mandag den 30. marts 2009

Katastrofe

katastrofe, (af gr. katastrophe 'omvending, omstyrtelse', af kata- og afledn. af strephein 'vende'), se naturkatastrofe.
En katastrofe er ikke alene en forfærdelig begivenhed, men en begivenhed, der forandrer, omstyrter og omvender. Ikke alene omstyrter den de eksisterende strukturer og tilstande og påvirker altså livsgrundlaget i eftertiden, den omvender også de påvirkede individer til en ny mentalitet. Det er altså nødvendigt, at anerkende og erkende det fulde omfang af en katastrofal begivenhed for at forstå den efterfølgende kollektive bevidsthed og kultur. At benægte eller ignorere denne identitets-dannende og -omdannende begivenhed er at nægte at forstå, forholde sig til og anerkende de personer, der er påvirkede af den. Eftersom en katastrofe transformerer en kultur er det naturligt, at begivenheden vil få en særlig plads i den nye kulturs sprog og kollektive mentalitet.

Alt dette gælder for tre af de største menneskeskabte katastrofer af denne art. De er ikke alle lige anerkendte, og ingen af dem er tilstrækkeligt forståede, men de har alle stadigt konsekvenser og er endnu ikke overståede: De har flyttet mennesker og folkeslag, forandret økonomier og civilisationer, transformeret kulturer og har stadig et greb om millioner af mennesker såvel som stater. At forstå dem er nødvendigt for at beskæftige sig med de kulturelle, religiøse, økonomiske og politiske forhold, der endnu idag skabes og påvirkes af dem. At benægte, ignorere eller trivialisere dem, er at nægte at forstå og forholde sig til den virkelighed, som bl.a. er skabt af disse begivenheder.

De har alle deres særlige navne på hvert deres sprog:

- Maafa
- Shoah
- Nakba

Ingen kommentarer:

Send en kommentar