tirsdag den 4. november 2008

Demokrati: hvor svært kan det være?

Det kan godt være meget svært at afholde et demokratisk valg. Især når man ikke har nogen nationale registre over indbyggere, når regler og valgprocedurer varierer fra sted til sted, og især når der er bevidste forsøg på at forhindre visse befolkningsgrupper i at få indflydelse. Disse forhold er gældendei USA, som decideret ikke kan siges at have et velfungerende maskineri til afholdelse af demokratiske, nationale valg. Jeg har her skrevet en lille gennemgang af nogle af de mekanismer der forhindrer folk i at stemme i USA, og som beviseligt har en politisk slagside.

Dette er skrevet udfra at have fulgt med i disse forhold i de amerikanske medier i de sidste par måneder (jeg bor i USA). Links og dokumentation kan findes i de medier, der er nævnt i bunden af indlægget.Førstegangsvælgere kan forhindres i at stemme


I USA skal man stadig registrere sig som vælger for at kunne stemme. Det er ikke så ligetil og der er mange muligheder for at forhindre folk i at registrere sig og for at forhindre dem i at stemme efter at de har registreret sig.

Hvis det er første gang du registrerer dig som vælger, så er der steder, hvor politikere kan kræve at dine papirer bliver gennemgået og at du skal bevise din legitimitet - det er ikke så let, for i USA er der altså mange borgere som hverken har pas eller fødselsattest. Dertil kommer at det er politikere, der udvælger bestemte mennesker til disse tests, og de kan altså udvælge folk med ikke-hvide navne, og folk der bor i fattigere kvarterer eller kvarterer med bestemte politiske tendenser. Så selve besværet med at få lov til at stemme er altså politisk skævvredet.

I Ohio er der således - som ét eksempel blandt mange - over 200.000 nye registrerede vælgere som har fået deres ret til at stemme "udfordret" allerede inden valget - de er udvalgt til at blive fjernet fra valglisterne, og skal selv bevise at de har ret til at være der. Og i Colorado blev en femtedel(!) af vælgerne fjernet fra listen, og skal kæmpe for retten til at stemme. Begge steder er såkaldte "sving-stater" som tidligere var republikanske men nu læner mod at have demokratisk flertal. En af de måder, man kan rissikere at miste sin stemmeret på, er hvis man af en politiker er blevet udvalg til at skulle bevise sin legitimitet og derfor modtager et brev, som man skal kvitere for - hvis man altså ikke er hjemme den dag, det kommer, hvis man ikke har en fast bopæl, eller hvis man ikke har lyst til at skrive under på et mystisk brev, så kan man altså miste sin stemmeret.

Hvis du har ladet dig registrere til at stemme, og du er blevet "godkendt", så er det alligevel ikke sikkert, at du får lov. Der er ikke nogen database over borgerne i USA, og du vil på valgdagen kunne blive mødt med et krav om at skulle fremvise kørekort eller pas, hvilket det altså ikke er alle der har, men hvad værre er, at din ret til at stemme kan afhænge af en sjuskefejl hos det lokale kontor, hvor du lod dig registrere: hvis dit navn på din vælger-registrering ikke er 100% identisk med dit navn på for eksempel dit kørekort, så kan du blive udelukket. Det lyder måske ikke så mærkeligt at kræve legitimation og navne-identitet, men det er altså et problem, fordi USA jo ikke har noget "velfungerende" bureaukrati på samme måde som de skandinaviske stater. Dit navn kan sagtens blive stavet forskelligt på to forskellige lokale kontorer - især hvis du har et besværligt "ikke-hvidt" navn (ikke bare latinoer, men også mange sorte staver deres navne anderledes end de normalt staves blandt hvide engelsktalende).

Der vil desuden her og der være højreekstremister på valgstederne, som vil benytte deres "ret" til at "udfordre" enkelte vælgere, som så på valgdagen skal "bevise" deres ret til at stemme (hvilket som sagt kan være besværligt). Det er en taktik der går tilbage til de racistiske forhold i sydstaterne for årtier siden, og det er klart at denne taktik idag stadig har en race-orienteret slagside, så ikke-hvide vil blive udfordret mere end hvide - og det er de samme mennesker som har flere besværligheder med at bevise deres ret.

