mandag den 24. august 2009

Skål for ædrueligheden!

Når staten skal bestemme, hvad for noget tøj, borgerne må gå klædt i...
Når staten skal bestemme, hvad folk skal spise, hvilke fjernsynsprogrammer de skal se...
Når staten skal bestemme, hvilke "værdier" borgerne skal have, og hvad de skal tænke, mene og føle...
OG når alt dette sker for at forsvare "friheden", borger-rettighederne og "demokratiet"...


OG når et "konservativt" parti blæser til kamp mod Grundloven og alt det politiske arvegods, og når et "liberalt" parti går til kamp mod frihedsrettighederne - altsammen som udtryk for deres "respekt" for de selvsamme fænomener...
OG når folk, der gør sig til talsmænd for "lov og orden", argumenterer for lovbrud ud fra "respekt for loven", og bliver irriterede, når modstanderne "kommer rendende med love og konventioner"...
OG når folk, der påstår at være tilhængere af "retsstaten" vil straffe og forbyde alene baseret på sine egne "følelser"...
OG når de vil forbyde ytringer for at "forsvare ytringsfriheden", afskaffe grundloven for at "bevare danskheden", afskaffe frihedsrettigheder for at "forsvare demokratiet"...

...Så forstår jeg bedre, de amerikanske kristne terrorister, der slår folk ihjel for at "forsvare retten til livet". Og hvis nogen skulle få lyst til at brænde en regnskov af for at "forsvare klimaet", eller starte et "slagsmål for fred", så ønsker jeg dem også al mulig held og lykke. Nej, ikke nogen aktiv lykønskning - jeg orker simpelthen bare ikke at påpege den logiske brist længere. Hvis folk er så langt ude, at de slår ihjel for "livets" og indfører diktatur for "demokratiet", hvordan i alverden skal man så kunne kommunikere? Og når den slags er blevet statsautoriseret argumentation i Danmark, så er der vel ingen grund til at påkalde myndighederne, hvis du skulle møde en person, der vil "slå dig ihjel for at redde dit liv" eller med tvang vil "befri" dig fra din tegnebog. Tosse-hoveder har der alle dage været alle vejne. Men sjældent har det været så meget på mode at være så mentalt usammenhængende.

Det er som om det er blevet et krav, hvis man skal blive højtstående politiker i Danmark, at man har hul i hovedet. Nej, det er ikke "som om" - adskillige danske "borgerlige" politikere har jo åbent erklæret sig enige med Sarah Palin om, at forsøg på at argumentere med rationelle argumenter er udtryk for "intellektualisering" - i modsætning til deres usammenhængende og irrationelle "følelser".

Jeg giver hermed op, og tager jeg mig en whisky-sjus som mit bidrag til ædrueligheden. Thi i denne verden er kun den berusede sober, og kun den plørede giver mening.

Skål!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar