mandag den 23. august 2010

En "konservativ kultur" i selvbedrag

Still-billede fra filmen: de anatomiske dukker, der vækker forargelse blandt konservative i både Indonesien og USA.
Ja, det går langsomt for tiden her på bloggen. Vi tager lige endnu et eksempel på kultur-forskelle mellem USA og andre dele af verden. I forrige eksempel var budbringeren klar over, hvad de kulturelle forskelle bestod i og brugte kultur-relativismen som undskyldning overfor sit mere konservative bagland, USA, der ikke brød sig om de liberale og progressive tendenser i Europa.

I dette eksempel er situationen til syneladende den omvendte. Her taler budbringeren til det hun opfatter som et liberalt publikum i USA, mens hun fortæller dem om en udvikling i, hvad der præsenteres som en mere kulturelt "konservativ kultur", i Indonesien. Det er tydeligvis meningen, at publikum ikke skal identificere sig med denne fremmede kultur, men alligevel værdsætte den udvikling, programmet handler om - en udvikling, der således præsenteres som et progressivt skridt i retning mod noget mere "vestligt".

Desværre falder resultatet til jorden og fremstår ironisk. Den venligt-menende og sikkert liberale journalist, havde nemlig ikke taget højde for, at hendes opfattelse af sin egen kultur ikke er helt korrekt og at opstillingen af de to kulturer som modsætninger altså er falsk. Efter at journalistens video har været igennem det hjemlige redaktionskontor, har det nemlig fået tilføjet budskaber, der slår fast, at redaktionen bestemt ikke forventer at det amerikanske publikum er mere åbentsindede eller frigjort end den indonesiske "konservative kultur" som indslaget handler om.

Lad os se filmen først. Den er ganske kort og man kan sagtens lære lidt af den:Hvis du ikke så filmen: Ovenstående video-klip fra CNN den 26. maj 2010 handler om en skole i Indonesien, hvor nogle mindre skolebørn undervises i den menneskelige biologi / anatomi - hvad der på amerikansk kaldes for "seksualundervisning" (selvom det egentlig ikke handler om sex men blot om at gøre børnene bekendt med sin egen krop og dens biologiske udvikling).

Skoleprogrammet er blevet til i samarbejde med den internationale organisation Planned Parenthood, og i undervisningen benytter lærerne nogle kludedukker, som i modsætning til de fleste andre dukker har antydninger af kønsorganer eller kønsbehåring, som kan anskueliggøre ting som "hvor børn kommer fra" og den slags (se billedet foroven).

Ikke så chokerende for en skandinaver, som i børnehaven legede med anatomiske puslespil, men i et land som Indonesien kan den slags sikkert godt være skarp kost. I hvert fald fortælles det i indslaget, at skolen og lærerne har modtaget kritik og trusler. Selve filmen er et fint lille indslag, og jeg har ikke noget at udsætte på den.

Heller ikke når journalisten omtaler Indonesien som "en konservativ kultur" i forbindelse med bevægelsen for at få denne nye og mere direkte biologi-undervisning accepteret. Som sagt er det ikke journalistens fortjeneste, at budskabet om "det konservative Indonesien" som en modsætning til "det progressive USA" falder til jorden. Det er redaktionens - dvs CNN. Eller måske snarere den amerikanske virkelighed som CNN navigerer i.

Budskabet om at Indonesien skulle være en mere "konservativ kultur" fremstår nemlig fuldstændig ironisk og grinagtigt, når man bemærker dels, at nyhedsindslaget indledes med en advarsel om det grafiske materiale og at publikum bør være påpasselig med om de har lyst til at se det. Tryk "play" på videoen igen, hvis du ikke lagde mærke til det. Den starter med følgende advarsel på tekst og tale: "This report includes graphic content. Viewer discretion is adviced."

Hvad var det nu, der var i indslaget, som var så grafisk anstødeligt, at det fortjener en advarsel? Nå jo: billeder af kludedukker med antydninger af kønsorganer! Én ting er at voksne i Indonesien eventuelt kan være bekymrede for at deres små børn undervises med den slags - men at voksne CNN-seere i USA, der ikke advares mod krig, politik og lemlæstelse, har brug for den slags advarsler, så de ikke bliver forfærdet over at se på en dukke, som børn ikke har nogen problemer med at lege med ... hvem er det så lige, der er den mest "konservative kultur"?

Ironien fortsætter: På CNNs hjemmeside, havde linket til nyhedsindslaget beskrivelsen "Tiny tots in sex-ed use explicit dolls", hvilket kan løst oversættes til noget i retning af "Småbørn modtager seksual-undervisning med porno-dukker" ("explicit" bruges i den amerikanske medie-verden om ting, der er frastødende, pornografiske, blasfemiske m.v.). Sådan valgte redaktionen på CNN altså at "sælge" journalistens sobre, lille indslag om en progressiv udvikling i undervisningssektoren i Indonesien: som en chokerende skandalenyhed om sex og småbørn. Hvem var det igen, der var den "konservative kultur"?Men lad os se lidt på virkeligheden
- det kan jo være, at det bare er redaktionen på CNN, der er en flok krops-forskrækkede konservative. Videoen handler altså om et mindre skoleprogram i Indonesien, hvor børnene undervises i anatomi, seksualitet m.v. - bl.a. ved brug af mere eller mindre "anatomisk korrekte" dukker. Det beskrives overfor det amerikanske publikum som en lille progressiv udvikling i en ellers "konservativ kultur".

Virkeligheden er, at et sådant undervisningsprogram ville være mindst lige så provokerende og skandaløst, hvis det forekom i de fleste skoler i USA. Virkeligheden er, at et sådant program i USA også ville afføde protester, trusler og politiske skandaler. Virkeligheden er, at seksual-undervisning i USA er nærmest ikke-eksisterende og at det er gået drastisk tilbage i løbet af den seneste generation.

For eksempel er virkeligheden den, at kun omkring halvdelen af amerikanske skoler overhovedet har seksual-undervisning. En undersøgelse fra 2002 viste, at kun 58% af landets skoler har "comprehensive sex-ed" på programmet. "Comprehensive sex-ed" vil sige sexual-undervisning, der er baseret i videnskab og virkeligheden, og som bl.a. fortæller om kønssygdomme, graviditet og hvordan man beskytter sig mod det. Over en tredie-del havde derimod kun religiøst baseret "abstinence only"-undervisning, som ikke alene er stærkt mangelfuldt men også decideret misinformerende.

Andre kendsgerninger fra virkeligheden i 2002:
• By 2002, one-third of teens had not received any formal instruction about contraception.[9]
• More than one in five adolescents (21% of females and 24% of males) received abstinence education without receiving instruction about birth control in 2002, compared with 8–9% in 1995.[10]
• In 2002, only 62% of sexually experienced female teens had received instruction about contraception before they first had sex, compared with 72% in 1995.[11]
• Only one out of three sexually experienced black males and fewer than half of sexually experienced black females had received instruction about contraception before the first time they had sex.[12]
• One-quarter of sexually experienced teens had not received instruction about abstinence before first sex.[13]

Det kunne altså virkelig godt se ud som om, at skolerne og de unge i USA kunne have alvorligt brug for en progressiv udvikling i undervisningen, der minder om den i Indonesien. For USA er det nemlig blot gået tilbage i de sidste årtier. Mens Indonesien således er en "konservativ kultur" med mulighed for progressiv udvikling, har USA i nogen tid på det seksuelle område været en "regressiv kultur".

USA er naturligvis ikke noget ensartet land med en monolitisk kultur. Som alle nationer og kulturer er der splittelser, konflikter og uenigheder. Så naturligvis er der også kræfter der trækker i den modsatte retning og forsøger at gå imod den seksuelle fordummelse og forskrækkelse, som har sat undervisningssektoren årtier tilbage i løbet af få år.

Men virkeligheden er også, at mens en skole i en landsby i Indonesien får trusler og protester fra lokal-miljøet, når de indfører seksual-undervisning, så er der steder i USA, hvor lærerne modtager officielle trusler om anholdelse fra statsanklagerne, hvis de følger undervisningsbekendtgørelsen på dette område.

Nej, USA er ikke entydigt en "konservativ kultur" - ligesom hverken Indonesien eller noget andet land er nogen kulturel monolitisk enhed. Nogle steder i USA er liberale og har intet problem med rigtig oplysning i skolerne, mens andre steder er dybt konservative og har fundamentalistisk religiøse kræfter, som ihærdigt bekæmper enhver form for videnskab og saglighed især i skolerne. Ganske som i Indonesien og mange andre steder på kloden. Alle kulturelle og politiske fænomener findes i USA og i forskellige områder har forskellige tendenser mere eller mindre magt. Uddannelsespolitikken og kontrollen over undervisningen er særdeles decentral og udgør en af de vigtigste politiske kampområder i landet. Det er her - i kontrollen over skole-undervisningen - at kulturkampen først og fremmest udspiller sig.

Hvad denne video viser, er først og fremmest, at de forskellige dele af USA til en hvis grad ikke er klar over de andre deles eksistens. Virkeligheden og CNN-redaktionens tilføjelse af "advarsler" på videoen, viser at journalisten ikke selv var klar over, at væsentlige dele af det publikum hun taler til, slet ikke er så frisindede - eller så kulturelt forskellige fra de konservative elementer i Indonesien - som hun antog. Hun havde næppe forventet, at hendes positive lille indslag om seksual-undervisning skulle blive gjort til en moralsk advarsel mod netop seksual-undervisning - eller at hendes egen redaktion skulle advare seerne mod det farlige og anstødelige indhold i en uskyldig solstråle-historier.

... og så er det jo altid morsomt (på den der lidt bitre måde), når medierne retter en fordømmende pegefinger mod andre kulturer, mens de ikke er klar over at håndens fire andre fingre peger ind mod dem selv.

Se også: "Kampen mod sex" og "Sammenhænge"

Tak til: AFY_Urooj på Amplify Your Voice

2 kommentarer:

  1. ...retter en fordømmende pegefinger mod andre kulturer, mens de ikke er klar over at håndens fire andre fingre peger ind mod dem selv.

    Hmm, en to tre... hvilken vej vender din tommelfinger? :)

    SvarSlet
  2. ... de peger i alle retninger. Dvs mod konservative (i den forstand ordet er brugt her i teksten) i alle kulturer. Det vil sige, at de hverken kan pege mod "vest" eller "øst", men må være rettet mod alle kulturer.

    SvarSlet