At bevise sin ret til at stemme et bestemt sted kan være besværligt, men det er decideret umuligt, hvis man slet ikke ved, at man er blevet fjernet fra listen over stemmeberettigede. Mange oplever at dukke op på valgdagen for at opdage, at deres navn ikke er på listen over stemmeberettigede, selvom de har ladet sig registrere. Selvom det måske er en bureaukratisk "fejl", så er det for sent at gøre noget ved det på selve valgdagen, og stemmen bliver ikke talt. Dette påvirker primært beboere i mindre bureaukratisk velfungerende - altså fattigere - nabolag, folk med ikke-hvide navne, og fortrinsvis nye vælgere.

Andre måder man kan miste sin stemmeret på i USA er, hvis man har været mistænkt for at have begået en forbrydelse og ikke er blevet fjernet fra det register, eller slet og ret hvis man har et navn, der er identisk med en person, som er kriminel - tidligere straffede har nemlig ikke borgerrettigheder alle steder i USA (og der er som bekendt en kraftig social og racebetonet slagside i retssystemet), og det er altså nok at have det samme navn, som en tidligere straffet, for at man selv kan miste sin stemmeret.

Dette valg bliver kaldt "historisk" netop fordi der er ekstremt mange nye vælgere, som for første gang nogensinde er interesserede i at stemme - og det er Obama, der har fremkaldt denne interesse. Angreb på førstegangsvælgere er altså helt afgjort et forsøg på at forhindre de mange obama-stemmer, der ligger i førstegangsvælgerne blandt de unge og de marginaliserede befolkningsgrupper.Studenter, boligløse og katastrofe-ofre forhindres i at stemme


For at stemme skal du være registreret i et bestemt område, som er det område, du bor i. Her varierer reglerne fra stat til stat og fra county til county. Det er normalt - og fuldt lovligt - i USA at studenter er registrede som boende hos deres forældre (pga skat og sygesikring), mens de studerer og bor i en helt anden stat. Det har været helt normalt, at de lader sig registrere som vælgere, der hvor de reelt bor - altså der, hvor de studerer. Men pludselig ved dette valg er der flere steder, hvor der pludselig er skabt tvivl om, hvorvidt de kan få lov til at stemme der hvor de bor, når de også er registreret hos deres forældre. Og omvendt så vil den stat, deres forældre bor i måske også nægte de studerende ret til at stemme dér, fordi de jo ikke reelt bor der. Det er ikke noget der har været et problem før, men det er pludselig kommet op ved et valg, hvor der er rigtigt mange førstegangsvælgere og unge, som er grebet af muligheden for politisk forandring. Det har altså en klar politisk slagsside.

Den samme regel er blevet brugt til at fratage boligløse deres stemme. Og her taler vi altså ikke blot om de typiske permanent hjemløse (der var forøvrigt en retssag for nylig et eller andet sted, hvor hjemløse vandt retten til at lade sig registrere hos en park-bænk for at få lov til at stemme). Vi taler om de hundredtusinder af fattige flygtninge fra orkanen Katrina i New Orleans, som stadig ikke har fået en fast adresse og et permanent hjem, og vi taler om de hundredtusinder af arbejdere, som i det sidste år har måttet gå fra hus og hjem på grund af bankernes spekulationskrise. Alle disse sammenlagt millioner - og primært fattigere og til dels sorte - mennesker kan rissikere at miste deres stemme, fordi de ikke længere bor, hvor de er registreret eller ikke har en fast bopæl.

