onsdag den 3. marts 2010

Sexarbejderes - og alle andres - rettigheder

Den 3. marts er den internationale dag for sexarbejderes rettigheder, erfarer jeg bl.a. gennem Modkrafts kalender. Det er med rette en international dag, for der findes næppe et eneste land, hvor der ikke er love, der på den ene eller anden måde enten kriminaliserer prostitution og andet sexarbejde direkte eller indirekte ved at kriminalisere forskellige aspekter af fænomenet.

Men hvorfor skulle jeg dog bekymre mig om det? Jeg har mig bekendt ikke noget at gøre med hverken det ene eller det andet aspekt af sexarbejde og har således ikke noget i klemme i forhold til nogen lovgivning på det område... Sludder og vrøvl! Kriminaliseringen af sexarbejde indgår i en generel stigmatisering af sex generelt, der især rammer kvinder, der er "løse på tråden" (eller kontrollerer sin egen sexualitet), og desuden har de mange absurde love konsekvenser for andre end "bare" folk der indgår i sex-branchen.

Min interesse i dette emne er den samme som min interesse i tendensen til at bekæmpe og kriminalisere migration eller forsøgene på at marginalisere og undertrykke andre medborgere. Interessen skyldes ikke, at det er "synd" for disse "andre" (bortset fra, at jeg er og altid har været migrant, er jeg på den "sikre side" mht de fleste andre kategorier af mennesker, der jævnligt forsøges underkuet). Nej, jeg er interesseret i, hvad kriminaliseringstendensen betyder for samfundet som helhed og dermed for os alle sammen. Når et samfund vælger, at kriminalisere, undertrykke og forfølge udvalgte befolkningsgrupper, så påvirker det alle i samfundet, uanset om de tilhører den udsatte gruppe eller ej, for vi skal også leve i det samfund, hvor det er normen at forfølge andre. Vi er naive, hvis "vi" - os der tror vi er på den sikre side - tror, at vi ikke også rammes af kriminaliseringen af "de andre".

Dette skal ikke blive en lang analyse af hvordan, forskellige folks rettigheder og vilkår hænger sammen, eller et detaljeret studie i de utallige groteske love og tiltag, som kriminaliserer aspekter af sexarbejde rundt om i Verden. Jeg vil blot nævnet nogle få eksempler på kriminaliseringstiltag, der har åbenlyse konsekvenser for mange andre end de, tiltagene er vendt imod, såvel som for samfundet som helhed. Eksemplerne er fra USA, men lignende love findes mange andre steder.


Pas på med hvad du siger
Prostitution er fuldstændig forbudt i de fleste amerikanske stater og byer (ligesom i mange andre lande). Da det er svært at få nogen dømt for selve handlingen, der jo som regel foregår uden andre vidner end de, der indgår i den og altså er medskyldige, er det desuden kriminelt at "tilbyde" eller "opfordre" til handlinger forbundet med prostitution. Den tekniske betegnelse er "soliciting". 

Soliciting er det at give udtryk for eller at opføre sig på en måde, som kan tolkes som et udtryk for, at man er villig til at indgå i en udveksling af seksuelle ydelser og økonomiske eller andre tjenester (det er ikke kun prostitution hvis man tager imod penge; prostitution er defineret som det at have sex med forventning om at få noget andet for det - dette "andet" kan være hvad som helst). De fleste med lidt fantasi og logisk sans kan vel se, hvordan det potentielt kan ramme folk, der ikke nødvendigvis opfatter sig selv som prostituerede (ellers så tag f.eks. sætningen: "jeg gi'r en taxa" og brug din fantasi).

Da det således er forbudt at give direkte udtryk for sine intentioner opstår der naturligvis "kodeord". Når det er blevet kendt, hvad disse kodeord dækker over (og hvis det ikke er kendt, så fungerer de jo ret dårligt som kommunikationsredskaber), så kan de også kriminaliseres. Således kan du meget vel komme i juridiske problemer i USA (og miste dit visum), hvis du for eksempel fortæller en fremmed, at du "leder efter en fest" eller at ja, du er skam interesseret i at "have det sjovt" - og du skal slet ikke prøve på at stille de spørgsmål, som kan lede til de svar.

Faktisk behøver der slet ikke at blive udvekslet nogen ord, før den kriminelle handling er foretaget. Hvis en under-cover politibetjent foregiver at være enten den ene eller den anden part i et muligt prostitutionsforhold og henvender sig til dig med et "tilbud", så kan du blive fængslet for en hvilken som helst reaktion, som betjenten tolker som et udtryk for "samtykke". Det inkluderer f.eks. noget så simpelt og åbent som et  (forlegent? høfligt afvisende? forfjamsket?) smil! Dette er ikke bare en hypotetisk situation - folk bliver anholdt og kan få sit liv ødelagt af at bryde ud i grin, når en politibetjent i forklædning giver anledning til det.


Hvordan går du klædt?
En anden måde at signalere sine intentioner og beskæftigelse er at klæde sig på en bestemt måde, som signalerer ens profession. Min amerikanske veninde var forbløffet over at se, at de tyske prostituerede klæder sig fornuftigt på og slet ikke ligner de amerikanske - hvilket skyldes at de i (visse byer i) Tyskland ikke er nødt til at gå i en let genkendelig arbejdsuniform som den eneste kommunikationsmulighed.

Men hvis bestemte beklædningsgenstande er et "tegn" på at man er ude i et bestemt erhvervsærinde, så kan det at gå klædt i dem, i sig selv betragtes som "soliciting" - at tilbyde sex. Dette åbner for lovgivning om folks beklædning, der kriminaliserer alle kvinder/piger, der har lyst til at gå klædt på en bestemt måde. Du kan blive anholdt i USA for at være iført tøj, der kan tolkes som at sende kriminelle signaler - med andre ord: ved at være klædt på en bestemt måde, kan du blive anholdt for "soliciting prostitution" (lignende love findes i Italien, og i Frankrig, hvor det at være "uanstændigt klædt" få én dømt for "passiv solicitering").

Det at forbinde beklædning med villigheden til at have sex mod eller uden betaling er ikke bare et juridisk problem. Det er desuden en politisk bekræftelse af stigmatiseringen af kvinder, der ikke klæder sig "anstændigt" eller på anden vis betragtes som "billige tøser" (en kulturel stigmatisering der bidrager til legitimering af bl.a. voldtægt).

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på denne historie fra Texas, hvor en teenager blev forment adgang til sin skoles afslutningsbal og blev anholdt i stedet på grund af den kjole hun havde på. Det interessante er ikke så meget selve forløbet, da historien ikke fortæller hvorfor hun blev anholdt - men kommentarerne til artiklen viser, at mange mener, at hun ikke har fortjent bedre og at hun og hendes forældre må være dårlige mennesker, fordi hun var "dressed like a prostitute". Stigmatiseringen og kriminaliseringen af prostituerede kan ikke andet end at føre til den generelle stigmatisering og kriminalsering af kvinder, der ikke opfører sig "ærbart", "anstændigt" og "passende".

Opdatering (26. juni, 2012): New York City er ved at give taxa-chauffører pligt til at nægte at køre med kunder, hvis påklædning og opførsel stempler dem som "prostituerede". Da taxa-chaufføren kan blive straffet for ikke at nægte at køre med folk, som måske-måske-ikke har en lovløs beskæftigelse, så vil det jo nok medføre, at de hellere vil sige "nej" ti én for mange end én for lidt. Kvinder skal altså klæde sig konservativt på og være opmærksomme på at opføre sig ekstra "anstændigt", hvis de skal gøre sig håb om at få en taxa.Opholdsforbud
Udover verbal og non-verbal kommunikation samt beklædning er der andre adfærdsmønstre, der kan indgå i sexbranchen og derfor kriminaliseres. Blandt de mange groteske og absurde love, der findes i USA, er den mest udbredte - og potentielt mest repressive - forbuddet mod "loitering", som findes i alle amerikanske byer. Loitering betyder noget i retning af at opholde sig på et sted uden noget specifikt formål. Det er et ord, der mig bekendt ikke har nogen dansk pendent, og det er godt det samme, for det sætter byen i en permanent undtagelsestilstand, idet indbyggerne dermed ikke som naturligt udgangspunkt har ret til at opholde sig på offentlige steder, men må være konstant forberedt på at redegøre for sine handlinger og intentioner. (Den slags tiltag findes dog bl.a. visse steder i København.)

