fredag den 10. april 2009

Kulturrevolution i USA

Dagens meningsmåling: Blot 53% af de spurgte amerikanere idag mener, at "kapitalisme er bedre end socialisme".

Det er ret vildt, for jeg vil gætte på, at omkring 90% af amerikanerne ikke ved, hvad ordet 'socialisme' betyder. Det har indtil for nylig betydet noget i retning af "sataniske baby-spisende forræddere, der skal henrettes og brændes i helvede" - og altså noget, ingen ville kalde sig ud over de få, der faktisk ved hvad det betyder. Men efter John McCains valgkamp, hvor han desperat forsøgte at stemple Obama som sådan en ond "socialist", betyder det nu også "det Obama står for" - det vil sige en tilhænger af kapitalisme med et minimum af ansvarlighed. Obama er naturligvis ikke socialist, men hvis 'socialisme' nu betyder en person, som (i modsætning til McCain) faktisk anerkender, at der er problemer med den nuværende økonomi, så er det i det mindste ikke noget skældsord længere.

Ikke overraskende er ordet 'kapitalisme' mere positivt for de, der er aktie-spekulanter. Når de fraregnes, så er der kun 40%, som mener, at "kapitalisme er bedre end socialisme" - hvad ordet socialisme så end betyder for dem.

Meningsmålingen siger intet om, hvor mange der faktisk går ind for socialisme i ordets egentlig forstand. Den fortæller nemlig ikke, hvad folk lægger i ordet 'socialisme', og den har ikke forsøgt at afklare dette spørgsmål (det er åbenbart ikke vigtigt). Derimod afslører den, at befolkningen generelt er langt mere positive overfor begrebet 'fri markedsøkonomi', end de er overfor ordet 'kapitalisme'. Det antyder måske, at befolkningen generelt ikke mener, at det nuværende system, er et egentligt frit marked, og at de forbinder ordet 'kapitalisme' med det nuværende system, hvor gigantiske og magtfulde firmaer kontrollerer både den politiske og den økonomiske sfære. Noget kunne tyde på det, hvilket jeg vender tilbage til.

Anddelen af folk, der er sympatisk indstillede overfor statskontrolleret økonomi er iøvrigt mindre end anddelen af folk, der er sympatiske overfor ordet "socialisme". Det skyldes nok, at ordet 'socialisme' i USA som sagt tillægges alle mulige forvrøvlede betydninger, men måske afslører det også nogle anarkistiske tendenser, som både vender sig mod kapitalisme og statsstyring?

Noget kunne tyde på det, for en anden meningsmåling (også refereret i ovenstående link) har afsløret, at to ud af tre amerikanerne mener, at kapitalistiske firmaer og den politiske statsmagt ofte er allierede og deler samme interesser på bekostning af forbrugere og arbejdere, hvilket er nøjagtigt hvad anarkismen altid har ment.

Statistik kan bruges til meget - men ikke til at finde entydige svar.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar