mandag den 30. marts 2009

SF: Udlændinge har ingen fri vilje

Mit sidste indlæg om racismens subliminering var en lang smøre, foranlediget af denne pressemeddelelse fra SF. Tilsyneladende er det en udtalelse om trafficking - transport og salg af mennesker over landegrænser mod deres vilje. Det er dog kun tilsyneladende, for i virkeligheden mener SF ikke, at dette begreb giver nogen mening, og heller ikke, at det er muligt at skelne mellem frivillige migranter og tvungne migranter. Ifølge pressemeddelelsen giver det ingen mening at skelne mellem udenlandske prostituerede, som er ofre for trafficking og de, der er frivillige migranter og sex-arbejdere.

Alle udenlandske sex-arbejdere er nemlig ofre uden fri vilje, og bør betragtes som slaver. Endvidere bør man slet ikke skelne mellem slaveri og frivillig prostitution, for det er også tvivlsomt om danske kvinder er i besiddelse af fri vilje.


Pressemeddelelsen indledes med et hurra-råb for en uspecificeret EU-kommission, som åbenbart opfordrer til kriminalisering af sex-kunder, som (vidende eller uvidende?) betaler for seksuelle ydelser hos det, SF kalder "handlede kvinder". Det begreb skal få os til at tænke på ofre for trafficking - moderne slavehandel, hvor kvinder tvinges fra ét land til et andet for under fortsat tvang at "arbejde" som prostituerede. Det er et særdeles alvorligt problem, men det er slet ikke det, SF bekymrer sig om. Partiet bekymrer sig tværtimod fortrinsvins om udenlandske prostituerede uanset om de er kommet hertil og arbejder her af egen vilje eller ej. Dernæst bekymrer partiet sig om kvinder i al almindelighed.

Når jeg siger "bekymrer" så mener jeg ikke, at de bekymrer sig i den almindelig betydning af ordet. Partiet udviser ikke et gran af interesse for de pågældende kvinder - det betragter dem slet ikke som noget, der fortjener nuanceret interesse eller respekt. De pågældende kvinder er "intet" ifølge SF, som ikke nedværdiger sig til hverken at lytte til dem (hvordan skulle et intet, dog have noget fornuftigt at sige?) eller at skelne mellem frivillig migration og trafficking samt mellem frivillig prositution og tvang.

EU-kommissionen går nemlig slet ikke vidt nok ifølge SF. Ifølge pressemeddelelsens to forfattere, Pernille Vigsø Bagge og Margrete Auken, er der mange problemer med at betragte slaveri som et problem, der bør - og er - kriminaliseret. Når kommissionen kun fokuserer på det kriminelle og afskyelige fænomen med slavehandel, så antyder den nemlig, at der er vigtige forskelle mellem frivillige handlinger og tvang. Det gør verden nuanceret og kompliceret, og forhindrer totalstaten i over én kam at forbyde hvad som helst. Derudover antyder denne skelnen, at der kunne være kvinder, der af egen vilje (af uransagelige årsager) har valgt at arbejde som prostituerede, og det er et præmis, der ikke kan accepteres, da det vil ødelægge fundamentet for den patriarkalske debat, hvor udgangspunktet er, at kvinder ikke har nogen fri vilje, og staten derfor kan og bør lovgive på deres vejne uden at spørge dem først for at "beskytte" dem.

Og værre endnu: At skelne mellem forskellige typer af migranter - tvungne og frivillige - gør det besværligt over én kam at bekæmpe alle udlændinge og samtidig kalde sig "venstreorienteret". Det er vigtigt for dem, der vil benytte sig af det yderste højres instrumenter og politikker, men samtidig kalde sig "humanister" og måske endda "socialister", at man fremstår som én, der i virkeligheden bekæmper den udefra kommende fare, for dens egen skyld - ikke fordi den udgør en trussel for os, men fordi "de fremmede" er nogle stakler uden menneskelig bevidsthed og selvstændig ageren, som slet ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af at bevæge sig væk fra deres respektive oprindelseslande. Det er vigtigt at fremstille sig selv, som én der ikke vil bekæmpe de andre, men tværtimod hjælpe dem - også selvom midlerne og konsekvenserne er de samme. Ifølge SF er det, at skelne mellem "frivillig migration" og "menneskehandel" en kunstig opdeling, som kan tolkes som en "Køb-dansk-klausul".

Det er altså kun Danske Kvinder, der besidder den nødvendige menneskelighed, oplysning og rationalitet, som gør dem i stand til at træffe selvstændige valg, ifølge de to kvindelige patriarker fra SF. Migranter, der kommer fra underudviklede lande og altså selv er underudviklede, er ikke egentlige mennesker, mener de tilsyneladende. De er ikke mennesker, som foretager svære valg, men ting, der ikke kan have hverken interesser eller fri vilje. ALLE ikke-danske prostituerede er nemlig ifølge SF ofre for tvangs-migration og tvangs-prostitution. Uden undtagelse - pyt med hvad de selv siger, for hvorfor skulle man lytte til en ikke-dansker, som per definition knap nok kan betragtes som et voksent menneske?

Derfor er det absurd ifølge SF kun at kriminalisere slaveri, for alle udenlandske kvinder kan jo alle betragtes som en slags slaver, idet de ikke besidder den fri vilje, der gør dem i stand til at foretage valg. Derfor skal alle udlændinge udelukkes og deres erhverv skal kriminaliseres - det er for deres eget bedste. Dette lyder i mine ører langt mere som en "Køb Dansk Klausul" end EU-kommissionens forslag om at kriminalisere deltagelse i slavehandel, men det er jo fordi jeg lider af den vildfarelse at ikke alle migranter er umælende og uselvstændige børn, og tror, at nogle migranter af og til foretager selvstændige valg angående økonomi og bopæl. Det er en farlig opfattelse, jeg lider af, for dermed bliver det jo besværligt og kompliceret at lave politik: Som "venstreorienteret" kan man jo ikke bare bare bekæmpe og kriminalisere frivillige handlinger, der ikke umiddelbart skader nogen. Det er derfor "heldigt" at det kun er i Danmark, at kvinder er voksne mennesker. Alle andre er en slags børn, som man kan lovgive om og bestemme over for deres eget bedste.

Men vent - ganske vidst har SF nu fremstillet alle udlændinge som umennesker, hvis interesser er ligegyldige, og dermed Danske Kvinder som de eneste, der er i stand til at træffe egentlige valg over sit eget liv, men det betyder ikke, at de danske kvinder skal have ret til at træffe egne valg. I så fald ville SFs prostitutionspolitik netop være: "Køb Dansk". SF mener ikke, at lovgivningen bør skelne mellem tvangsprostituerede og frivillige sex-arbejdere, hverken når det gælder migranter (som per definition er ofre for tvang idet de ikke besidder fri vilje) eller danskere. Da danske kvinder jo besidder fri vilje, så er det muligt, at nogle af dem, der arbejder som prostituerede, har valgt dette, men de skal altså også kriminaliseres. For det første må disse kvinder indfinde sig med at lade herrerne i SF indskrænke deres muligheder, fordi det af en eller anden grund vil være umuligt at bekæmpe migranter og traficking, hvis frivillig prostitution samtidig er lovlig. Hellere kriminalisere alt end at skelne mellem skadende og uskadelige handlinger - og hvis danske kvinder brokker sig over at SF vil bestemme over deres krop og valg, så kan de nu få at vide, at de dermed støtter slaveri, og så skal de vel nok holde kæft.

Men for det andet, så er de to kvinder med magtpositioner, egentligt slet ikke så sikre på, at andre kvinder - selv de danske - er i besiddelse af det, der skal til for at træffe frivillige valg. Der er altså gradsforskelle også mellem danske kvinder. Pressemeddelelsen slutter således med en linie om, at det da er teoretisk muligt, at der findes nuancer indenfor sex-industrien, og at der er forskel på prostituerede, men det er alligevel ikke noget de rigtigt tror på. Begrebet "frivilligt" sættes således i gåseøjne, da pressemeddelelsens forfattere vel anser det som ret usandsynligt, at andre kvinder overhovedet kan træffe selvstændige valg, der ikke stemmer overens med forfatternes egne opfattelser af, hvordan en Rigtig Kvinde bør opføre sig. Alle kvinders selvtændighed og fri vilje sættes således i tvivl.

Eller - måske er det snarere alle, der ikke er en del hersker-apparaterne i henholdsvis EU og den danske stat, som ikke rigtig besidder frivillighed? Det er nok kun dem med tilstrækkelig stor magt, og som kan overskue samfundet ovenfra og se det i sin helhed, som rigtig ved, hvad der er bedst for alle andre. Måske går skellet slet ikke mellem danskere og ikke-danskere, prostiuerede og ikke-prostituerede, kvinder og mænd, men mellem magthavere og "borgere". Måske er der ingen af os, som kan betragtes som værende i besiddelse af nogen betydelig vilje, der kan være fri, og dermed er vi alle børn i magtens og den udøveres øjne.

2 kommentarer:

  1. Ja, tak for endnu en reaktion på den åbenlyse racisme og anti-feminisme der kendetegner den dominerende holdning til sexarbejde/sexarbejdere.

    SvarSlet
  2. Tak for en glimrende analyse af SF´s (og desværre ikke kun SF´s) tankegang.

    SvarSlet