mandag den 21. september 2009

Hvad er (ikke) filosofi?

Nej. Jeg beklager. Jeg kommer ikke med noget svar på spørgsmålet i titlen. Ikke i dette indlæg.

Men jeg har fået at vide, at "det filosofiske eller bare filosofisk orienteret indhold af [min blog] er minimalt", og at det "ikke har meget med en filosofisk orientering at gøre". Derfor er min blog blevet "fjernet" (den ser nu ud til at være der endnu... det er fordi beslutningen blev omgjort) fra filosofi.blogbot.dk.

Radikalisering, liberalisme og politisk filosofi

I københavn skal de unge åbenbart "afradikaliseres". Tilbage i juni vedtog et udvalg i Københavns Kommune en såkaldt "anti-radikaliseringspakke", som bl.a. går ud på, at socialarbejdere, pædagoger m.v. - folk der har jævnligt kontakt til unge og ofte nyder deres tillid - skal holde øje med de unges politiske tendenser, og rapportere dem til det hemmelige politi, som så kan sætte ind med overvågning og "intervention", hvis det skulle vise sig, at de unge københavnere har "radikale" tendenser. I denne måned afsatte byrådet også nogle millioner kroner til efteruddannelse af de kommunale arbejdere, der udgør det såkaldte "front-personale" i overvågningen af de unge, der måske er "søgende" mod radikale tendenser.

Her skal vi ikke tale om de retspolitiske problemstillinger i forhold til at benytte socialarbejdere og pædagoger til at spionere mod unge borgere, eller det, at myndigheder som det hemmelige politi og kommunalarbejdere skal til at lave registre over folk, der måske "søger" hen mod politiske ideologier og bevægelser (se istedet artiklerne i de links, der er ovenfor). Men i stedet stille spørgsmålene: "Hvad er 'radikalisering'?" og "Hvad vil det sige at være 'radikal'?"

fredag den 18. september 2009

Naser Khaders sexliv


[Billede fra the Daily Mail. Dette par blev korporligt smidt af en bus i England. Naser Khader ville have reageret mere voldsomt.]
Kære Naser Khader,

Det glæder mig, at de fleste af dine partifæller nu har accepteret, at dit ønske om at forbyde udtryksformer, som du ikke forstår og derfor ikke kan lide, ikke kan lade sig gøre, hvis man samtidig skal overholde landets grundlov. Men det skræmmer mig, at du derimod agiterer for, at så må Grundloven laves om. Du ønsker altså, at den til enhver tid siddende regering skal kunne bestemme over borgernes ytringer og beklædning, deres krop og seksualitet - og at det skal stadfæstes i en ny Grundlov?

Du sagde, på dit partis landsmøde, at "det ikke handler om tøj. Det handler om tvang og kontrol," og det har du jo fuldstændig ret i. Det handler om, at du vil kontrollere, hvordan folk skal gå klædt, hvad de spiser, hvad de tænker osv - og det handler om, at du ønsker et samfund, hvor staten kan tvinge folk til at indrette sig efter dine "følelser". Du har i allerhøjeste grad ret i, at "det her handler om POLITIK og kun politik". Det handler om grundlæggende politik. Det handler om, at dine politiske ambitioner er fuldstændigt uforenelige med et demokratisk samfund.

torsdag den 17. september 2009

One Million Moron March

Hvor meget dumhed og vanvid kan man klemme sammen på ét sted? Det eksperiment foretog vanvidsprædikanten Glenn Beck, da den kampagne, han har ført i godt et halvt år, kulminerede den 12. september med et rekordforsøg, som gik ud på at samle over en million af hans diciple i Washington D.C. (der kom omkring 60-70.000, men det har ikke forhindret dem i at insistere på at de var mindst et par millioner... som sagt går rekordforsøget ud på at samle så mange uoplyste og hel- og halvtossede personer som muligt).

Se hvad der kommer ud af det her:

Post-klar tale?

Her er et eksempel på, hvorfor jeg generelt har et problem med post-strukturalistiske teorier og tekster:
"Creating Guerilla Texts in Rhizomatic Value-Practices on the Sliding Scale of Autonomy: Toward An Anti-Authoritarian Cultural Logic"
???

onsdag den 16. september 2009

To skridt frem og ét tilbage - dansen omkring diktaturet

Nå. Så er der endnu en dansk fremtrædende politiker, der har måttet trække i land, efter at have opdaget, at hans forslag da vist nok er ulovligt, grundlovsstridigt og udemokratisk.

Karsten Lauritzen, udlændingeordfører for regeringspartiet Venstre, ville tidligere idag have at justitsministeriet skulle forbyde og opløse nogle fredelige foreninger. Men nu har han opdaget, at det kan en regering altså ikke bare gøre, hvis man samtidig gerne vil kalde sig et demokrati og en retsstat. Det er der nemlig nogen, der efterfølgende har fortalt ham, står i Grundloven. Det er nemlig i princippet kun domstolene, der kan dømme og straffe folk (det er der så i praksis en masse undtagelser fra, som også er indført af regeringen, men lad os nu se bort fra det).

tirsdag den 15. september 2009

Det glade vanvids parti

For et par uger siden skrev jeg lidt om nogle af de konservative i USA, som gerne vil have deres parti og ideologi tilbage fra de vanvittige landsbytosser, der har kidnappet det og omdannet det til en galeanstalt. Der er ikke så meget nyt i denne artikel i the L.A. Times. Men nogle af formuleringerne i den er simpelthen for rammende til at ignorere. Bemærk at citaterne er fra ledende amerikanske republikanere:
Some fear GOP is being carried to the extreme
Amid a rebirth of conservative activism that could help Republicans win elections next year, some party insiders now fear that extreme rhetoric and conspiracy theories coming from the angry reaches of the conservative base are undermining the GOP's broader credibility and casting it as the party of the paranoid.

mandag den 14. september 2009

Falsk lovlydighed / at deponere sin bevidsthed

Det er blevet moderne blandt danske politikere at fremsætte lovforslag som strider mod Grundloven, menneskerettighederne, internationale konventioner og grundlæggende demokratiske principper, hvorefter de så dækker sig ind under, at de skam ikke vil gennemføre dem, hvis det viser sig, at det er ulovligt.

Udover at være noget vatnisseri, er det er en hul og falsk form for "respekt" for loven og demokratiets grundlag, for hvis de virkelig mener, at deres forslag er nødvendige og rigtige, så må de jo mene, at de grundlæggende principper, der forhindrer deres gennemførelse, er uretfærdige og forkerte. Samtidig er det at fralægge sig ansvaret for sine egne holdninger og deponere sin bevidsthed og tænkning, at overladet spørgsmål om, hvad der er politisk og moralsk rigtigt til en fortolkning af juridiske tekster. Enten er disse partiers politiske grundlag i strid med de principper, vort samfund er organiseret efter, eller også har de slet ikke noget politisk grundlag og indhold.

Dette er en længere "rant" hvor jeg skælder ud personligt på nogle af de politikere, der har givet udtryk for denne bevidsthedsløse og apolitiske "tankegang".

søndag den 13. september 2009

Religiøs terror i Danmark - den politisk korrekte årsagsforklaring

Så kom det - det de alle har talt om så længe. Det alle har ventet på. En bølge af religiøst funderede mordtrusler mod politikere i Danmark. Denne terror-kampagne mod politiske repræsentanter er naturligvis foranlediget af bygningen af en muslimsk moské i København. Moskéen er ikke engang bygget endnu, men så snart planerne var offentligtgjorte begyndte dødstruslerne at "vælte ind over ledende politikere på Københavns Rådhus".

fredag den 11. september 2009

11. september er endeligt forbi

Det er nu lidt over midnat og den 11. september er officielt forbi. Men ikke bare denne ene dato. Den tilstand Verden har befundet sig i, siden den 11. september for 8 år siden er også overstået. Endelig kan vi komme videre - måske ikke tilbage til den 10. december, men i det mindste hænger vi ikke længere fast i denne ene dato og den tilstand og mentalitet, den førte med sig. Fra nu af er fremtiden åben. Uret og kalenderen går igen.

Alan Turing in memoriam

Alan Turing (1912-1954) var et multigeni, der gik i Leibiz' fodspor (uden at stå i hans skygge, for nu at blive i billedsproget).

Multi-talentet Turing var også marathon-løberMængden af hans bidrag til matematikken, bevidsthedsfilosofien, computerprogrammeringen m.v. er for stor til at nævne det hele uddybende, men han er bl.a. kendt som ophavsmanden bag "Turing-maskinen" og "Turing-testen", som er væsentlige for videreudviklingen af den "funktionalistiske materialisme", som han også selv leverede sine egne bidrag til. Han var pioner indenfor udviklingen af den moderne computer og lagde grundlaget for udviklingen af "kunstig intelligens". Samtidig leverede han afgørende bidrag til diskussionen om, hvad tænkning og bevidsthed er for noget.

Under Den 2. Verdenskrig arbejdede Turing desuden i den britiske regerings institut for kodebrydning, og bidrog til at decifrere den tyske "Enigma"-kodemaskine. Hans matematisk-logiske arbejde var således afgørende for nazismens nederlag, og i 1945 modtog han en fortjenstmedalje for sin indsats, som dog forblev en statshemmelighed i flere år.

Han var også bøsse...


tirsdag den 8. september 2009

Lov og orden - hvad er det?

Hvad er regeringens forhold til "lov og orden", grundlov og "demokrati" og den slags? Få svaret i 2 citater og 1 politisk udspil fra 3 regeringsbærende partier:

Venstre: Rend mig i konventionerne - og loven
"Jeg synes sådan set, at oppositionen bør skamme sig lidt. Hver gang man løber tør for almindelige argumenter, så hiver man en konvention eller et lovbrud op."
- Karsten Lauritzen, udlændingeordfører for Venstre

DF: Luk nu røven med den grundlov og de rettigheder
"Jeg gider simpelthen ikke høre om den personlige frihed og Grundlov og jeg ved ikke hvad."
- Pia Kjærsgaard, formand for Dansk Folkeparti

De Konservative: Skråt op til demokratiet
Naser Khader, udlændingepolitisk ordfører for De Konservative, vil gøre det muligt at gøre danske borgere rettighedsløse ved at annullere deres statsborgerskab - og vil altså afskaffe statens forpligtelse overfor sine egne borgeres retssikkerhed og dermed demokratiets grundlag.

onsdag den 2. september 2009

Dræbende bønner

"Det perfekte mord"... det må være at bede en person ihjel. "Hvordan gør man det?" spørger du måske. Det giver den gode pastor Dale Sides en introduktion til her:Der er altså en række passager i Biblen, som man kan recitere, hvis man gerne vil bede nogen ihjel eller bare nedkalde andre forbandelser over dem. Det er ikke noget, den danske Folkekirke gør os opmærksom på, men det er altså de såkaldte "forbandelses-salmer", man skal lede efter. Der er en til de fleste lejligheder, men man kan også lave sine egne. Og det virker!

"En ringe demokratiforståelse"

Apropos De Konservatives ringe demokratiforståelse: Det nye højreekstremistiske parti vil nu til at fratage danske borgere deres statsborgerskab for mindre bagateller.

Det er udtryk for en fuldstændig foragt for hele fundamentet i det borgerlige demokrati. Statsborgerskabet er grundlaget for stort set alle rettigheder et menneske har i den verden, vi lever i. Det er desuden afgørende for hvor man kan bo - uden statsborgerskab er man et ikke-menneske i vort samfund: en juridisk absurditet, der ikke burde eksistere.

tirsdag den 1. september 2009

Konservative kræver sin ideologi tilbage

Dette er ikke blot et "PS" til mit "Åbne brev til en journalist-elev" (som blev til et "brev til en ældre journalist"), hvor jeg kritiserede redaktionen på en større dansk avis for ikke at have bedt en af sine praktikanter om at "gå tilbage til skrivebordet", efter at han havde skrevet kopieret en elendig artikel uden hverken at have undersøgt selve sagens kendsgerninger eller i det mindste kildens troværdighed. Nej, den historie er for længst overstået, men hans valg af kilde giver mig anledning til at fortælle en helt anden historie.