mandag den 23. marts 2009

Durban I - Politiken lyver om global enighed

I denne dagens leder i Politiken hævdes det, om FNs anden racismekonference, "Durban II", at:
To kontroversielle passager, forfattet af muslimske lande, er nu fjernet fra teksten. Den ene forbød krænkelse af religiøse følelser. Den anden stemplede Israel som racistisk.
Canada og Israel boykottede af den grund konferencen. USA, Australien og EU truede med det samme, hvis teksten ikke blev ændret.

Det er helt fjong, hvis man gerne vil lade som om, at man er på de gode og stærkes side, men det gør ikke det man siger sandt. Det er - som journalister siger - en "usandhed", at dette var et fælles grundlag for at være imod erklæringen mod racisme. Det er med andre ord en stor fed løgn, når Politikens lederskribent, vil bilde os ind, at hele "den vestlige civiliserede verden" - naturligvis under anførelse af USA og med stor enighed fra Danmmark og Politiken - har en fælles kulturel og politisk enighed og fodslag. Grunden til at USA var imod denne konference var ikke, at det oprindelige udkast til erklæringen var kritisk overfor hån mod "religiøse følelser". Så vidt jeg kan se, var der slet intet i udkastet om den slags - der var derimod nogle sætninger om at misbruge terror-hysteri til at undertrykke religiøse mindretal, noget om at knægte menneskerettighederne ved at forhindre folk i at dyrke sin religion i f frihed, og noget om at benytte racistisk og fremmedfjendsk propaganda for at skabe racistisk og religiøst motiveret had. Det var et langt udkast, og jeg har ikke læst det hele igennem, men det er forbløffende, at Politiken ikke har givet ét eneste citat fra udkastet, der beviser avisens påstande.

Under alle omstændigheder er det ikke i overensstemmelse med sandheden, når Politiken på vejne af Danmark gnubber sig op af USA angående modstanden mod disse passager. Hån mod religiøse mindre- og flertal er også i USA et særdeles ømtåleligt emne, og når Politikens leder-skribent påstår, at det skulle have været grunden til USAs modstand mod racisme-konferencen, så vidner det snarere om skribentens manglende kendskab til amerikansk politik og kultur. Politiken har sandsynligvis selv fundet på dette, fordi det vel giver mening for den uoplyste, at "USA vel mener det samme som os, og har de samme holdninger og bekymringer som os - vi er jo begge dele af den samme oplyste globale elite". Men nej, USA generelt deler aldeles ikke samme holdning som Danmark generelt, hvad angår hån mod religiøse grupper. Det er aldeles ikke et område, hvor danske og amerikanske politikere generelt har "fælles værdier".

Det er dog rigtigt, at USA havde to grunde til at være imod denne konference. Den ene var ganske rigtigt, at USAs regering ikke kan tåle at være medvirkende til, at der ytres kritik mod den israelske racistiske politik - en holdning Politiken af uransagelige grunde nu istemmer og benævner "racistisk" (det vender jeg tilbage til i et andet indlæg), men hvad var så i virkeligheden den anden grund? Ifølge den amerikanske presse, var den anden grund til, at USA truede med at boykotte konferencen et lige så tabu-belagt emne, som benævnelsen af den israelske racisme, nemlige USA's racistiske fortid. Udkastet nævnte nemlig, at nationer, der har profiteret af den globale slavehandel og kolonialisme bør tage ansvar herfor og arbejde for at udbedre skaderne eller i det mindste sige undskyld. Det er hvad der har været berettet i den amerikanske presse som begrundelser for den amerikanske skepsis ved konferencen.

Det var altså sandsyngligvis denne sætning, USA ikke ville diskutere:
(the conference) Urges States that have not yet condemned, apologized and paid reparations for the grave and massive violations as well as the massive human suffering caused by slavery, the slave trade, the transatlantic slave trade, apartheid, colonialism and genocide.

Det passer selvfølgelig bedre ind i en dansk magthaver-diskurs, at lade som om, der er "vestlig" enighed om religionskritik, og at det er et spørgsmål om "vesten" mod "muslimerne", men det er altså løgn. Der er ikke enighed mellem Danmark og USA omkring dette, og det var ikke en entydig kontrovers med to sider mod hinanden. Der var mange forskellige interesser, der gik imod hinanden - Danmark og visse Europæiske lande var imod udtalelserne om hån mod religiøse mindretal; USA og visse europæiske lande var imod udtalelserne om slaveri og kolonialisme; Israel, USA og visse europæiske lande var imod udtalelserne om israelsk statsracisme og folkefordrivelse; USA brød sig heller ikke om udtalelserne om, at "krigen mod terror" har været misbrugt til negativ stereotypisering af befolkningsgrupper og lande. Det var med andre ord en kompleks situation, hvilket vel giver sig selv, når alverdens stater med vidt forskellige globale interesser skal blive enige om så detaljeret et dokument. Alligevel lader den danske presse som om, det udelukkende drejede sig om de ting, der har optaget den danske selvtilstrækkelige debat de seneste år - som om alting drejer sig om Danmark. At det ikke blot var nogle "muslimske lande", der havde fremsat "kontroversielle forslag", men også en række afrikanske stater, der gjorde opmærksom på vestens historiske udplyndring af det afrikanske kontinent, undlades fuldstændigt i den danske debat.

Hvorfor lyver Politiken om det? Hvorfor lader de som om, der var enighed mellem USA og Danmark om holdningen til udkastet og som om det var en simpel konflikt med to entydige sider? Hvorfor nægter Politiken, at give citater fra udkastet og illustrere sine påstande? Burde det ikke være almindelig journalistisk praksis at referere de faktiske dokumenter, når man omtaler dem? Hvorfor ævler Politiken om, at det udelukkende skulle være en bande "muslimske lande", der har lavet disse "kontroversielle udkast", når det faktisk var tidligere afrikanske kolonier, der provokerede USA? Og er der overhovedet nogen journalister , der har læst det udkast, de nu i månedsvis har skrevet om?

Spørgsmålene om mediernes dækning af denne konference (som jeg iøvrigt ikke har meget til overs for) hober sig op, og det er overordentligt svært at se nogen danske medier, der har gjort det mindste for at dække den sagligt. Hvorfor er det okay at smide alle journalistiske kriterier og pludselig blive et rent politisk organ i denne forbindelse? Hvorfor er der så lidt fakta i medierne? Hvad blev der af begrebet research? Alt for mange spørgsmål til ét indlæg - jeg vender tilbage til dette emne senere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar