lørdag den 25. april 2009

Sikken noget rod

Dansk parlamentarisk politik er altså forvirrende. Det parti, der kalder sig "Danmarks liberale parti", siger, at det "deler værdier" med Danmarks afgjort mest anti-liberale parti, og det anti-liberale parti er enig og taler om fælles "værdikamp" med det påståede liberale parti. Det anti-liberale parti hævder at ville "værne om danske traditioner" og er altså konservativt, men samtidig er det i "åbent opgør" med det konservative parti, som det efter eget udsagn ikke deler "værdier" med.

Det skyldes måske, at det konservative parti er mere liberalt end det "liberale" parti, der slet ikke er liberalt. Måske mener det konservative parti nemlig, at liberalismen ikke er en værdi i sig selv, men noget der skal bevares, fordi den hører ind under de traditionelle danske værdier, og derfor hører til de konservative værdier. Omvendt arbejder det anti-liberale parti, der hævder at ville "bevare danske værdier", for at afskaffe de traditionelle liberale værdier, og er således både anti-liberalt og anti-konservativt, da det jo netop ønsker at forandre samfundet. Men hvor stiller det så det påståede "liberale parti", hvis værdier er de samme som det anti-liberale partis, men er i regering med det konservative parti, der ikke deler "værdier" med det anti-liberale? Og hvorfor er det ikke de to partier, der deler "værdier", der er i regering sammen - altså det "liberale" og det anti-liberale, der begge ønsker at afskaffe de traditionelle (liberale) "værdier"?

Under alle omstændigheder er det noget rod!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar