mandag den 23. marts 2009

Durban III - Politiken mener: Israel-kritik er racisme?

I tredie afsnit af føljetonen om Politikens politiske leder omkring FNs antiracistiske konference, "Durban II", kommer vi nærmere kernen i noget, der ved nærmere eftersyn virker uhyggeligt. Ikke nok med, at Politiken ignorerer de afrikanske staters eksistens og selvstændighed, lader som om en kompleks virkelighed i virkeligheden er simpel og ensidig, og kommer med udokumenterede påstande - det mest foruroligende er den fuldstændigt udokumenterede og uforklarede anklage om, at udkastet til diskussion på konferencen var "racistisk".

Denne overordentligt alvorlige anklage bliver ikke forklaret - ordet kastes bare ind som en påstand, der hverken behøver at uddybes, forklares, illustreres eller bevises. Vi får ikke engang at vide, hvilken af de to udtalelser (igen: i Politikens provinsielle verdenssyn var der kun 2 emner - de to, Danmark har været optaget af, resten af Verden er ligegyldig), der er "racistisk". Det er en påstand, der helt pludseligt kastes ind i artiklen uden nogen kontekst overhovedet.

Og det er da korrekt, at en antiracistisk erklæring ikke skal være racistisk. Men når det nu er åbenlyst korrekt, så bliver det så meget mere underligt at kaste sådan en kontroversiel anklage ind uden nogen forklaring. Der var mange emner, der var uenighed om på konferencen - det giver sig selv, når så mange lande, med vidt forskellige interesser skal lave så detaljeret en udtalelse - men hvad var det, der var "racistisk"? Det skylder Politikens lederskribent satme en forklaring på.


Da der ifølge provins-danmark og Politiken kun var to emner (og to "blokke" og to "værdisæt") på konferencen, så må Politiken enten mene, at det er "racistisk" at være bekymret for hetz og diskrimination mod befolkningsgrupper på baggrund af deres religion - altså at det at være på vagt mod antisemitisme er "racistisk". I mit forrige indlæg afviste jeg den forklaring.

Religionsforfølgelse er nok snarere det Politiken mener hører ind under "ytringsfrihed" og kritikken af religiøs hetz er vel så det, der med lidt logisk kortslutning bliver til "indskrænkelse af ytringsfriheden". Men hvad var det så, der ligefrem var "racistisk". Det kan vel kun være det andet emne, som Politiken altså er glad for blev syltet - nemlig beskrivelsen og fordømmelsen af den israelske statsracisme.

Er det her virkelig Politikens redaktionelle linie og politiske holdning? At det i sig selv er racistisk at beskrive og udtrykke bekynmring for forholdene internt i Israel og de besatte områder? Altså at kritik af racisme er "racistisk"? Eller snarere: at kritik af Israelsk racisme ikke kan tolereres og skal stemples og forties. Hvordan det harmonerer med Politikens nye holdning om, at kritik af ytringer i sig selv er en "trussel for ytringsfriheden", aner jeg ikke, men jeg ved, at den holdning, politiken her giver udtryk for, er ekstremistisk, racistisk og i allerhøjeste grad et forsvar for politisk censur.

Hvis det nu er "racistisk" i Politikens øjne at beskrive forholdene i Israel - som er en af de eneste formelt og åbent racistiske stater - og at tage afstand fra besættelsen, folkefordrivelsen, undertrykkelsen og den juridiske diskrimination, der foregår dér, så er der virkelig noget ravruskende galt - og drønfarligt - på Politikens redaktion.

Det er ikke nogen overraskelse, at USA var imod, at Israel blev nævnt (uden at blive nævnt ved navn) i udkastet - USA har nedlagt veto mod stort set samtlige FN-erklæringer angående Israelsk besættelse, krig, etnisk og religiøs diskrimination, folkefordrivelse, kolonialisme, ulovlige bosættelser osv. Endvidere er det i USA farligt at udtale sig om dette emne, hvis man vil beholde sit job - der er større censur i USA angående israel-kritik end der er i Israel (og der er næppe nogen israelere som ikke er klar over, at der forekommer systematisk racisme og diskrimination i landet - selv hvis man ser bort fra den arabiske befolkning, så er der diskrimination i Israel imellem de forskellige jødiske etniske grupper).

Er det virkelig disse amerikanske forhold, Politiken nu agiterer for: censur og manglende jobsikkerhed for menneskerettighedsforsvarere? Stempling zionismens kritikere som "racister"? Det håber jeg ikke, men det er eddermame svært at se anden forklaring på den leder-klumme. Hvis det er tilfældet, så vil jeg da være den første til at vende Politikens anklage, og kalde denne nye linie for særdeles racistisk. At mene at arabere, der lever i de landområder det israelske militær og bosættere gør krav på, ikke har ret til de samme rettigheder som andre endsige at ytre deres krav på ligestilling, dét er da racisme om noget er det.

Men vent... måske var kritikken af Israel formuleret racistisk, og det bare er det Politiken vender sig imod? Nej, det er desværre ikke tilfældet. Formuleringerne er forholdsvis nøgterne og beskrivende, og alt er bevist og dokumenteret andre steder (bl.a. i Israels egne love). Man kan selvfølgelig mene alt muligt om i hvor høj grad noget bør prioriteres, og om det er konstruktivt og formålstjenligt at lave en sådan udtalelse og så videre, men der er ikke én eneste racistisk formulering i afsnittet om Israel.

Tværtimod rummer resten af dokumentet utallige fordømmelser af antisemtisme (hvilket Politiken også tager afstand fra) samt påmindeler om vigtigheden af religiøs tolerance og ihukommelse af Holocaust, så det er altså ikke præget af nogen anti-jødisk stemning. Politiken vender sig da også eksplicit imod selve det overhovedet at benævne den israelske statsracisme - og kalder dét for "racistisk". Da det er åbenlyst og let at bevise, at den israelske stat udfører racistisk praksis og har eksplicit racistisk lovgivning, så er det mig lige nu umuligt at tolke Politikens leders holdning som andet end en støtte til den racistiske praksis og et forsøg på at dæmonisere og censurere dens kritikere.

... Nej... Der er en anden mulighed.

Det er fuldt ud muligt, at Politikens lederskribent simpelthen ikke aner noget om det, han skriver om - at han slet ikke har læst det dokument han fordømmer, men istedet har lyttet til nogle hasbara-propagandistiske løgne uden at undersøge deres sandhedsværdi. Det er muligt, at han postulerer ting, der ikke passer, om ordlyden af dette dokument, selvom han slet ikke har læst det, hvilket for os ikke-journalister vil sige, at han er fuld af løgn og spiller smart.

Det ville også forklare, hvorfor han ikke gør noget forsøg på at dokumentere eller forklare sine påstande: Han ved slet ikke om de passer eller ej, og han har slet ikke set dem. Men det skal da ikke forhindre ham i at lirre en bedrevidende og helligt fordømmende og selvophøjende klumme af (lederen er fuld af en usmagelig "hvad sagde vi"-retorik). Det er vel intet krav, at man ved hvad man taler om, før man laver politiske udtalelser - heller ikke som "journalist", der udtaler politisk sig på vejne af hele avisen. Desværre.

Hvis det bare drejer sig om endnu en spade, der ikke har tænkt før han skrev, og ikke har gjort noget forsøg på research før han udgav sig for at være journalist, så er jeg mere rolig. Så er det ikke noget udtryk for en dødsensfarlig og undertrykkende ideologi, der er Politikens nye redaktionelle linie, men bare simpel dumhed kombineret med dumsmarthed, hvilket vel er linien hos mange aviser.

For en god ordens skyld kommer her det oprindelige udkasts afsnit om Israel. Jeg kunne ikke finde det originale udkast, så sætningerne her er fra et arbejdsdokument, hvor jeg har fjernet de senere ændringsforslag (det er meget svært at læse når der er indsat sætninger hist og her overalt i dokumentet).

30. (the konference) Expresses deep concern at the practices of racial discrimination against the Palestinian people as well as other inhabitants of the Arab occupied territories which have an impact on all aspects of their daily existence and prevent the enjoyment of fundamental rights, and renews the call for the cessation of all such practices;

31. Reiterates that the Palestinian people have the inalienable right to self determination and that, in order to consolidate the occupation, they have been subjected to unlawful collective punishment, torture, economic blockade, severe restriction of movement and arbitrary closure of their territories. Also notes that illegal settlements continue to be built in the occupied territories;

32. Reaffirms that a foreign occupation founded on settlements, laws based on racial discrimination with the aim of continuing domination of the occupied territory, as well as the practice of reinforcing a total military blockade, isolating towns, villages and cities from one another, contradicts the purposes and principles of the Charter of the United Nations;

NEW PARA: Expresses deep concern at the plight of Palestinian refugees and other inhabitants of the Arab occupied territories as well as displaced persons who were forced to leave their homes because of war and racial policies of the occupying power and who are prevented from returning to their homes and properties because of a racially-based law of return. It recognizes the right of return of Palestinian refugees as established by the General Assembly in its resolutions, particularly resolution 194 of 11 December 1948, and calls for the return to their homeland in accordance with and in implementation of this right;

33. Reiterates deep concern about the plight of the Palestinian people under foreign occupation, and urges respect for international human rights law, international refugee law and international humanitarian law, and calls for a just, comprehensive and lasting peace in the region;

34. Re-emphasizes the responsibility of the international community to provide international protection, in particular from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, for civilian populations under occupation in conformity with international human rights law and international humanitarian law;

Mig bekendt er der intet i disse formuleringer, der ikke er faktuelt sandt. Så det racistiske ifølge Politiken må altså være overhovedet at nævne disse forhold... med mindre selvfølgelig, at forklaringen bare er den, at klummen var skrevet i en hast af en person, der ikke vidste noget om emnet.

Lad mig for en god ordens skyld også slå fast, at jeg ikke ligefrem kan se det konstruktive formål med konferencen, men det gælder for de fleste af den slags internationale statsleder-topmøder. Men det er jo ingen grund til at lyve og fordreje indholdet og den globale situation, og misbruge en tåbelig konference til at lave sine egne nationalistiske tåbeligheder. Og det er slet ingen undskyldning for dårlig og decideret vildledende journalistik.

2 kommentarer:

 1. Never attribute to malice what can equally well be explained by incompetence...

  Jeg tror, du går for vidt i din kritik af journalistens onde hensigter. Han har bare oversat og omformuleret en udenlandsk kilde uden selv at læse teksten.

  Jeg kan så græmmes over, at der ikke var korrekt kildehenvisning til denne egentlige kilde, når han nu ikke har læst teksten selv. Det er pinlig utroværdigt at udelade kildehenvisning, når der mest er tale om en ukritisk fordanskning...

  SvarSlet
 2. Uffe, jeg er stort set sikker på, at du har fuldstændig ret. Lige præcis det du nævner, er - tror jeg - den hyppigste form for dansk "journalistik": en hurtig og sjusket oversættelse af hvad der står i et eller andet engelsksproget tidsskrift og hvad en politiker har udtalt. Ingen kendsgerninger derudover.

  Er det dog ikke til at blive ret bitter over, at inkompetente journalister ikke laver nogen research og ikke tjekker deres kilder men påstår ting, der ikke har megen hold i virkeligheden og blot gengiver politisk propaganda og soundbites fra politikere uden at gøre en tøddel for at undersøge sandhedsværdien?... grrr... det irriterer mig groft, at det er derfra vi skal få vores "information" om verdens tilstand.

  Nej, det er ikke "malice" fra den individuelle journalists side, men ganske enkelt inkompetence og ugidelighed. Men der må være et lille element af non-benevolence i det medie-system, som tillader og opfordrer til den slags.

  SvarSlet