder sine løfter og sælger dem som sex-slaver. Trafficking kan ikke standses ved øget kamp mod migration - tværtimod er den skarpe kamp mod migration med til at skabe trafficking og skubbe kvinder i hænderne på kriminelle bagmænd.

Kampagnen (og regeringens indsats) mod trafficking indeholder ingen seriøs hjælp til ofrene. "Hjælpen" består i, at ofre for trafficking kan få et par måneder i landet inden de udvises tilbage til deres bagmænd, men kun hvis de har stukket samme bagmand til det danske politi, hvormed de kan være helt sikre på at være i yderligere problemer. Det er stadig ikke muligt at få humanitær opholdstilladelse eller asyl, hvis man er på flugt fra en moderne slavehandler - tværtimod bliver ofrene sendt direkte tilbage til deres slavehandlere, ganske som alle andre ufrivillige migranter (flygtninge) bliver afvist og sendt tilbage: og med den samme lov. Hvordan dette kan ses som værende en "hjælp" til ofrene er for mig umuligt at forstå.

Nå. Så fik jeg endelig luft for det. Nu anholdes prostituerede og flygtninge under ét
Årsagen til at jeg skriver om dette nu, er at jeg idag er blevet bekræftet i, at kriminalisering af migration og prostitution hænger sammen. Politiken skriver idag, at Københavns Politi i nat anholdt 13 afrikanske prostituerede på Vesterbro i København. Politiet har overvåget prostituerede, som altså ikke endnu er officielt kriminelle i Danmark, og kriminaliseret deres hverdag, for derefter at benytte anti-migrationslovgivning for at kunne fængsle dem og senere deportere dem.

Det eneste politiet ved i første omgang er, at de er udlændinge og prostituerede, og det er faktisk nok, for selvom prostitution er et lovligt erhverv i Danmark, så kan man ikke få arbejdstilladelse til at blive prostitueret og dermed er alle ikke-danske prostituerede kriminelle. Fikst!

Overskriften kunne sandsynligvis lige så godt være "Politiet andholder 13 afrikanske flygtninge" - de 13 ufrivillige migranter kommer fra hhv. Nigeria og Sierra Leone, der bestemt ikke er steder, det er sikkert at opholde sig for de fleste.

De 13 vestafrikanske kvinder har næppe på eget initiativ tænkt: "jeg vil da til Danmark og arbejde som prostitueret" (det er selvfølgelig muligt!). Mon ikke de er kommet til Danmark af de samme årsager, der gør at adskillige andre forsøger at slippe væk fra de to voldsramte lande? Politiet skønner da også ifølge artiklen, at kvinderne er "blevet sendt hertil af menneskehandlere"... men hvad er så idéen med at sende dem tilbage? - og det bliver de altså! Og hvis de er ofre for slavehandel, burde de så ikke have beskyttelse i stedet for afstraffelse? Der bliver ikke gjort noget som helst for at hjælpe dem - tværtimod straffer man ofrene.

Der skal sættes ind mod mod moderne slavehandel. Men det her er sgu ikke nogen løsning, og hvis der er "feminister" eller "venstreorienterede", som tror det, så er de, så er der altså nogle ting, de bør sætte sig mere ind i. Det er der forhåbenligt heller ikke. Det er bare ærgerligt, at en forsimplet og arrogant kampagne som den i foråret desværre og muligvis imod hensigten gav ammunition til den slags autoritære og menneske-skadende politik.


Tilføjelse:
Efter at have skrevet dette indlæg blev jeg henvist til følgende kronik af Sine Plambech og Anders Lisborg: Kvindernes egne stemmer (Politiken, 29.sep.2008). Her udpensles det, hvor lidt information, der egentlig indgår i debatten og lovgivningen om trafficking og prostitution: "Ud af de omkring 2.500 udenlandske kvinder i prostitution i Danmark, hvoraf mellem 50 til 250 skønnes at være trafficking-ofre, er kun to lige nu interesseret i at tage imod regeringens tilbud om at blive hjulpet ud af prostitutionen." Kvinderne føler sig slet ikke som de "uvillige ofre for slavehandel", som de fremstilles som og indsatsen, der skal hjælpe dem, kræver at de identificerer sig som viljesløse subjekter, for at de kan få nogen form for hjælp. Det er blot én af grundene til at politikken ikke fungerer: lovgivere har slet ingen viden om de komplekse og mangfoldige grupper af mennesker, de lovgiver om.
Den kronik SKAL læses, hvis man interesserer sig for virkeligheden omkring dette emne: Læs den nu.

13 kommentarer:

 1. Kaere Ole,

  Hvornaar har du faaet definitions retten paa feminismen?

  Linda

  SvarSlet
 2. Det har jeg skam mig bekendt aldrig fået. Jeg benytter mig af det arbejde andre har lavet på det felt.

  Efter at nogen har arbejdet for at give det ord mening, har jeg så taget mig retten til at vurdere hvorvidt, andres handlinger passer ind i den definition eller ej.

  Som jeg skriver, mener jeg ikke, at det at patronisere kvinder, at nægte dem at udtale sig, at tale på deres vejne, at afvise deres udtalelser og oplevelser som "irrationelle" og ligegyldige, osv er noget, der passer særligt godt ind i den feministiske tradition jeg har beskæftiget mig med og sympatiserer med. Det gør statslige forbud og politikontrol over kvinders handlinger, forringelse af deres livsvilkår samt kriminalisering af kvindelige kroppe og handlinger for så vidt heller ikke.

  Nu er der mange feminismer - også borgerlig. Men jeg beskæfter mig her med ordet udfra et venstreorienteret, anti-patroniserende, pro-"empowerment" og selv-definerende emancipatorisk standpunkt. Det skulle jeg måske have oplyst.

  SvarSlet
 3. Indlaegget vil irritere mig mindre, hvis det fremgik at der er flere feminismer end den du goer dig til talsmand for.

  SvarSlet
 4. så er det godt vi har muligheden for at skrive kommentarer. Mine blogindlæg er ikke færdige afhandlinger, men work-in-progress. Betragt den efterfølgende diskussion her som en del af teksten. Selve indlægget er en debat-starter.

  Det er ret svært at give en definition på feminisme med faste minimumskriterier (og igen: det er ikke fordi jeg vil have retten til at definere det: det meste af den feministiske teori, jeg har læst, erkender at det er svært at give en fast definition), men paternalisme, patronisering og marginalisering er altså helt elementært ting alle af de feminismer jeg har beskæftiget mig med kæmper imod. At kræve at blive hørt og at have retten til at formulere sine egne behov og erfaringer, er hvad al den feminisme jeg har læst insisterer på - og at nægte at gøre det er definitionen på det de er imod.

  Så en definition på feminisme, som legtimerer disse fænomener, vil være "anti-feministisk", idet den vil være netop essensen af det, disse feminismer kæmper imod. Jeg har da heller aldrig hørt om en feminisme-form, der definerer sig som pro-statskontrol og som pro-paternalisme. Kan du nævne nogle der definerer feminisme sådan?

  SvarSlet
 5. Jeg tillader mig igen, at være uenig med dig - især da jeg er af den opfattelse, at alle står sig frit for, at vælge at kalde sig feminister. Hvis dette ikke var tilfælde, vil konsekvensen netop være paternalisme og kolonialisme f.eks. kalder "Kvinder for frihed" sig feminister og det synes jeg de skal have love, da alle selv kan vælge deres identitetsmarkører - såvel mennesker og foreninger.

  SvarSlet
 6. rettelse til forrige besked... Jeg tillader mig igen, at være uenig med dig - især da jeg er af den opfattelse, at alle står sig frit for, at vælge at kalde sig feminister. Hvis dette ikke var tilfælde, vil konsekvensen netop være paternalisme og kolonialisme f.eks. kalder "Kvinder for frihed" sig for en feministisk organisation og det synes jeg, de bare skal have love til, da alle selv kan vælge deres identitetsmarkører - såvel mennesker som foreninger.

  SvarSlet
 7. Mener du virkelig at det er et helt indholdsløst ord som man kan hæfte på hvad som helst? Så både kampen for ligeløn for eksempel og kampen mod fri abort er "lige feministisk" hvis de bare kalder sig "feminister". Og hvis man bare kalder sig feminist, så er udsagn som "stop patriarkatet" og "kvinder hører til i køkkenenet" lige feministiske?

  Det er altså en sprogfilosofi som jeg ikke overhovedet kan stå inde for. Jeg mener, at hvis ord ikke har betydninger, så er der ikke megen grund til at bruge dem. Hvis ordet "feminisme" ikke havde en betydning, så ville det ikke give mening at jeg kunne skrive det i et indlæg og du kunne protestere og være uenig.

  Og for en god ordens skyld: Jeg mener ikke at det giver nogen som helst mening at anerkende den sproglige mishandling, som en gruppe racister, der vil bruge staten til at undertrykke kvinder og bestemme over deres krop (Kvinder for "frihed"), udfører, når de kalder sig "feminister". Det er sproglig terrorisme, og et angreb på feminismen.

  Ligeledes mener jeg ikke at en tilhænger af diktatur med rette kan kalde sig "liberal" eller lignende. Jeg er ikke sproglig menings-anarkist.

  SvarSlet
 8. Jeg mener faktisk, hvad angår begreber som feminismer. Vil jeg ikke være den, som bestemmer hvem der kan inkluderes og hvem der skal ekskluderes, når personer vælger at kalde sig feminister. Dog vil jeg tillade mig, at være helt og aldeles uenig med andre folk/organisationer som kalder sig feminister/feministiske. begrebet feminisme er et politisk og derfor tilstadighed et begreb som indeholder flere betydninger alt efter hvem der bruger det. Dertil mener jeg ikke, at alle ord/begreber/termer deler samme status som feminisme. Når man bruger ordet feminisme er det derfor vigtig, at situere brugen netop for det ikke skal være meningsløst/indholdstomt.

  SvarSlet
 9. og endeligt, så mener jeg at retten til selv-definition er en selvfølge i forhold til, hvad andre end kunne kalde/naming ens identitet/tilhørsforhold.

  SvarSlet
 10. og til provokationen... hvordan kan racisme og feminisme være gensidig ekskluderende begreber? mig bekendt, er den feministiske emancipatoriske historie er fuld af racistiske tilfælde ex. den US. amerikanske suffragette-bevægelse.

  SvarSlet
 11. Vi er grundlæggende uenige. Ikke blot om hvad den feministiske bevægelse, kamp og tradition går ud på, men mere grundlæggende om erkendelse, mening og sprog. Det er generelt svært at lægge faste definitioner på noget, der ikke er en fasttømret ideologi, men snarere en (mangfoldig) bevægelse og tradition, men at det slet ikke har nogen betydning det er jeg uenig i. Jeg er grundlæggende uenig i, at man bare kan definerer sig som det modsatte af det, en bevægelse ellers har stået for, og stadig appropriere denne bevægelses navn.

  Jeg synes du argumenterer for menings-nihilisme, og jeg kan ikke se hvordan det kan hjælpe feminismen at støtte retten til at kalde "hvadsomhelst" for feministisk. Hvis man kan diskutere "feministisk teori" for eksempel - eller analysere "den feministiske bevægelse - så er det altså fordi der er noget, der er feministisk teori og feministisk bevægelse. Hvis alt i princippet kan være det, så ... hvordan skal man så overhovedet diskutere eller tale om det?

  Og at racisme er et dilemma for feminismen er skam noget, DEN (de) feministiske bevægelse(r) har diskuteret. Det er længe siden "vi" kom videre og bevægelsen generelt konkluderede, at kampen for kvinders frihed er kampen for KVINDERS (alle kvinders) frihed. Hvis man ønsker at undertrykke visse kvinder, så er man - ihvertfald på det punkt - en anti-feminist. Undertrykkelse af kvinder=antifeminisme. Kvinders emancipation=feminisme. Undertrykkelse af nogle kvinder på grund af deres kønslige etnicitet eller kønslige profession=antifeminisme.

  Hvis man kæmper for selv at få privilegier på bekostning og ekstra undertrykkelse af grupper af kvinder, så har man efter min og mange feministers mening meldt sig ud af "kampen for alle kvinders emancipation".

  Men det bliver svært for os at komme videre, hvis vi er fundamentalt uenige om hvordan sproget fungerer. Jeg mener at ord må have tilnærmelsesvise betydninger, hvis vi skal kunne diskutere dem, som vi gør nu.

  SvarSlet
 12. Jeg siger ikke, at feminisme ikke har betydning/mening - men at der stadig er en kamp om definitionen og deraf følger, at jeg foretrækker at tale om feminisme/r i flertal. ved at tale om feminisme i fleretal kan jeg også undgå at blive slået i hartkorn med f.eks. kvinder for frihed's form for feminisme og isærdeleshed den feminisme, som har fået ansigt i enhedslisten (omk. Asmaas kandidatur). Jeg ser stadigvæk i Danmark feminisme forstået ud fra en hvid feminisme, "vi" som i danmark er langt fra noget til post-kolonialistiske feminismer (imodsætning til nordamerika).

  SvarSlet
 13. En måske sidste - afvigende og udglattende - kommentar: Jeg er helt enig i, at der er flere feminismer. Jeg synes dog godt, at man kan hævde, at der er et overordnet feministisk projekt, og at man kan kritisere og diskutere de forskellige feministiske positioner ud fra hvordan deres perspektiv og konsekvenser er indenfor det overordnede feministiske projekt. Det er indenfor den fælles diskussion om "hvad er det vi vil", vi kan sige "dit konkrete forslag glemmer altså at tage hensyn til X (f.eks. migrantkvinder)" og dermed udvikle feminismen til at blive stadig mere feministisk (mere emancipatorisk for stadigt flere kvinder), hvis det giver mening? Det er også indenfor sådan en diskussion man kan afvise, at give betegnelsen "feminist" til en gruppe, der slet ikke har det feministiske overordnede projekt som formål, men tværtimod ønsker at undertrykke kvinder (KfF). Det er kun ved at erkende at der er et fælles projekt eller i det mindste en fælles diskussion, at vi overhovedet kan diskutere.

  Det blev langt, og jeg ved ikke om jeg har udtrykt mig klart? Men det er noget jeg meget gerne vil vende tilbage til og udvikle tankerne omkring (i dialog). Det bliver desværre nok ikke lige med det samme.

  SvarSlet