mandag den 18. maj 2009

De hellige krigere i Pentagon

For halvanden uges tid siden skrev jeg om "de hellige krigere" i Irak og Afganistan - historien om amerikanske officerers forsøg på at omgå hærens direktiver ved at kombinere besættelsen af Afganistan med religiøs missioneren, der var blevet af en tidligere amerikansk soldat til TV-stationen Aljazeera. Jeg referede også journalisten Jeff Starlets historier om den religiøst motiverede massakre begået af amerikanske soldater i Irak og hans afsløringer af det fundamentalistiske og højreorienterede religiøst-politiske netværk i USA, der forsøger at påvirke amerikanske regeringsinstitutioner og bl.a. har stor indflydelse i hæren. Denne organisation betragter politiske fænomener som bekæmpelse af fagforeninger, den kolde krig, og nu krigene i Afganistan og Irak som religiøse missioner, og anser opfyldelsen af amerikansk verdensdominans som realiseringen af kristendommen. Som nævnt er disse afsløringer lidt af en pinlighed, da de bekræfter opfattelsen af, at de amerikanske angrebskrige er led i et religiøst "korstog".


De seneste afsløringer antyder dog, at dette netværks indflydelse næppe var nogen pinlig affære for den foregående amerikanske regering. Under Bush-regeringen, der startede de to krige, var korstogsretorikken nemlig godkendt og praktiseret fra allerhøjeste sted i administrationen. Det var ikke alene præsidenten, der overfor offentligheden omtalte sine handlinger som guddommelige ordrer og blandede religiøs retorik og krigsretorik. Også internt i regeringsadministrationen blev krigene omtalt og begrundet med henvisninger til Biblen - rapporter fra Pentagon til Det Hvide Hus omtalte klart invasionen af Irak som et religiøst korstog.

Det fundamentalistiske officer-netværk, der har brugt sine militære positioner til at fremme en religiøs sag, handlede formelt i strid med hærens regler - både da de optrådte i uniformer og forsøgte at hverve amerikanske soldater til sit religiøse fællesskab og da de forsøgte at omvende civile i Afganistan med en bibel i den ene hånd og et våben i den anden. Men meget tyder på, at deres ulovlige handlinger var sanktioneret af deres overordnede i Pentagon og Det Hvide Hus. Jeff Starlet fortalte, at det religiøse netværk primært er vokset og har fået sin indflydelse i militæret fra starten af det nye århundrede. Det vil sige, at det er sket i den periode hvor George W. Bush var præsident og åbent brugte samme retorik, men også i den periode, hvor Donald Rumsfeld som "forsvarsminister" var politisk leder af hæren og krigsindsatsen samt bindeled mellem Det Hvide Hus og Pentagon.

Om Donald Rumsfeld har kendt til - eller været en del af - det fundamentalistiske netværk, der har holdt religiøse aktiviteter i Pentagon, er ikke til at sige. Det har han muligvis ikke, men de seneste afsløringer tyder på, at han næppe ville have gjort noget for at opretholde hærens direktiver og forhindre den religiøse missioneren. Tværtimod har han sandsynligvis set den religiøse fremvækst som et politisk-strategisk redskab. Donald Rumsfeld har været en ledende figur i den krigsfremmende neo-konservative bevægelse i årtier og forsøgte allerede i halvfemserne at starte en krig mod Irak, men han han har ikke været kendt for at tale meget om religion i offentligheden. Kombinationen af neo-konservativ strategisk imperalisme og evangelisk-messiansk fundamentalisme i amerikanske politik opstod først for alvor med den anden Bush-regering i 2000-2008, der dog ikke var uden interne konflikter. De neo-konservative har i årtier været fortalere for USA's "ret" til at føre krig overalt i Verden udfra strategiske interesser, og med den stærkt religiøse George W. Bush som præsident og adskillige neo-konservative i regeringen opstod altså behovet for at kombinere krigsretorik med religiøse henvisninger og motiver i toppen af amerikansk politik.

Den føromtalte højreorienterede og fundamentalistiske bevægelse, der bl.a. opererer indenfor hæren og i Pentagon fik således en alliance-partner blandt de mest magtfulde politikere og strateger i regeringen. Denne bevægelse stod nemlig ikke alene med sin opfattelse af amerikanske angrebskrige som værende religiøse missioner. Også internt i regeringen blev den samme retorik benyttet. Som krigsminister var det Donald Rumsfelds opgave at levere interne sikkerhedsrapporter og opdateringer om krigsindsatsen til præsidenten. Disse er hemmelige dokumenter, der kun bliver vist til en lille håndfuld personer i Pentagon og Det Hvide Hus, men en enkelt i regeringen fandt dem så foruroligende, at han besluttede sig for at gemme kopier af dem - kopier, der nu er kommet i hænderne på en journalist, der arbejdede på en historie om den tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld.

De "foruroligende" og fortrolige rapporter fra hærens ledelse i Pentagon til præsidenten i Det Hvide Hus var nemlig spækket med religiøse henvisninger. På forsiden af rapporterne, der beskrev krigsindsatsen i Irak, og som Donald Rumsfeld leverede til George W. Bush, var billeder af soldater og krigen krydret med bibelske citater, og de interne rapporter malede klart et billede af invasionen som et religiøst korstog og en kristen forpligtelse.

En af rapporterne indledes for eksempel med et billede af kampklædte, knælende soldater i bøn og teksten: "Whom shall I send, and who will go for us? - Here I am Lord, send me! (Isiah 6:8)"

En anden rapport fra den første april 2003 - dagen før det amerikanske tropper invaderede Bagdad - modtog præsidenten en rapport med et billede af en amerikansk soldat ved et vej-skilt, der viste vejen til Bagdad krydret med teksten "Commit to the LORD, whatever you do, and your plans will succeed - Proverbs 16:3"

To dage senere, hvor præsidenten nu var blevet bekræftet i at Gud var på hans side, eftersom denne profeti var blevet opfyldt, modtog han en rapport med et billede af en amerikansk kampvogn, der kørte ind i Bagdad, og teksten "Open the gates that the righteous nation may enter, the nation that keeps the faith - Isaiah 26:2". Budskabet er åbenlyst at invasionen blev opfattet som et korstog mod en "vantro" nation.

Samme rapport havde også et billede af Saddam Hussein og teksten "It is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men - Peter 2:15". Om det er den irakiske diktator, der skal bringes til tavshed efter "Guds vilje" eller snarere de "tåber", der tvivlede på det nyttige og legitime i invasionen, fremgår ikke, men jeg gætter på, at hensigten var at overbevise den stærkt religiøse præsident om, at der ikke var nogen grund til at tvivle på den neo-konservative krigsmission.

For som sagt har Donald Rumsfeld ikke været kendt for offentlige religiøse bekendelser. Det har mere været George W. Bush's stil. Rumsfeld er en ideologisk magt-strategiker, og har sandsynligvis godkendt de religiøse citater på rapporterne fordi han vidste, at det ville appellere til præsidenten. Med mindre da, at Rumsfeld er en mand, der altid har opfattet de mange krige, han har været ansvarlig for, som religiøse missioner, men blot ikke har talt højt om det. Dette er også en mulighed.

Der var højtstående folk i Pentagon, der protesterede mod disse religiøse rapporter fra forsvarsministeriet til præsidenten, men de blev afvist. Bush-regeringens religiøse og ideologiske fanatisme gav i det hele taget anledning til en del problemer internt i administrationen - som når rapporter fra efterretningstjenesterne, der ikke kunne finde hverken beviser for irakiske atomvåbenprogrammer eller forbindelser mellem Saddam Hussein og al-Qaida, blev afvist. Regeringens handlinger var ikke baseret på argumenter fra den virkelige verden eller på fakta, så når efterretningerne og analyserne ikke passede til den religiøst-idelogiske mission, blev de enten ignoreret eller "korrigeret". Dette skabte naturligvis et besværligt arbejdsklima for strateger og analytikere, der var vant til en mere rationalistisk og empirisk indfaldsvinkel.

Donald Rumsfeld var bindeleddet mellem præsidenten og Pentagon, og dermed ansvarlig for samarbejdet mellem de to institutioner. Uanset om han har arbejdet ud fra rent ideologiske eller ud fra religiøse motiver, så var han med til at præge militæret og politikken en religiøs retning, der ofte var i strid med hvad andre ansatte i militæret og efterretningstjenesterne opfattede som sund fornuft og god strategi. Korstogsretorikken og manipulationen af oplysninger var ikke de eneste sager, hvor han skabte samarbejdsproblemer mellem hæren og regeringen. Journalisten Robert Draper, der fik fat i de her omtalte rapporter, beskriver adskillige andre sager, som kan læses her. 12 af de religiøse omslag på de hemmelige rapporter kan også ses her.

Med disse holdninger hos hærens øverste politiske ledelse, så er der næppe noget at sige til, at tilsvarende holdninger og bevægelser har kunnet vokse i officerkorpset og blandt de aktive soldater. Hvis nogen i militæret har klaget over brud på reglementet begået af missionerende soldater og fundamentalistiske bevægelser i militæret, så har de næppe fået nogen støtte fra forsvarsministeren, der selv har fremmet opfattelsen af de amerikanske krige som religiøse korstog og "Guds vilje", om han så personligt har troet på det eller ej.

(Billeder fra NYDailyNews.com - først offentliggjort af GQ-Magazine)

2 kommentarer:

 1. U.S. Military Weapons Inscribed With Secret 'Jesus' Bible Codes
  Pentagon Supplier for Rifle Sights Says It Has 'Always' Added New Testament References

  18. januar 2010:
  Coded references to New Testament Bible passages about Jesus Christ are inscribed on high-powered rifle sights provided to the U.S. military by a Michigan company, an ABC News investigation has found.

  The sights are used by U.S. troops in Iraq and Afghanistan and in the training of Iraqi and Afghan soldiers. The maker of the sights, Trijicon, has a $660 million multi-year contract to provide up to 800,000 sights to the Marine Corps, and additional contracts to provide sights to the U.S. Army.

  U.S. military rules specifically prohibit the proselytizing of any religion in Iraq or Afghanistan and were drawn up in order to prevent criticism that the U.S. was embarked on a religious "Crusade" in its war against al Qaeda and Iraqi insurgents.

  http://abcnews.go.com/print?id=9575794

  SvarSlet
 2. Blackwater accused of murder in 'crusade to eliminate Muslims'
  In one of the statements, John Doe 2, who worked for Blackwater for four years, alleged that Mr Prince “views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe” and that his companies “encouraged and rewarded the destruction of Iraqi life”.

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6740735.ece  Mere om verdens største private lejehær, det tidligere Blackwater som nu har skiftet navn til det religiøse "Xe" og som altså er en kristen korstogsorganisation her: From Blackwater to Xe, The Templar Crusade

  SvarSlet