lørdag den 10. januar 2009

Definition: Besættelse

Nej, dette er ikke en semantisk post-strukturalistisk legen-med-ord. Det handler ikke om begrebet "besættelse" i alle dets filosofiske og litterære anvendelser. Dette indlæg handler om en simpel definition i en simpel begrebsverden, den juridiske. Jura kan godt være kompliceret og komplekst, men i forhold til mange andre dicipliner er det en stærk fordel, at begreber ind imellem har en endegyldig definition, som man faktisk kan slå op i en bog, som faktisk er en autoritet med ret til at definere ting. Det gælder også i international lov.

Dermed er det jo umådeligt trælst, når medier og politikere gengiver falske propaganda-påstande, som modsiger de juridiske definitioner. Her kan man altså ikke bare omdefinere ordene som det passer én. Et juridisk begreb er gældende så længe det er formuleret som det i det autoritetsgivende juridiske dokument. Tag for eksempel begrebet "besættelse" i betydningen "en stat besætter et andet land". Den gældende definition af det begreb findes i Haag-konventionen om krigsforbrydelser:
Art. 42. Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.
The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

Men det fører os så til spørgsmålet om, hvad "autoritet" er. En stat har påtaget sig autoriteten over et område, når den kontrollerer dets grænser og opretholder en permanent mulighed for at regulere befolkningens adfærd, migration, infrastruktur m.v. En stat behøver altså ikke konstant at have bevæbnet politi eller militær på ethvert gadehjørne - det at den vedligeholder den permanente mulighed for at indsætte politi eller militær er nok til at udøve statslig autoritet. Ellers ville staten DK jo heller ikke være en stat.

Når det er på plads, er det simpelt at konkludere, at den statslige autoritet i f.eks. Gaza-striben hedder Israel. Staten Israel kontrollerer al trafik ind og ud af Gaza, alle grænser (også Gazas grænser, der ikke ligger op til Israel), Gazas luftrum og kystlinie, det meste infrastruktur, og selv fødevareforsyningen. Og Israel har lige siden 1967 vedligeholdt den permanente mulighed for at intervenere militært ganske som det skete for et par uger siden. Da Israel ikke har nogen legitim ret til at være permanent statslig autoritet over dette landområde - dvs. da Israels autoritet over dette land ikke er anerkendt af andre stater og det såkaldte "verdenssamfund" - så er den simple juridiske konklusion, at Gaza er besat af den Israelske stat, som således har en række forpligtelser overfor Gazas befolkning.

Det er altså en - ihvertfald i USA - vidt udbredt løgn og uvidenhed, at besættelsen af Gaza ophørte i 2005, hvor besættelsesmagten trak sine kolonialister ud af af området. Der er intet i definitionen af "besættelse" som kræver, at man har overført dele af sin egen befolkning til det besatte område for at kolonialisere det. Tværtimod er det dybt ulovligt, en krigsforbrydelse, at oprette bosættelser i et besat område. Besættelsesmagtens forpligtelser er også fastslået i den 4. Geneve-konvention, hvis artikel 49 lyder:
The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

Israel er altså nøjagtig lige så meget en besættelsesmagt over Gaza efter afviklingen af bosættelserne i 2005. At oprette bosættelser var en krigsforbrydelse. Den blev så afløst af blokaden af livsfornødenheder til befolkningen i Gaza, hvilket også er en krigsforbrydelse, da den besættende magt i kraft af sin selvbestaltede autoritet har det juridiske ansvar for det besatte folks sikkerhed.

At besættelsen af Gaza ophørte, da Israel ophørte sin ene krigsforbrydelse i 2005, er en ihærdigt kolporteret løgn i de amerikanske medier og til en vis grad også i de europæiske. Det kan kun være et resultat af bevidst politisk støtte til besættelsesmagten fra de mange redaktioner, for som sagt er jura en forholdsvis simpel diciplin*, hvor man bare kan slå ordene op. Når man bliver ved med at gentage noget man godt ved er løgn, så er det ikke noget der skyldes uvidenhed, men fordi man bevidst vil skabe uvidenhed.

Ingen journalister har behøvet nogen personlig juridisk baggrundsviden for at kunne gennemskue besættelsesmagtens propaganda, om at den ikke eksisterer. Den simple juridiske kendsgerning, at gaza har været besat siden 1967 og stadig er det, er blevet påpeget igen og igen i forståelige vendinger af alle internationale juridiske ekspert-organisationer lige siden løgnen om det modsatte startede.

Allerede i 2004, da Israel erklærede sin plan om at nedlægge de illegale bosættelser, konkluderede Human Rights Watch, at:
The Israeli government’s plan to remove troops and Jewish settlements from the Gaza Strip would not end Israel’s occupation of the territory. As an occupying power, Israel will retain responsibility for the welfare of Gaza’s civilian population.

og:
Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops. Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.

Fire år senere gennemgik International Law Observer litteraturen på området og de forskellige mulige tolkninger af juraen og virkeligheden, og opsummerede:
Regardless of which perspective one adheres to, whether ‘potential control’ or even the post-occupation obligations that subsist in the context of a long and all penetrating nature, the Strip is occupied for all intents and purpose as Israel persists to control the monumental locations in the region, regardless of actual number and locations of the troops (see ICJ’s Congo judgment supra), maintaining a complete closure on the ‘big Gaza prison’, it is obliged to provide for the population and comply with clear and unequivocal IHL and international human rights norms.

Der er altså ikke noget at diskutere. De fakto og de jura: Gaza er besat og har været det siden 1967. Hamas er ikke nogen "regering" i en suveræn stat, men en lokal-administration, hvis magt afhænger af den besættende stat. Nøjagtigt det samme gør sig iøvrigt gældende på Vestbredden: Fatah er ikke den øverste juridiske autoritet dér. Det er besættelsesmagten Israel.* En undskyldning til alle jurister: Jeg er godt klar over, at jura kan være kompliceret og kræver fortolkning. Men i det mindste har i dog nogle bøger, som faktisk er definitionsgivende autoriteter. Det er ikke alle dicipliner, som er så heldige i det mindste at have udgangspunktet for debatten og dens præmisser fastlagt fra starten.
Og til alle de filosofisk anlagte: Dette indlæg, skal bestemt ikke tolkes som at jeg argumenterer for at jura og lovgivning er værdi- eller tolkningsfri. Overhovedet ikke.

6 kommentarer:

 1. Jeg mener, at du begår begrebsforvirring: Gaza er ikke besat; det er derimod under belejring, fordi det rummer og KONTROLERES af stridskræfter, der er selverklæret dedikeret til bekæmpelse og udslettelse af staten Israel (for ikke at sige dens jøder).

  Staten Israel kontrollerer al trafik ind og ud af Gaza, alle grænser (også Gazas grænser, der ikke ligger op til Israel),

  Mener du i ramme alvor, at Israel kontrolerer den Ægyptiske grænse?

  Det tror jeg næppe, at du gør; og i så fald kan jeg ikke forstå, hvorfor du ikke også påstår, at Ægypten har besat Gaza...

  Men hvis vi sætter den noget besynderlige logik til en side et øjeblik, vil jeg da gerne pointere: at hvis man overhovedet skal tale om en besættelse af Gaza, så er det vel Hamas, der har besat området (i mere end en forstand - desværre).

  Endvidere:

  Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.

  Sikke da noget sludder og vrøvl: Den israelske hær er i øjeblikket ved at tilkæmpe sig en blot minimal kontrol i området med hundreder af døde og tusinder af sårede til følge. At hævde, at den har kontrollen er jo himmelråbende idioti - især da, hvis man samtidig råber bloody murder, når den (IDF) besvarer angreb på sit territorium og forsøger at kontrolere Hamas' missilangreb ved at invadere og forsøge at udøve kontrol - eller endnu værre: bevidst manipulerende propaganda, der er designet til at bortlede opmærksomheden fra de, der egentligt har ansvaret, og de, som egentligt forbryder sig på det skammeligste og allermest umenneskelige mod Gazas befolkning: Hamas!

  Per

  SvarSlet
 2. Der er det jo så, at det netop er så taknemmeligt. Dette er ikke en filosofisk begrebsdiskussion frem og tilbage. Vi kan slå ordet op i en bog, som er den bog, der definerer ordet, og vi kan læse, hvad de juridiske eksperter konkluderer. Juridiske begreber er defineret indenfor sin egen begrebsverden - loven - og hvis du er uenig i den, så må du ændre loven, for den lovmæssige definition står fast, så længe den internationale lov er som den er.

  SvarSlet
 3. Det er jo komplet absurd! Der er intet som helst autoritativt ved den artikel du linker til, tværtimod er det en bred tilkendegivelse af vidt forskellige holdninger til, hvorvidt Israel stadig er en besættelsesmagt eller ej. At den så leverer en argumentation på 5 sætninger i en debat, den selv siger har taget 3 år, er vel bare komisk.

  Dette er ikke en filosofisk begrebsdiskussion frem og tilbage.

  Nej det er rigtigt, det er en juridisk ditto - bare synd, at du ikke selv ser det. Det medgives oven i købet i den artikel i the International Law Observer, som du jo nærmest kanoniserer til øverste autoritet:

  Various legal positions have arisen as a result of a vivid debate which has lasted over three years.

  Kan du henvise til en dom?

  - Ellers har du intet andet end 'en juridisk begrebsdiskussion frem og tilbage'...

  Per

  SvarSlet
 4. Du kan selv være absurd. Du afviser de juridiske definitioner og eksperter ved blot at erklære, at du ikke kan lide dem. Det er fint og naturligvis fuldt tilladt, men det bliver de dog ikke mindre gyldige JURIDISKE definitioner af. Vi kan være uenige i loven, men det er virkelighedsfornægtelse at påstå at loven er anderledes end den er.

  Hvorom alting er. Det ville være super, hvis en racehierarki-teoretiker og hvid-magtstilhænger som dig (at dømme ud fra indholdet på din blog) holder dig væk herfra. Ikke at jeg vil gøre noget for at forhindre dig, men jeg har ikke tænkt mig at fortsætte nogen dialog med en kryptofascist, der mener at "hvide" har ret til at udrydde og kolonialisere "laverestående kulturer". Det er mit liv for kort til.

  (Og så begår du iøvrigt et kraftigt misbrug af Odin!)

  SvarSlet
 5. Hvorom alting er. Det ville være super, hvis en racehierarki-teoretiker og hvid-magtstilhænger som dig (at dømme ud fra indholdet på din blog) holder dig væk herfra.

  Jamen dog, ad hominem: Jeg må have ramt en ligtorn; den slags udstiller heldigvis sig selv. :-)

  Du kan selv være absurd. Du afviser de juridiske definitioner og eksperter ved blot at erklære, at du ikke kan lide dem.

  Igen: sludder og vrøvl: Jeg konstaterer såmænd blot, at de som mennesker flest ikke er enige.

  Sålænge der ikke kan fælles en autoritativ dom, så adskiller jura sig IKKE fra alt andet tankespind.

  Den modsatte vildfarelse ville jeg så gerne redde dig ud af, men du er ærligt talt for ubehagelig i dine personangreb til, at jeg kan forestille mig, at argumentation er noget du forholder dig til. Endsige: at tekster er noget du kan læse og forstå.

  - so be it... I invokve Godwins law.

  Per

  SvarSlet
 6. Jura er ikke et præcist sprog, hvilket også er en af årsagerne til, at vi har så mange jurister til at hitte ud af, hvad man egentlig mener med diverse love. Det er kun i meget isolerede tilfælde, at bestemte vendinger har en bestemt betydning; men selv her benyttes det konkluderende frem for beskrivende: For eksempel er "uagtssomt manddrab" en præcis argumentation for en betemt strafudmåling, men det er alligevel i høj grad en vurderingssag, om der var tale om uagtssomt manddrab eller noget andet.

  Ligesom i ethvert fagområde benytter juraen sig af termer, som dækker over andet end det, de fleste mennesker mener med termerne i dagligdagens sprog. Daglig tale kan ikke uden videre overføres til jura, og vice versa. Jeg formoder, at det var dét, VHS mente.

  SvarSlet