Men i USA er der ingen generel ret til at opholde sig på offentlige steder uden at have noget konkret og statsgodkendt formål. Anti-loitering-love bliver bl.a. brugt til at chikanere hjemløse, tiggere, unge - og altså også gadeprostituerede, som jo gerne står fast på et bestemt sted eller går op og ned af den samme gade. Men sådanne forbud rammer jo også enhver anden, der bare har lyst til at drive rundt.

Lovene mod "loitering" - at opholde sig på et bestemt offentligt sted uden formål - suppleres med love mod f.eks. "kerb crawling": det at køre langsomt i bil langs et fortov (begge disse typer af love findes også i England). Californiens forbud mod "prostitutionshensigt" fra 1996 nævner således følgende eksempler på potentiel kriminel adfærd, der kan få en person arresteret:

- At tale med eller at forsøge at indlede samtaler med forbipasserende på gaden
- At henvende sig til bilister ved at vifte med armene eller at gøre andre tegn, eller at forsøge at indlede samtaler med bilister
- At køre "i ring" i en bil, eller at henvende sig til andre fra en bil
- At befinde sig i et område, hvor der foregår prostitution, uden et tydeligt lovligt formål

Med andre ord: Du kan blive anholdt for at være faret vild (både i bil eller til fods), for at være socialt anlagt, eller slet og ret bare for at være på det forkerte (offentlige) sted, hvis du ikke kan redegøre for dine intentioner og formål, eller hvis betjenten ikke køber din forklaring. Enhver burde kunne se, hvordan det potentielt kan ramme alle - især alle kvinder (og især kvinder med "upassende" beklædning - og især-især mænd med det forkerte tøj, da transkønnede/transvestitter er mere mistænkte), og lede til en slags "udgangsforbud" i form af "selvcensur", hvor folk holder sig inden døre eller holder sig fra at tale med andre i frygt for at blive anholdt.

Kriminaliseringen af "uønskede elementer" i samfundet fører til et samfund, hvor alle skal kunne retfærdiggøre sig selv og bevise at de skam ikke hører til de "uønskede". Selvom man ikke nødvendigvis vil blive anholdt, fængslet og straffet, så giver det en generel følelse af undtagelsestilstand og manglende frihed og sikkerhed, at man ved, at man til enhver tid kan rissikere at blive stoppet og mistænkt. At opholde sig i sin egen by er ikke længere en naturlig ret, men et privilegium, der er forbeholdt de, der kan bevise, at de er "anstændige borgere" med et "respektabelt" formål. Enhver, der afviger fra billedet af den "pæne borger", vil være i større fare for at blive standset og chikaneret. Det underminerer alle borgeres politiske lighed og tryghed fundamentalt.

Opdatering: I Washington D.C. er der sågar områder, hvor politiet kan anholde folk uden mistanke eller grund, så længe de befinder sig indenfor de såkaldte "prostitution free zones". Det er altså alle borgeres retssikkerhed og fri bevægelighed, der ophæves:
In areas designated as prostitution-free zones, police can make arrests for up to 24 consecutive days if two or more people congregate in public in certain neighborhoods and ignore dispersal orders.  [..] Under current law, Gorman said, police do not need “probable cause” to arrest someone using the prostitution-free zone statue.(Sikker) sex forbudt
Vi har gemt det mest groteske til sidst. Udover direkte og indirekte henvendelser, beklædning og andre signaler, hvad er der ellers, som kan karakterisere prostituerede og som "vi" derfor bør kriminalisere? Svaret er så åbenlyst, at det næsten er fantastisk, at der ikke er nogen der havde tænkt på det før: Intelligente sexarbejdere har naturligvis brug for at have kondomer på sig!

Et af de seneste tiltag i byer som Chicago, New York og Washington DC er derfor at mistænkeliggøre og kriminalisere det at have kondomer på sig. Kvinder (måske også mænd, men nok hovedsageligt kvinder), der bliver taget med 3 eller flere kondomer på sig kan blive dømt for at have "prostitutionshensigt" i disse byer. Teknisk og juridisk er det naturligvis ikke forbudt i USA at være forberedt på sikker sex, men hvis man bliver standset fordi en politibetjent mener, at man har begået en af de mange andre "mistænkelige adfærdsmønstre" nævnt ovenfor, så kan de bruge det, at man var i besiddelse af prævention mod smitsomme sygdomme som et konkret og tilstrækkeligt "bevis" for ens kriminelle hensigter i en retssag.

Dette kan jo ikke andet end at føre til ikke bare at mere desperate prostituerede helt undgår at have kondomer på sig og dermed udsætter sig selv for smittefare, men også at andre overvejer om det nu også er besværet værd at være forberedt og tage vare på sin egen sundhed, når nu det kan blive konstrueret som bevis for kriminel aktivitet. Det er en generel mistænkeliggørelse af kvinder, der udøver kontrol over sin egen seksualitet og sundhed, og vil naturligvis føre til øgede smitterater i bl.a. Washington DC, hvor AIDS-epidemien er blandt de værste i Verden.

Dette er iøvrigt ikke det eneste offentlige tiltag i USA, der kriminaliserer eller på anden vis forhindrer sikker sex - se mere om det her og her - ligesom den amerikanske politik ikke holder sig indenfor landets egne grænser, men faktisk er endnu strengere udenfor USA (hvor den amerikanske forfatnings restriktioner på amerikansk lovgivning ikke gælder). Den såkaldte "globale mundkurv-lov", der blev indført af Ronald Reagan, ophævet af Bill Clinton, genindført under George W Bush og delvist ophævet igen af Barack Obama, forbyder alle lande og organisationer i Verden, der modtager amerikansk udviklingsbistand, at gøre eller sige noget, der kan tolkes som støtte eller hjælp til hhv. prostituerede, homoseksuelle, abort eller prævention.

Hvis der stadig er nogen, der er i tvivl om, at kriminaliseringstendensen er et led i en generel kulturel stigmatisering af sex og især af kvinders seksualitet (men også mænds og transseksuelles og andre der ikke lever op til kulturelle normer og krav), så giver jeg op!


Stikkersamfund
... okay, jeg har ét sidste eksempel: Hvad hvis vi tager alt det ovennævnte, og supplerer med offentlige kampagner, der opfordrer alle borgere til at ringe til en hot-line, hvor de kan anmelde sine naboer og alle andre for "mistænkelig adfærd"?

Hvad hvis du er den kvinde (eller mand), der får besøg af forskellige mænd ind i mellem, og hvis naboer synes du er en "billig luder" (eller hvis de ikke bryder sig om bøsser)? Hvad hvis du er den mand (eller kvinde), der går op og ned af en gade for at finde det rigtige husnummer og kan blive mistænkt for at enten at være eller lede efter en prostitueret? Begge dele - og meget andet (er der f.eks. nogen der bare gerne vil chikanere dig? Har du en jaloux ex-elsker?) - vil kunne resultere i, at nogen foretager en anonym opringning, hvorefter en patruljevogn vil blive sendt ud for at stille dig nogle spørgsmål og eventuelt tage dig med på stationen. Ærligt talt: lyder det som et samfund og en tendens, der ikke har nogen relevans for dig eller nogen du kender?


Vor alles frihed
At tro, at det at stigmatisere og kriminalisere udvalgte befolkningsgrupper - hvad enten det er i kraft af deres juridiske status (f.eks. at de ikke har statsborgerskab), etnicitet og religion eller erhverv - ikke også rammer og forandrer samfundet generelt, er og forbliver naivt. Når andre kriminaliseres, så lever vi alle i et kriminaliseringssamfund. Det vil nødvendigvis også påvirke os.

Jeg kan derfor kun tilslutte mig de australske aboriginal-aktivister, der erklærede:
If you have come here to help me you are wasting your time. But if you have come because your liberation is bound up with mine, then let us work together.
... hvis ord bl.a. også er blevet et slogan for det engelske, antiracistiske og feministiske netværk X:Talk.

1 kommentar:

  1. Opdatering (26. juni, 2012): New York City er ved at give taxa-chauffører pligt til at nægte at køre med kunder, hvis påklædning og opførsel stempler dem som "prostituerede". Da taxa-chaufføren kan blive straffet for ikke at nægte at køre med folk, som måske-måske-ikke har en lovløs beskæftigelse, så vil det jo nok medføre, at de hellere vil sige "nej" ti én for mange end én for lidt. Kvinder skal altså klæde sig konservativt på og være opmærksomme på at opføre sig ekstra "anstændigt", hvis de skal gøre sig håb om at få en taxa.

    http://www.alternet.org/sex/155994/do_you_look_like_a_prostitute_%28whatever_that_means%29:_it_might_mean_no_taxi_cabs/?page=entire

    SvarSlet