Det har altså en helt klar politisk slagside, som forfordeler politisk indflydelse til folk med økonomisk sikkerhed. Dertil kommer, at der er eksempler på direkte samarbejde og personsammenfald mellem de institutioner, som smider folk ud af deres hjem, og republikanske interesse- og valgorganisationer, som bagefter kan fratage folk deres stemmeret. Dette er groft udemokratiske mafia-metoder, som beviseligt har fundet sted.Lange køer kan forhindre folk i at stemme


Det er besynderligt, at det ikke kan lade sig gøre i USA, at have et maskineri, der fungerer, til at håndtere noget så vigtigt som et valg. Der er ikke nok steder at stemme. Maskinerne går i stykker. Der er forvirring omkring hvor man skal stemme. Og så videre. Der er steder hvor folk har stået i kø i OTTE TIMER - for at få lov til at stemme FØR VALGDAGEN! Køerne vil være endnu længere på valgdagen.

Hvis disse forhold var identiske overalt, så ville de stadig have en kraftig politisk slagside. Det er de arbejdende fattige, som ikke har mulighed for at tage fri hele dagen for at få lov til at stemme. Det er dem, der ikke har råd til at miste en hel arbejdsdag, det er dem, der ikke har mulighed for at finde en babysitter, og det er dem, der ikke har sikkerhed i ansættelsen, og altså ikke kan være sikre på overhovedet at have et job dagen efter, hvis de tager fri hele dagen.

Men de forhold er ikke identiske overalt. I samme by kan du have et valgsted i et velstående kvarter, hvor der er 10 minutters kø og maskinerne fungerer, mens der er 6 timers kø i nabokvarteret, som primært har ikke-hvide, fattigere eller på anden vis "typisk demokratiske" vælgere.Stemmer tælles ikke


Endnu mere grotesk er det, at man i USA insisterer på ikke at have et teknisk maskineri, der kan sikre et demokratisk valg. Det er så simpelt i Danmark: man sætter et tydeligt kryds på et letlæseligt stykke papir og bagefter bliver stemmerne talt flere gange af de involverede partier. Sådan er det ikke i USA, hvor der er en lang kamp for at få indført dette simple demokrati. Istedet er der et hav af forskellige udformninger af valg-opstillingerne, så ingen før valgdagen kan være sikker på hvordan stemmesedlen ser ud. Derudover er det et privilegie for de få at få lov til at bruge papir-sedler som kan blive talt af mennesker. Istedet foregår det mange steder med touch-screen computere - og alle der har prøvet at benytte en computer ved hvor usikker deres stabilitet er - som beviseligt ikke fungerer. Det er helt absurd, men man kan rissikere at trykke på én kandidat og så registrerer computeren det som en stemme på en helt anden - og der er ikke noget stykke papir, som kan gemmes som bevis for din stemme og tælles bagefter.

Hvorvidt disse problemer har en politisk slagside er åbent for diskussioner, undersøgelser og konspirationer (noget lader altså til at det er mere almindeligt at obama-stemmer fejlregistreres som McCain-stemmer). Men de er ihvertfald med til at skabe de lange køer, som påvirker fattigere folk mere - og af en eller anden grund lader det til at maskinerne bryder oftere sammen i tæt befolkede og mere venstre-svingende områder.


Links:
- Huffington Post: Voting Problems
- En artikel i Huffington Post om "Voting Suppression
- Huffington Post: Nearly 600,000 Subject To Possible Voter Caging In Ohio
- Mother Jones: 10 Ways to Steal an Election
- Mother Jones: How to Protect Your Vote
- Republican Voter Suppression: A Guide
- Voters Suppression Wiki
- Project Vote
- Video the Vote
- Democracy Now!: Election 2008
- Amy Goodman: Election Protection
- Tegneserie: Steal Back Your Vote
- Wikipedia: Voter Suppression
- Slate: What is Voter Intimidation
- National Public Radio: Voter Caging
- Wikipedia: Voter Caging
- Programmer Built Vote Rigging Prototype at Republican Congressman's Request
- Følg også valgets problemer og beviser for bevidst manipulation på journalist Brad Friedmans blog
- BBC-dokumentar om valg-manipulation forud for valget idag
- Journalist Greg Palast om valg-svindel 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar