onsdag den 22. oktober 2008

Dansk Røde Kors er et regeringsorgan

Dansk Røde Kors er officielt en del af den danske stats udøvende myndighed.

Når Folketinget vedtager nye love eller Regeringen beslutter nye direktiver, så er det den udøvende myndighed, som skal sørge for at disse effektueres overfor borgere og ikke-borgere. Folketinget er som bekendt den lovgivende myndighed, og regeringen/ministerierne den formelt udøvende myndighed (med mulighed for fortolkning og præcisering af loven), og regeringen har forskellige institutioner under sig. Den væsentligeste af regeringens institutioner / del af den udøvende myndighed er politiet, men i tilfældet ikke-borgere er det altså også Dansk Røde Kors, som i samarbejde med politiet er regeringens udøvende organ.

Dette er ikke sofisteri eller noget jeg finder på, det er ganske officielt. Ellers ville man ikke på Rigspolitiets hjemmeside kunne læse, at:

"Rigspolitiet, Dansk Røde Kors og Udlændingestyrelsen har i dag iværksat alle de nye initiativer, som det er besluttet at gennemføre med henblik på en målrettet indsats over for den stigende kriminalitet i og omkring landets asylcentre.
(..)
Det betyder bl.a., at Dansk Røde Kors etablerer en døgnbemandet adgangskontrol ved indgangen til Center Sandholm, at Dansk Røde Kors forøger sit personale i centret, og at Hillerød Politi opretter en døgnbemandet politivagt i centret.
(..)
En styregruppe bestående af repræsentanter for de berørte myndigheder og Dansk Røde Kors skal koordinere den samlede indsats og løbende vurdere virkningen af de iværksatte initiativer."


Ja, jeg har sakset i pressemeddelelsen, for at fremhæve de dele, hvor DRK nævnes som en del af den administrerende og udøvende myndighed. Det hele kan læses hos Rigspolitiet.

Når DRK hævder at være politisk neutral og altså ikke kan tage stilling til politiske beslutninger og strukturer, så forsvares dette med, at de ellers ikke ville kunne udføre deres humanitære arbejde i mange lande. Dette er korrekt. Det er et princip, der kan diskuteres, men argumentet er i hvertfald nogenlunde konsistent.... bortset fra når det gælder Danmark! For det er mig bekendt ikke tilfældet i andre lande at Røde Kors er en integreret del af magten i de regimer, de ikke kritiserer. Én ting er at tie om politisk kritik for derved at kunne udføre sit humanitære arbejde på trods af magten. Det er en helt helt anden ting at være en formel og funktionel del af magten.

Når regeringen vedtager nye afstraffelsestiltag overfor flygtninge i Danmark, så er det altså - både formelt og reelt - Dansk Røde Kors som effektuerer disse tiltag og administrerer dem overfor flygtningene. Dansk Røde Kors' rolle er i Danmark tæt på at være den samme rolle som politiet har: nemlig at være dem, der skal effektuere regeringens beslutninger overfor individerne i samfundet - men modsat politiet (som institution) har DRK (som institution) selv valgt at få den rolle og dermed valgt at opgive enhver legitim påberåbelse af "politisk neutralitet".

Jeg anerkender, at det er et dilemma, der oprindeligt ikke var let at forholde sig til. Røde Kors havde ekspertisen i at drive den slags lejre, og det gav derfor god mening, dengang de faktisk var midlertidige modtagelsescentre. Men når lejrene efterhånden blev permanente - som konsekvens af, at der i Danmark ikke længere gives asyl til flygtninge andet end i særtilfælde - og når DRK gradvist af skiftende regeringer er blevet pålagt ikke bare at udføre deres humanitære rolle men også at udføre politi-funktioner, så burde diskussionen ihvertfald være kommet op internt. Det er muligvis sket gradvist, men institutionen DRK er ikke "politisk neutral" i den funktion den har idag.

DRK er en del af den udøvende magt ganske som regeringen, politiet og diverse ministerier. Kan man kritisere et ministerium for dets politiske gerninger, så kan man sandelig også kritisere Dansk Røde Kors på samme grundlag. Dansk Røde Kors har dog muligheden og valget for at melde sig ud af regeringen og blive en rent humanitær organisation.

Dansk Røde Kors kan altså ikke med ærligheden i behold blive ved med at afvise anklagerne fra Luk Lejren, Støttekredsen for flygtninge i fare og mange andre med henvisning til, at de ikke kan kritiseres, fordi de er "politisk neutrale". På et eller andet tidspunkt i de sidste par årtier må de have blevet opmærksomme på, at de gradvist er blevet til en institution, som ikke blot udfører humanitært arbejde på trods af den førte politik men er en del af den førte politik.

Jeg er stadig fuld af respekt for de individer, der er ansatte og frivillige i DRK, og som virkelig ønsker at udføre humanitært arbejde. Disse engagerede personer gør det dog på trods af den politik, som deres ledelse i DRK altså har til opgave at administrere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar