onsdag den 4. marts 2009

Regering klar med samlet censurpakke

Hvis man som politiker arbejder for at indføre totalstat og give sig selv mere magt, så skal man aldrig lade en god frygt-stemning gå til spilde. Regeringen og dens støttepartier - S, SF og DF - benytter nu den igangværende rocker-krig (eller "bandekrigen" som det hedder hvis man ikke ønsker at minde folk om at der også er gode hvide pære-danske gangstere med i "krigen") til at præsentere et lovforslag, som kan blive det mest omfattende angreb mod ytringsfriheden i nyere dansk historie. Den såkaldte "bandepakke" er slet ikke ny, og har intet med skyderierne på Nørrebro at gøre. Det er en gammel studehandel, som dog nu har fået et ekstra element i forhold til afskaffelse af ytringsfriheden.

En gammel studehandel
Den såkaldte "bandepakke" er overhovedet ikke rettet mod gangster-virksomhed eller de seneste skyderier på Nørrebro. Det er spil for galleriet. Det drejer sig om endnu en lovpakke, som skal gøre det muligt at gennemføre endnu flere udvisningsdomme for folk, der ikke er født med dansk statsborgerskab (som jo er blevet så godt som umuligt at opnå for andre). Forslaget om at udvide kategorien af lovovertrædelser, som kan føre til landsforvisning efter udtjent straf, har været under udarbejdelse i længere tid - fra før disse "bandeskyderier" kom i medierne. Det har intet med bande-halløj at gøre, men er i virkeligheden en del af en byttehandel mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som kom til under finanslovsforhandlingen 2008 i bytte for DFs accept af EU-reglerne for ægteskab og arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor EU. Pakken er altså en studehandel, der intet har at gøre med den situation, den nu bliver præsenteret i. Den er blevet til for at give Dansk Folkeparti noget, de kan præsenter for sine vælgere, nu hvor partiet har anerkendt EU.

Forslaget som gør det muligt at kræve udvisningsdom for handlinger, der ellers blot ville medføre en bøde, har været kendt i månedsvis, og ifølge jurister og advokater var det et stykke "symbol-lovgivning", som var skabt for at give Dansk Folkeparti noget at prale med, og hvis praktiske konsekvenser vil være en "overbelæssede domstole og nedsat retssikkerhed for alle" samt "vil skade integrationen og sinke nydanskeres delagtiggørelse i det danske samfund".

- Læs mere om "bandepakken" - som altså ikke har noget med bander men en hel del med DFs accept af en EU-dom om ægtefællesammenføring at gøre - i information.

Hvad blev der af ytringsfriheden?
Denne gamle studehandel præsenteres så nu som et "nyt udspil", der skulle have noget at gøre med "bander" (istedet for retten til ægtefællesammenføring, som altså er den egentlige årsag til pakken). Skyderierne i København kommer så belejligt for regeringen, for nu er pakken ikke bare et resultat af regeringens løfte til Dansk Folkeparti fra sidste år. Nu flokkes alle landets populistiske politikere omkring løftet til DF - selv det post-socialistiske nationalist-parti, SF, vil nu have del i æren for studehandlen, som altså har "Dansk Folkeparti stående overalt i lovbemærkningerne".

Men ifølge de seneste udmeldinger har magthaverne dog ikke forsømt de så belejlige bande-skyderier og den medfølgende frygt. Den gamle pakke til DF har fået endnu et element, nu hvor næsten alle partier og medier vil støtte ethvert forslag. Kritiske røster må tie og retssikkerheden vige i "krigen mod bandekrigen", så regeringen og dens støttepartiet benytter lejligheden til også at snige en sætning ind i lovforslaget, som kan blive den største trussel mod ytringsfriheden i nyere tid.

Ifølge politiken.dk skal det nye udspil nemlig også give mulighed for udvisningsdomme for fænomener, der knap nok retsforfølges for danske statsborgere: nemlig ytringer. Politiken skriver:
»Med forslaget opstår en palet af nye muligheder for at udvise kriminelle udlændinge. En fængselsdom for vold, for at bære våben eller for at tilskynde til kriminalitet skal fremover som udgangspunkt medføre udvisning. Uanset dommens længde eller hvor længe udlændingen har opholdt sig i Danmark.« (min fremhævelse)

"Eller for at tilskynde til kriminalitet"... den sætning fik de lige sneget ind? Mens medierne vil skrive om, og politikerne vil tale om, og folk vil høre om "pistoler og bander", viser sig at den lov faktisk er den mest omfattende udvisnings- og censurlov af alle. At "tilskynde til kriminalitet" kan jo dække over stort set hvad som helst. Vil denne løse formulering for eksempel betyde automatisk krav om landsforvisning i følgende situationer:

1) En flygtninge-familie på "starthjælp" eller "madpakkeordning", der altså lever under fattigdomsgrænsen, hvor et af børnene begår et butikstyveri, og anklageren hævder, at det skete under "tilskyndelse" fra forældrene. Resultat: udvisningsdom, deportation og tilbage til krigs-/diktatur-helvedet... eller mere sandsynligt: Udvisning af flygtningene kan ikke lade sig gøre, da de jo er flygtninge, så de kommer til at leve resten af deres liv på "utåleligt ophold" - dvs. en kollektiv livstidsstraf.

2) En udenlandsk læge, der arbejder i Danmark, som jo mangler læger, opfordrer under en akut situation, hvor en patient er ved at dø, føreren af en bil til at køre hurtigere - og altså bryde hastighedsbegrænsningen. Normalt slet ikke noget man vil blive retsforfulgt for, men hvis man har udenlandsk pas, så er det pludselig overordenligt kriminelt og kan føre til udvisningsdom? Skal man nu kunne blive udvist for at forsøge at redde liv?

3) En akademiker er i Danmark for at holde foredrag om Thoreaus teorier om civil ulydighed og det moralsk korrekte i at følge retfærdigheden også når det betyder at bryde loven, hvis loven er uretfærdig. Vil filosofi og politisk debat være kriminelt nu for folk, der ikke har dansk statsborgerskab? I så fald kan jeg ikke vende tilbage til Danmark.

4) Dansk Folkeparti har en udenlandsk taler til sit årsmøde, som under en tale om ytringsfrihed tilskynder til at udfordre og bryde den såkaldte "racismeparagraf"? Er det så kriminelt og fører til en udvisningsdom og banlysning fra Danmark?

5) Det er også svært at forestille sig, at det ikke vil kunne bruges til fuldstændig at forhindre udenlandske statsborgere i at tale til eller have noget at gøre med politiske demonstrationer i Danmark, idet politiet altid vil kunne hævde at de har "tilskyndet til kriminalitet". Det er bestemt set før, men det er nyt at det formelt vil kunne medføre landsforvisning i årevis.

På vej mod totalstaten
Det er skam en fin lille sætning (fra et totaltstats-synspunkt) de har fået smidt ind i en lov, som de præsenterer som værende en lov mod pistoler. Hvis den formulering bliver gennemført, så er det i virkeligheden en af de mest omfattende og drakoniske ytringsforbud, der har været gennemført i Danmark siden besættelsen. Der vil altså blive sneget flere udhulinger af retsstaten igennem ved hjælp af "Krigen mod bandekrigen" end der blev med "Krigen mod terror".

Regeringen, SF og DF og de andre retsstatsmodstandere må fryde sig over skyderierne på Nørrebro, idet de nu kan bruge den situation som endnu en lejlighed til at lave endnu en lov, der cementerer uligheden for loven i Danmark. Lovpakken er udelukkende rettet mod mennesker, der ikke har dansk statsborgerskab og rummer intet, der har noget at gøre med at forebygge og bekæmpe social elendighed eller gangster-virksomhed. Kun de gangsterne, der ikke har dansk statsborgerskab, har nu lidt mere at frygte (sammen med alle andre, der ikke har dansk statsborgerskab), idet de rissikerer at tilbringe resten af deres liv på "utåleligt ophold" efter udtjent fængselsstraf - hvilket næppe er noget, der vil forhindre én eneste skudepisode. Alle gangstere med certifikat fra den danske stat vil ikke mærke noget til denne populistiske lov. Men det lykkes vel nok endnu engang at underminere retsstaten og at bilde befolkningen i al almindelighed ind, at al kriminalitet og vold i virkeligheden kun skyldes folk med et bestemt slags pas.

Dermed er jorden gødet for de næste stramninger. Hvad gør vi, når det viser sig, at det ikke kun er folk med bestemte dokumenter, der er gangstere? Hvad med folk, der beklageligvis har det rigtige pas, men som alligevel opfører sig "udansk". Dansk Folkeparti har jo som et ønske, at det skal være muligt også at fratage statsborgerskabet og rettighederne fra folk, der allerede er danske statsborgere, og altså fuldstændig smadre illussionen om retssikkerhed for nogen. Når det lovforslag kommer, så vil din juridiske status i Danmark ikke være begrundet i menneskerettigheder og lighed for loven for alle (det er allerede afskaffet), eller i statsborgerskab og lighed og sikkerhed for alle med passet i orden, men snarere i henholdsvis din evne til at påvise din racemæssige "danskhed" i tilstrækkeligt mange generationer tilbage samt i din totale og ubetingede lydighed overfor magthaverne, Staten og Partiet. Måske er alt der skal til, et lille-bitte terror-angreb, for at der vil være flertal i Folketinget for endegyldigt at afskaffe "demokratiet".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar