fredag den 12. februar 2010

Colin Ward in memoriam

Jeg har netop modtaget en email med følgende besked:
We regret to announce that our good friend Colin Ward died last night in hospital, 11 February, after being admitted for 24 hours. A notice will appear in The Guardian with details of the funeral which Harriet Ward does not expect to occur for at least a fortnight.
Til de der ikke måtte vide, hvem Colin Ward er, så var han såmænd bare en af de mest produktive og ihærdige anarkister i det 20. århundrede - både i form af sit forfatterskab, sine teoretiske bidrag og sin aktive deltagelse i sociale kampe.

Han blev født i England i 1924 og blev politisk aktiv under 2. Verdenskrig, hvor han bl.a. abonnerede på det anarkistiske pascifist-tidsskrift War Commentary og som soldat blev indkaldt til at vidne i en retssag mod redaktørerne, der var under anklage for at underminere soldaternes krigsvillighed.

Umiddelbart efter krigen var han særdeles aktiv i boligkampen i det bombede England, hvor han var med til at organisere massive besættelser af tomme statsejendomme, militære kasserner m.v. for at skaffe boliger til folk udenom de bureaukratiske ventelister osv. Det er næppe tilfældigt, at han herefter valgte at blive arkitekt og senere beskæftigede sig intenst med bystrukturer og boligproblemet - et emne han har skrevet om i adskillige af sine bøger. I årtier var Colin Ward en forkæmper for boligløses ret til direkte aktion og bolig-lejeres bevægelser for retten til selvforvaltning og medbestemmelse, og han skrev bl.a. "biblen" for lejer-organisering, Tenants Take Over.

Hans interesse for byplanlægning, bystrukturer, forholdet mellem land og by m.v. var desuden påvirket af nogle af den russiske anarkist Kropotkins tanker, der havde fæstet rod i visse kredse i England efter Kropotkins eget ophold i landet, hvor han både påvirkede arbejderbevægelsen og det intellektuelle og videnskabelige miljø i sin dobbelte egenskab af agitator og videnskabsmand.

Kropotkin var med til at stifte den engelske anarkistiske avis Freedom i 1886, og fra 1947 til 1960 var Colin Ward redaktør på avisen. Han fortsatte den i Kropotkins ånd med fokus ikke bare på aktuelle sociale kampe men også på videnskabelige opdagelser, kulturelle diskussioner og andet, som kunne være relevant for kampen for fremskridt, frigørelse og social lighed. Herefter var Colin Ward med til at stifte det "tungere" søster-tidsskrift, det månedlige Anarchy, som gik i dybden med alle mulige temaer, der blev vendt fra forskellige vinkler.

Colin Ward skrev snesevis af bøger om anarki og social organisering i teori og praksis. Han var først og fremmest en "praktisk" eller "pragmatisk" anarkist, som frabad sig bombastiske revolutionsdrømme og altomfattende utopier, men i stedet mente, at anarkiet er en tilstand der kan vokse i det nuværende samfund i form af ikke-hierarkiske og autentiske sociale relationer og organisationer. Han mente at anarkismen først og fremmest, hvis den skal have nogen indflydelse og betydning, må fokusere på at løse konkrete menneskers konkrete problemer og behov, ud fra anarkistiske principper. Hovedsagen var for ham at vise alternativer til den statslige, hierarkiske og umyndiggørende organseringsform, ved at etablere disse alternativer her og nu i form af ligeværdige organiseringsformer, der bygger på direkte aktion og deltagernes aktive medbestemmelse.

Udover Kropotkin var en anden af Colin Wards inspirationskilder således den tyske "pragmatiske anarkist", Gustav Landauer, for hvem "staten" ikke er en institution der kan knuses, men en mental tilstand og en måde at gøre sociale relationer på, som eksisterer samtidig og i konkurrence med de anarkistiske eller sociale principper for organisering, der også eksisterer i ethvert samfund.

Colin Ward var dog selv en inspiration for mange igennem flere generationer, og han er blandt de, der har gjort mest for at udbrede det saglige kendskab til og forståelse for anarkismen som ideologi og social bevægelse. Hans forfatterskab gav ham bl.a. en ærestitel i filosofi i 2001.

Colin Ward døde altså den 11. februar 2010 efter et langt og særdeles aktivt liv.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar