mandag den 20. april 2009

Durban V: Så fik de sin vilje

De sidste par måneder har de såkaldte "vestlige" stater, politikere og medier virkelig nydt at lade som om, at de er "ytringsfrihedens forkæmpere" og at "Vesten" udgør én monolitisk enhed med "demokrati og uindskrænket ytringsfrihed" mens "de andre" (herunder Mellemøsten, Sydamerika, Afrika) er en anden monolitisk enhed, som udelukkende består af formørkede og uciviliserede lande, der enten bør ignoreres eller modtage en omgang kløgtig "vestlig" oplysning og "dialog". Dette verdensbillede skal man enten være rabiat propagandist eller slet og ret uintelligent og uvidende for at opretholde, men ikke desto mindre har det været gentaget til kvalmegrænsen og stort set uudfordret af utallige medier - selv på lederplads - som har banket sig selv på brystet og klappet hinanden på skuldrene, mens jeg personligt har brækket mig over denne selvfedme. Folk, der ellers burde være forholdsvis uddannede og oplyste, har skrevet klummer, lederspalter, og såkaldte "journalistiske artikler", hvor enhver nuance og uenighed ignoreres, og kilder citeres, med det ene formål at fremmane denne propagandistiske og nar-agtigt forsimplede opdeling i "de gode" (os) og "de onde/dumme" (de andre).

Som jeg tidligere har skrevet, er det løgn, når det i Danmark hævdes, at der er nogen dybere "vestlig enighed" (eller "østlig") om noget emne - altså at verden kan inddeles i to blokke med bestemte "værdier". For at fremmane dette falske verdensbillede har medier som Politiken været nødt til at lyve om de egentlige diskussioner og uenigheder, ligesom de har nægtet at citere de egentlige kilder, men istedet har fundet på indhold, som de respektive "blokke" så skulle være enige om - i Politikens verden. Det er således blevet hævdet, at der ikke er nogen grund til at være bekymret for ny antisemitisme i vesten (som jo er "god" og derfor ikke kan have elementer, der kan kritiseres), og at "de andre" med deres kritik bare er ude efter at censurere alt og alting - hvilket "journalisterne" selvsagt ikke har kunnet bakke op med konkret dokumentation.

I virkeligheden har det aldeles ikke handlet om nogen bekymring for "ytringsfriheden", for det viste sig, at den slet ikke var så truet endda - ihvertfald ikke fra den side, de "vestlige" medier påstod truslen kom fra. Modstanderne af Durban-konferencen har ikke været ytringsfrihedens forkæmpere, men de censur-fortalere, som er tilhængere af den mest bizarre og hul-i-hovedet opfattelse af "ytringsfriheden": at kritik er censur og derfor skal forbydes med begrundelse i "ytringsfriheden".

"Vesten" er blevet kritiseret, og det må ikke ske. Mundens skal lukkes på kritikerne, så derfor lader man som om, at deres kritik er en trussel mod ytringsfriheden, så man kan forbyde dem at ytre sig. Således mener det danske dagblad Politiken og mange andre vestlige medier og politikere, for eksempel at kritik af racisme er "racisme" og derfor skal bekæmpes. Det samme mener nogle af de mest indflydelserige modstandere af ytringsfrihed og tilhængere af berufsverbot i USA, og det er de, der har presset mest på for at denne konference skulle boykottes.

Nu er det vist lykkedes de "vestlige" kritik-modstandere at få fjernet det meste af det nye indhold i den politiske udtalelse, der skal drøftes af statslederne ved Durban II-konferencen. Men det er ikke godt nok for modstanderne af ytringsfrihed i USA. Uanset hvor meget der kan fjernes fra den nuværende udtalelse, så bygger denne antiracistiske konference nemlig videre på den første Durban-konference i 2001, og dens antiracistiske erklæring. Og de højre-ekstremistiske lobby-grupper i USA kan derfor ikke acceptere at USA sender repræsentanter til den nuværende konference, for det ville være at anerkende det udgangspunkt og den kritik, konferencen bygger videre på: "We expressed in the run-up to this conference our concerns that if you adopted all of the language from 2001, that’s not something we can sign up for," siger præsident Obama nu. Det var altså spil for galleriet - rent fup - når USAs regering lod som om, at den overvejede at deltage, hvis formuleringerne i udkastet blev ændret. Udkastet blev ændret, men USA boykotter alligevel, for der er jo stadig udtalelsen fra 2001, som ikke kan ændres.

De grupper, der i USA har presset på for at få Obama-administrationen til at boykotte konferencen, da det ville være at anerkende den første udtalelse imod racisme, er som sagt nogle af de mest censur-ivrige modstandere af både ytrings- og ansættelsesfrihed i USA (dette er et emne helt for sig, som jeg gerne vender tilbage til i et senere indlæg) - og ofte racistiske. Det er altså aldeles ikke for at "forsvare ytringsfriheden" at konferencen boykottes. Tværtimod - det er for at forsvare "retten til ikke at blive kritiseret". Som sagt er Politiken i Danmark og disse højre-ekstremister i USA mere eller mindre enige om, at kritik af racisme er "racistisk" og derfor bør censureres i "ytringsfrihedens" navn. Og de har sandelig fået deres vilje!

Ikke alene er omtalen af det racistiske apartheid-regime og besættelsesmagt, hvis påståede interesser de amerikanske højre-ekstremister "forsvarer", stort set elimineret i det nye udkast til den politiske udtalelse. De "vestlige" påståede "tilhængere af ytringsfrihed" har minsandten også fået forbudt enhver omtale af dette regime UDENFOR den politiske konference!

Ved FN-konferencer er der normalt flere lag: Der er de politiske magthavere, statslederne og deres repræsentanter, som forhandler om en politisk udtalelse med eller uden juridiske konsekvenser. Ved siden af er der officielle konference-begivenheder, hvor alverdens NGO'er - civile organisationer - kan drøfte de respektive emner blandt hinanden og for tilhørere. Ved denne konference fik NGO'erne dog for to uger siden besked på, at spørgsmålet om menneskerettigheder for palæstinensere ikke måtte drøftes af de civile organisationer indenfor det officielle FN-anerkendte NGO-område.

Flere NGO'er havde ellers allerede planlagt konferencer om dette emne, som er forbudt at nævne for "vestlige" politikere, men nu er det altså også blevet forbudt for civile organisationer at diskutere det - enhver omtale af Palæstina og Israel er blevet censureret væk ikke blot fra det politiske stats-møde, men også fra det sideløbende civilsamfundsmøde. Den 3. april fik udvalgte NGO'er - heriblandt palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer - at vide, at "all side-events pertaining to the specific issue of Palestine and Israel had been banned."

Er det "Vestens" opfattelse af "ytringsfrihed"? Nej, det er ikke. Det har aldrig haft noget med ytringsfrihed at gøre. Det var bare spil for galleriet, et dæk-emne, tryllekunstnerens afledningsmanøvre. De vestlige magthavere og propagandister var ikke egentligt bekymrede for noget, der havde med ytringsfrihed at gøre, for den var ikke mere truet end den var før (såvel de "vestlige" som de "østlige" censur-love ville fortsætte intakte, hvis denne erklæring blev vedtaget). Men de ville gerne have kritikken til at forstumme og benyttede derfor "Ytringsfriheden" til at lukke munden på andre. Dette kan desværre få konsekvenser for ytringsfriheden, for "Vesten" har nu sendt et signal til "de andre" om, hvor lidt de selv respekterer den, og at det er okay at forbyde diskussion om emner, man ikke selv kan lide at høre.

Jeg vil hermed erklære mig enig med denne sætning fra Politikens lederspalte: "selvfølgelig kan racisme og indskrænkning af ytringsfriheden ikke accepteres som resultat af en konference imod racisme og intolerance," og beklage at dette er blevet resultatet - med fuld opbakning fra selvsamme lederspalte i Politiken. Én bestemt etnisk gruppes rettigheder må ikke diskuteres - en politik Politikens leder støttede - og det er nu ført ud i så vid en udstrækning, at sågar NGO'ernes ytringsfrihed indskrænkes ud fra dette racistiske kriterie. Tillykke Politiken, tillykke "Vesten", tillykke hykleri.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar