onsdag den 18. februar 2009

Slavehandel i USA 2009

Jesus-fucking-Kristensen! En retssag er netop gået igang i Pennsylvania, USA, hvor to dommere har har benyttet sin position i retssystemet til at fange unge mennesker og sælge dem som slaver til lokale private fængsler og arbejdslejre.

Verdens værste folk?
Hvis vi skulle hoppe på totalitaristernes antagelse, at forbrydere/fængslede er nogle værre nogen, som andre mennesker bør se ned på, så må de selv samme totalitarister samtidig mene, at USAs befolkning i gennemsnit er nogle værre mennesker end alle andre. Det gør de sjovt nok ikke. Det er den samme højrefløj i USA, der mener at amerikanerne er verdens bedste folk, samtidig med at deres holdning til fængslede altså egentlig må indebære, at amerikanerne er verdens værste. For USA har nemlig verdens suverænt højeste antal fanger per indbygger - og tallet stiger og stiger.

USAs befolkning er hverken værre eller bedre end andre. Den slags kan man slet ikke udlede af fængslingsstatistikker. De statistikker siger snarere noget om det amerikanske politiske og retslige system. Det er jo for eksempel åbenlyst, at jo flere love - jo flere handlinger, der er kriminelle - des flere lovovertrædere vil der være. Og i USA (hvor jeg jo bor) er der altså rigtig meget, der er forbudt.

En anden faktor er naturligvis straffe-rammerne. Hvor visse lovovertrædelser i Danmark har en bagatelgrænse, der gør at de kun medfører bøde eller betinget straf, så kan folk i USA blive buret folk inde og få nøglen smidt væk for den samme bagatel. Det forklarer måske hvorfor, der er så mange flere amerikanere i fængsel end danskere, men USAs antal af indespærrede er også højere end lande, der har endnu hårdere straffe-regimer. Hvad kan så være forklaringen?

Måske har det noget med den sociale elendighed, fremmedgørelse og enorme ulighed at gøre? Men det findes altså også mange andre steder, som stadig ikke kommer i nærheden af USAs indespærringsrate - Rusland og Kina for eksempel, som ikke ligefrem kan siges at være "bløde" hvad angår afstraffelse. Årsagen må altså skulle findes et eller andet sted i USAs straffe-politiske og sociale system, som på en eller anden vis adskiller sig fra andre landes på en måde der skaber mange flere fanger per indbygger end noget andet sted i verden.


Det industrielle fængselskompleks
Dette system består af en række private og offentlige institutioner, som tilsammen gør, at den politiske, den økonomiske, den udøvende og den dømmende magt alle har interesser i at skabe flere forbrydere og konstant at udbygge og udvide antallet af straffe-anstalter og fanger. Private fængsler bliver betalt for at opbevare fanger, og kan samtidig tjene penge på fangernes tvangsarbejde. De er altså interesserede i at få politikerne til at skaffe stadig flere indtægtskilder til dette private foretagende - altså flere forbrydere.

Politikerne er samtidig som alle andre steder interesserede i at blive genvalgt ved dels af virke "tough on crime", samtidig med at de modtager donationer fra industrien såsom fængselsindustrien. Endelig er dommere i USA til en vis grad også politikere og står til valg, hvilket betyder at de ikke bare kan dømme i forhold til loven, men også har brug for et politisk "image" og private donationer.

Dette er bare et lille udsnit af nogle af de mange mekanismer, der tilsammen udgør det, der i USA kaldes the Prison Industrial Complex, som altså er et komplekst system af tæt forbundne private og offentlige interesser, der tilsammen skaber flere og flere kriminelle.

Og dog... så "komplekst" er det tilsyneladende ikke altid. Ihvertfald er en sag netop kommet for dagen, hvor sammenfletningen af private og offentlige institutioner og interesser for at skabe flere fanger er utroligt simpel og illustrerer problemet i det amerikanske straffesystem. Sagen drejer sig ikke bare om korruption og embedsmisbrug, men om regulær slavehandel.


Børneslaver via retssystemet
Mindst to dommere i staten Pennsylvania har modtaget millioner af dollars fra den private fængselsindustri for at skaffe fanger, der kan sættes til tvangsarbejde i de privat-ejede arbejdslejre for "kriminelle". De to dommere har dømt tusindvis af børn og unge (USA har ingen fast kriminel lavalder) til at tilbringe månedsvis i disse arbejdslejre og altså modtaget betaling fra ungdomsfængslerne for hvert barn, de dømte til tvangsarbejde.

Det gik så vidt, at dommerne beordrede politiet til at hente unge, der har været i kontakt med politiet for mindre foreteelser, hvorefter de efter få sekunders stand-ret blev idømt drakoniske straffe.

En af de hundredvis af børn og unge, som blev dømt af retssystemets slavehandlere, var 14-årige Jamie Quinn, som efter et mindre slagsmål (hvor der blev udvekslet lussinger) med en veninde tilbragte 11 måneder i ungdomsfængsel.

17-årige Kurt Kruger havnede hos den forkerte dommer, da han ikke modtog en politiindkaldelse, efter at have været vidne til en venindes butikstyveri, fordi han var flyttet. Han blev hentet i sin skole og fragtet ud i håndjern, og efter en "retssag", der varede halvandet minut og hvor han ikke havde nogen advokat, blev han dømt skyldig og sat til fire måneders straffearbejde.

To andre blev dømt til flere måneders frihedsberøvelse for chikane og "terror" efter at have skrevet ukvemsord om andre på internettet...

Listen over vanvittige "retssager" hvor primært fattigere børn og unge er blevet hevet op fra gaden for bagatel-sager og solgt til de private ungdomsanstalter af de to dommere bliver ved og ved.... Dommerne er som sagt blevet betalt af de private ungdomsfængsler til at skaffe dem tvangsarbejdere ved at fængsle så mange unge som muligt.

Dette er jo det rene vanvid og jeg har sjældent hørt om noget så ækelt og åbenlyst eksempel på embedsmisbrug herovre. Men i og for sig er det blot en forsimplet udgave af den måde det amerikanske politiske, økonomiske og juridiske system er skruet sammen på - det plejer bare ikke at være så åbenlyst, men mekanismerne er de samme.

Det foregår ikke normalt så direkte, men interesseforholdet er det samme: når man har private fængsler, så har man private virksomheder der er interesserede i at få flere indsatte i fængslerne, og når man har politikere og dommere, som har brug for bidrag fra private virksomheder for at føre valgkamp, så har en ubehagelig og skræmmende dynamik, der ikke bidrager til opretholdelsen af en retsstat.

Den ene af de to dommere har erkendt at have modtaget penge. Jeg forudser at de to dommere erkender og bliver dømt for noget så banalt som bestikkelse og får en bøde og mister deres embede, men det de har været involveret i er intet mindre end slave-handel med børn. Gad vide hvordan de ville blive straffet for det i deres eget straffe-kodeks?

Følg sagen hos Pennsylvanias statsanklager eller hos sammenslutningen af ungdomsadvokater, der startede afsløringerne. Interview med en af advokaterne og to af de unge "kriminelle" samt kommentarer fra den politiske fange, Mumia Abu Jamal, der også er fængslet i Pennsylvania, hos Democracy Now.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar