mandag den 22. marts 2010

Nyheds-hælere: snyltere i mediebranchens økosystem?

Lisbeth Knudsen har et hårdt og utaknemmeligt arbejde. Nej, hun har to af slagsen. Hun er nemlig både chefredaktør for avisen Berlingske Tidende og koncernchef for virksomheden Berlingske Media. Hvis man skal dømme efter hvor meget energi, hun bruger på at klynke, så går det ikke godt i nogen af de to funktioner. Dels går det ikke så godt med det journalistiske indhold i den avis, hun er journalistisk ansvarlig for som redaktør, og dels går det ikke så godt rent økonomisk for den virksomhed, hun er ansvarlig for. Men intet af det er Lisbeth Knudsens skyld - i hvert fald ikke ifølge Lisbeth Knudsen. Det er altid alle andres skyld.

Først var det den private ejendomsrets skyld. Den giver nemlig computer-ejere ret og mulighed for selv at bestemme hvad de vil downloade til deres computer via deres browser. Det betyder, at Berlingske ikke kan tvinge internet-læserne til at se på reklamer. Derfor ændrede avisen sin hjemmeside, så den blev endnu mindre brugervenlig, for tvinge folk til at se på reklamerne. Det virkede (naturligvis) ikke - det er generelt ikke nogen god forretningsfidus at irriterere sine kunder. Hjemmesiden blev derfor bragt tilbage til sin oprindelige form, men koncernen kan stadig ikke finde ud af at tjene penge nok. Eller: de kan stadig ikke levere et produkt, som der er nok, der gerne vil betale for.

Det er stadig internettets skyld ifølge Lisbeth Knudsen. Denne gang er det ikke det, at brugerne selv har kontrol over sine browsere, der er problemet, men det at alle mulige andre også kan putte indhold på internettet. Det er altså selve internettet som princip og fænomen, der er skyld i Lisbeth Knudsens mange lidelser. I chefredaktørens klumme i denne uge klynker hun nu over, at der findes bloggere, som leverer links til hendes avis. Dette - at andre henviser til artikler i hendes medie - mener hun nu, er årsagen til, at hendes forretning ikke rigtig kører rundt.

Ifølge Lisbeth Knudsen er årsagen til, at det går dårligt for de "de gamle professionelle" og "stolte" aviser, den, at internettet gør det muligt for nogle onde onde "nyheds-kopi-producenter, nyheds-hælere og bloggere", at diskutere indholdet på de gamle nyhedsmediers hjemmesider. Disse folk, der diskuterer dagens nyheder, er åbenbart en trussel for de medier, der skriver nyhederne, for "de skaber ikke nyt indhold, men diskuterer, hvad andre frembringer."


Gør de i er gode til, i stedet for at efterligne andre
Umiddelbart kan jeg ikke se, hvordan det i sig selv skulle være negativt for journalist-standen, at andre forholder sig til produktet af deres arbejde. Det er vel ikke anderledes end det altid har været - diskussionen foregår blot i et andet medie. Lisbeth Knudsen fremhæver det, at størstedelen af linkene i de fleste blogs henviser til artikler fra de traditionelle medier, men hvordan det kan være et problem for disse medier, går over min forstand - linkhenvisninger er dels et tegn på, at folk stadig har brug for de journalistiske medier, og en mulighed for disse medier til at tjene penge.

Og ærligt talt, så tvivler jeg stærkt på, at Lisbeth Knudsen har ret i sine klynkerier over at det er bloggere, der gør journalister arbejdsløse. Hun har nemlig fuldstændig ret i, at vi, der forholder os til nyhederne, har brug for gode journalister, der laver det relevante benarbejde. Problemet er nok snarere, tror jeg, at redaktører og journalister ikke selv kan kende forskel på bloggere og journalister. Lisbeth Knudsens problem er, at hun tror at hun skal konkurrere med bloggere i stedet for at lave den journalistik som bloggerne er afhængige af. Istedet for at insistere på at bevare den journalistiske standard og faglighed, har hun - som så mange andre medier - reduceret sin egen avis til noget, der mest af alt minder om en blog eller en automatiseret nyheds-aggregator uden journalistisk værdi.

Det er desværre virkeligheden for de fleste danske medier. Når Lisbeth Knudsen klager over "nyheds-kopi-producenter" og "nyheds-hælere," der ikke skaber nyt indhold, så kan jeg kun undre mig og spørge, om hun overhovedet selv læser det medie, hun er redaktør og øverste ansvarlig for. Det er nemlig meget lidt af indholdet på Berlingske.dk, der består af originalt journalistisk arbejde, lavet af journalister hos Berlingske Tidende. Langt størstedelen stammer enten direkte fra andre medier eller består af oversættelser og sammenskrivninger fra andre medier.

En væsentlig forskel på et "traditionelt" medie som Berlingske Tidende og "nye medier" er ikke, at de traditionelle medier er den oprindelige kilde og første led i fødekæden. Nej, den er, at de er langt mindre hæderlige og ærlige omkring den kendsgerning, at de også selv er "nyheds-kopi-producenter, nyheds-hælere," der for det meste ikke selv skaber nyt indhold. De fleste bloggere - alle der vil tages seriøst - er nemlig åbne om det, når de citerer andre, og de linker som regel til den oprindelige kilde, så læserne selv kan gå til den for at bekræfte historien og få flere oplysninger. Denne hæderlighed har de "traditionelle" medier ikke. De kopierer rask væk andres arbejde uden så meget som et link til den oprindelige kilde.

Måske ville det gå bedre for medie-branchen hvis de koncentrerede sig om at skabe nyt indhold og originalt journalistisk arbejde - den slags der kræver benarbejde og kritisk research - istedet for at forsøge at være læsernes kilde til de mest populære youtube-videoer m.v.? Altså hvis de koncentrerede sig om traditionel journalistisk istedet for at konkurrere med nye medier ved at blive ligesom dem. Er det ikke muligt, at en del af grunden til, at Lisbeth Knudsen har svært ved at sælge sit journalistiske medie, ikke er, at andre laver ikke-journalistik, men tværtimod at hendes eget medie er holdt op med at lave journalistik?

Det er nemlig en meget meget lille del af af hendes medie, der har noget "nyt indhold" eller har nogen selvstændig journalistisk værdi. Billedet ovenfor er et screenshot fra Berlingske.dk i eftermiddags. Det er den boks, hvor de viser de seneste artikler, der er blevet lagt på hjemmesiden - indholdet må altså være forholdsvis tilfældigt, da det udelukkende er udvalgt på den kronologiske faktor. Som vi vil se, er der stort set intet af det, der består af original journalistisk arbejde fra Berlingske Tidendes journalister. Det meste er Ritzau-telegrammer og afskrivninger/sammenskrivninger fra andre medier.

Nyheds-kopi-producenter og nyhedshælere  
Hvor originalt er indholdet på Berlingske.dk - en afdeling under koncernen Berlingske Media? Følgende liste over de 14 senest offentliggjorte artikler på hjemmesiden afslører, at det er helt og aldeles uoriginalt og så godt som ikke frembringer noget nyt indhold. De 14 seneste artikler på Berlingske.dk mandag den 22. marts 2010 klokken 13.30 var nemlig følgende:

1: "Er Star Wars en religion": Artiklen er faktisk skrevet af en journalist hos Berlingske. Den indeholder dog ikke noget selvstændig research, men refererer fra nogle forskellige engelske medier. Det kvalificerer efter min mening som journalistisk arbejde, da der er indhentet oplysninger fra forskellige steder, og det er skrevet sammen til en historie, som ellers ikke ville være tilgængelige for de fleste danske avislæsere. Men det er altså ikke originalt research eller arbejde. Journalistik er det, men hverken af høj kvalitet eller samfundsinteresse.

2: "Millionprojekt lukker omstridt gade": Artiklen er et telegram fra Ritzau, og er altså overhovedet ikke skrevet af Berlingske.

3: "Betjent idømt fængsel for embedsmisbrug": Artiklen er et Ritzau-telegram. Berlingske har ikke bidraget med noget til den.

4: "Unge: Jagtvej 69 skal være et fristed": Berlingske har skrevet en af deres egne journalister på som forfatter, men artiklen er blot et referat af en artikel, der er skrevet af Politiken. Dette kan næppe siges at være originalt arbejde med selvstændig nyhedsværdi - den fulde og oprindelige artikel er tilgængelig for alle danske avislæsere hos Politiken. Berlingskes snylteri bidrager ikke med noget.

5: "Faderhuset sælger Jagtvej 69": Samme som ovenfor - artiklen er et referat af oplysninger, der stammer fra Politiken.

6: "Foråret rammer 17 grader på torsdag": Artiklen er ikke skrevet af Berlingske. Det er et telegram fra Ritzau (som referer oplysninger fra DMI). Intet selvstændigt arbejde dér.

7: "Konservative kæmper for kørselsafgifter": Denne artikel er til syneladende skrevet af en journalist hos Berlingske. Den rummer dog ikke meget andet end citater fra en ordfører for et af regeringspartierne, så mon ikke det meste af indholdet stammer fra partiets pressemeddelelse?

8: "En god nyhed for amerikanerne": Her har Berlingske sat en journalist til at skrive en lille artikel om hvad andre medier har skrevet og sagt i USA. Det er bestemt relevant nok, men ikke ligefrem selvstændigt arbejde eller originalt research. Enhver blogger kunne gøre det samme.

9: "Politi skærper jagten på drabsvåben": Et telegram fra Ritzau. Berlingske har ikke gjort noget arbejde her.

10: "Sarkozy overvejer rokade efter valglussing": Endnu et Ritzau-telegram - denne gang er pirat-kæden endnu længere, da Ritzau blot refererer et telegram fra det franske AFP.

11: "Woods: Mit liv blev vendt på hovedet": Et video-klip fra den amerikanske golf-station og et referat af, hvad der bliver sagt i klippet. Rummer intet selvstændigt journalistik.

12: "Fra 9 til 47.155 Facebookvenner": En artikel om hvor mange "venner" diverse danske politikere har på Facebook. Jeg er ikke sikker på at det overhovedet kan kaldes journalistik, men okay... det er faktisk Berlingske Tidende selv, der har betalt nogen for at indsamle disse oplysninger, så det er originalt arbejde, selvom jeg ikke kan se hvor samfundsrelevant det er. Den får i så ét point for, selvom den ikke er noget at være synderligt stolt af.

13: "Gorillaz til Roskilde Festival": Artiklen er en omskrivning af en kommerciel pressemeddelelse. Berlingske har skrevet en af deres journalister på som forfatter, men han har ikke udført noget journalistisk arbejde. Oplysningsværdien ville være lige så stor, hvis de blot havde bragt pressemeddelelsen uden at lade som om, det var andet.

14: "Mand anholdt for vold mod 11-årig stedsøn":  Et Ritzau-telegram.

Én ud af 14 artikler bestod af selvstændigt journalistisk arbejde: Optælling af politikeres Facebook-venner!

Resten var enten direkte afskrivninger fra andre medier, referater og oversættelser. Et par af de sidstnævnte har skam en vis oplysningsværdi og journalisten har faktisk bidraget med noget ved at læse andre medier og samle de mest relevante oplysninger i én artikel. Det gør informationerne mere tilgængelige. Men det er ikke mere end hvad så mange bloggere eller automatiserede nyheds-trawlere også gør og kan. Det er ikke det, der kendetegner den "stolte" journalistik, som frembringer ny viden ved at afsløre ting, der ikke var offentligt tilgængelige før. Lisbeth Knudsens klynkerier burde altså være en anklage mod det medie, hun selv er ansvarlig for!


Forskellen på bloggere og journalister: hæderlighed
Berlingske.dk er - ligesom så mange andre medier - hverken det første eller det vigtigste led i mediernes økosystem. De er blot endnu et led i rækken af "nyheds-kopi-producenter og nyhedshælere" - altså en overflødig vækst, der ikke selv bidrager med noget. Mit beskedne forslag er, at det måske er her, årsagen skal findes, hvis vi skal analysere grundene til de traditionelle mediers krise. Hvis folk vidste, at de rent faktisk fik ny viden hver gang de besøgte jeres avis - hvad enten det er i papirform eller på internettet - og ikke blot ting, de også kan finde alle mulige andre steder, så kunne det jo være at jeres medie, ville være mere interessant.

Den primære forskel på en ligegyldig blog og en ligegyldig avis er altså den, at en avis som Berlingske ikke er hæderlig nok til at linke til de oprindelige kilder - det vil selv den mest uoriginale blogger som regel gøre. Hvor bloggeren er ærlig om at have sit materiale fra andre kilder og gerne henviser læserne til dem, så er mange aviser de rene snyltere og pirater, der forsøger at tage æren (og profitten) fra andres arbejde.

En anden forskel er, at de fleste bloggere er åbne om sine subjektive motiver og præferencer, der lægger til grund for deres udvælgelse og fremhævelse af materiale fra andre medier. Når ens arbejde er at udvælge materiale blandt de millioner af forskellige typer indhold og information på internettet, så er det naturligvis ikke muligt, hvis man ikke har nogle kriterier for udvælgelsen. Blogs og andre "nye medier" er blandt andet gode, fordi man som læser ofte har mulighed for at kende kriterierne på forhånd, da de fleste blogs er tematiske. Det er således muligt at følge forskellige blogs for at få forskellige perspektiver på de samme begivenheder. Aviserne forsøger derimod at fremstå "neutrale" og skjuler sine interesser og udvælgelseskriterier, fordi de gerne helst vil være det eneste sted, du får din information. Men det betyder naturligvis ikke, at de ikke også har kriterier for udvælgelsen. De fortier dem blot, hvilket igen rejser spørgsmålet om hæderlighed.

Men det er dog de færreste blogs, der blot består af henvisninger til eller referater fra andre medier. Der kan for eksempel være personlige eller faglige analyser, hvilket adskiller bloggeren fra de fleste journalister. Bloggerier og journalistik er altså ikke konkurrerende men vidt forskellige fænomener, der gør og kan forskellige ting (udover at bloggeren også kan udfylde et tomrum, når journalisterne ikke formår at dække vigtige begivenheder). Hvis journalisterne ville koncentrere sig om at gøre det, de er gode til, i stedet for at forsøge at blive ligesom "de nye medier", så ville det være lettere at være både blogger og journalist. Vi har brug for hinanden, men det kræver at vi tager vores arbejde og funktion alvorligt.

4 kommentarer:

 1. Jeg forstår hende ærlig talt heller ikke....

  Hvordan hun kan brokke sig over links der fører tilbage til hendes eget site er simpelthen forunderligt - det burde jo netop klinge godt og grundigt i hendes kiste når hun får hits fra, fx, dig og dermed flere reklamevisninger...

  Hendes forretningsmodel er elendig - måske flere ville købe hendes avis, hvis hun gad fremvise HVAD de kan i deres netudgave og så gøre papirudgaven til mere af det samme?

  Og hvorfor skulle kommentarer og debat ikke være nyt indhold, hvis det rent faktisk leverer et nyt perspektiv?

  Nå, det kan du jo nok ikke svare på, på hendes vegne - men at oprette en bruge på Berlingske ville være et personligt nederlag :P

  SvarSlet
 2. Overordnet er jeg fulstændig enig i, at fru Knudsen er et tudefjæs.

  Men - at bruge den boks, de fleste netmedier har, der hedder "Seneste nyt", "Nyt på siden" eller noget, er ikke helt fair.

  På nordjyske.dk er det slet og ret et feed, der tager alt, hvad vi selv sender ind på siden, og så alt hvad der kommer fra ritzau på deres Online tjeneste. Ritzau-tingene bliver smidt ind på de relevante undersider af en robot.

  Så ... en sammetælling af, hvad de har på forsiden ville være mere okay. Det er trods alt det stof, som en jourhavende har udvalgt og prioriteret.

  mvh TC

  SvarSlet
 3. @ TC:
  Jeg var faktisk lige ved at lave en sammentælling af alt det stof de havde på forsiden, men det ville blive et kæmpe arbejde, og så opdagede jeg den boks med "seneste nyt". Jeg gik ud fra at den ville kunne give et relativt godt indtryk af det, der bliver lagt på hjemmesiden. Men det gør den måske ikke alligvel.

  Under alle omstændigheder, så synes jeg dog ikke at billedet ser meget anderledes ud, hvis man bruger hele forsiden på Berlingske.dk istedet for blot den boks. Statistikken vil måske være lidt anderledes, men ikke radikalt.

  Men tak for din kommentar :)

  SvarSlet
 4. Der findes dog også en del blogs som gør deres feltarbejde, ligesom journalister gør/burde gøre. Jeg nævner blot Torrentfreak.com som eksempel. Den er også tematisk, da den er pro-fildeling, pro-torrent.

  Ellers synes jeg at avisen Informationen klarer det en del bedre, og mest eller meget består af journalistisk arbejde. Dette kan man lettest se hvis man har RSS feeds fra samtlige danske netaviser som jeg har. Jeg kan se at stort set alle aviser har en del overskrifter til fælles mens at Informationen oftest består af unikke overskrifter. Om artiklerne så også består af unikt indhold gætter jeg på.

  Men ja, aviserne kunne godt blive meget, meget, MEGET bedre til at have kildehenvisninger. Politiken, en avis jeg læser meget, er begyndt lidt på det. De har i hvert fald ofte eksterne links til de ting de omtaler, men det er slet ikke nok. Deres kildeniveau ville aldrig klare en større gymnasieopgave (SRP), da de ville dumpe på manglende kilder.

  SvarSlet