lørdag den 10. januar 2009

UK: Island er en terrorstat

De sidste snart 10 år har det været så moderne for alle regeringer i Verden at tilføje sig nye drakoniske beføjelser og at afskaffe småting som borgerrettigheder, demokratiske beslutningsprocesser, privatlivets fred, retssikkerhed og den slags - altsammen i "terrorbekæmpelsens" navn. Det blev accepteret at fjerne disse elementer, fordi de jo ikke var beregnet som angreb på os specifikt. De var "bare" angreb på... os alle generelt. For det er netop de ting, der blev afskaffet af vore regeringer, som skulle være vores sikkerhed mod de selvsamme regeringers magtanvendelse. Når man accepterer at fjerne de regler, der er for hvad magthaverne kan gøre, så har man også accepteret, at de nu kan gøre hvad som helst uden at behøve at forklare sig. Alt magthaverne behøver at gøre nutildags for at omgå ethvert forklaringskrav, er at ytre ét enkelt ord: "terrorbekæmpelse", og så forsvinder alle kritiske spørgsmål, demokratiske forhindringer og retsprincipper. Hermed er vi alle principielt skyldige indtil det modsatte er bevist, og forskellen på de dømte og de ikke-dømte er politisk arbitrær vilje og interesse. De, der troede, at staterne og regenterne kunne betros med disse enorme magtbeføjelser uden at udvide deres anvendelsesområde, er så naive, at det sandsynligvis også er kriminelt i sig selv.

Det er derfor lidt med skadefryd, at jeg læser, at den engelske regering har indefrosset alle islandske værdier, inklusiv den islandske landsbanks, i England. Det kan den engelske regering egenhændigt gøre uden hverken parlamentarisk opbakning eller dommerkendelse i henhold til den engelske "anti-terror"-lov fra 2001. Den danske stat kan i princippet gøre det samme med din bank-konto ifølge den tilsvarende danske lov, men jeg vil tro det kræver, at den i det mindste bruger ordet "terrorist" eller noget lignende. Men i England er terrorloven blevet brugt mod den islandske stat, fordi Island for nylig er blevet fattig, og derfor måske ikke vil være istand til at afbetale på sin gæld. På grund af den økonomiske krise i Island er øen altså kommet på Englands terrorliste. Det er den islandske regering selvfølgelig ikke så glad for (men hvad mon deres holdninger var, da disse love blev lavet?).

Terror-definitionen er altså nu blevet udvidet til at gælde skyldnere og stater i økonomisk krise
(det burde nogen gøre USA opmærksom på).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar