tirsdag den 30. november 2010

Fetichisme-journalistik

Definitioner på ordet 'illoyal':
Den Store Danske: uhæderlig; ikke loyal; utro mod aftale el. forpligtelse; ukammeratlig; ukollegial.

Den Danske Ordbog: som svigter eller bryder en (moralsk) forpligtelse over for en ven, en gruppe personer, en foresat el.lign.

Den Danske Netordbog: som ikke er til at stole på, og som handler uhæderligt eller vildleder andre
Altså dét at bryde en juridisk eller moralsk aftale eller forpligtelse overfor andre mennesker, at svigte andre menneskers tillid. Altså noget ret alvorligt og moralsk. Hvad er det for en virkelighedsopfattelse, der giver anledning til at bruge dette ord til at beskrive folk, der ikke føler sig moralsk forpligtet til at købe den samme telefon to gange i træk? Hvordan er det i det hele taget nyhedsværdigt? Der burde da ikke være noget usædvanligt i det, eller hvad?

Måske har den medie-koncern, der står bag artiklen, en stærk moralsk eller økonomisk forpligtelse overfor de elektronik-koncerner, de får deres teknologiske udstyr fra. Og måske føler journalisterne, der har skrevet artiklen, selv, at det at købe en telefon fra et andet firma end det der har sponsoreret deres nuværende udstyr, er sammenligneligt med at svigte en kollegas eller en nær vens tillid. Men det er tydeligvis ikke en opfattelse, de deler med resten af befolkningen. Heldigvis da!

"Illoyalitet" forudsætter at der først er en formodning om loyalitet - altså at parterne føler sig forpligtet overfor hinanden. Folk er normalt ikke forpligtede til at købe alle sine produkter fra det samme firma, og naturligvis er der intet "illoyalt" ved ikke at gøre det, da der altså ikke var nogen forudgående formodning om loyalitet.


Kære "smartphone-ejere",
I er ikke "illoyale" eller dårlige mennesker bare fordi i køber en anden telefon næste gang. I har ingen moralsk eller juridisk forpligtelse overfor det firma, der har lavet jeres nuværende telefon. Det betyder ikke at i så også vil være psykologisk eller moralsk disponerede til at have sidespring eller ikke er til at stole på generelt. Det er ikke jer der er noget galt med. Det er de journalister, der skriver om jer, der har et problem, når de tillægger moralske og menneskelige egenskaber til ting og firmaer. Det kaldes iøvrigt "fetichisme".

PS. I er slet ikke noget "smartphone-segment". At have et stykke elektronik er ikke en personlig eller social identitet. Igen er det journalisterne der har en forskruet menneskeopfattelse. I er altså heller ikke forpligtet overfor denne falske gruppe-identitet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar