fredag den 8. april 2011

Hvis du får dine USA-nyheder fra danske medier...

Hvis du får dine USA-nyheder fra danske medier, så er der god grund til at du måske er forvirret. Ikke at der ikke er grund til at være forvirret, for amerikansk politik er ikke let at forstå - heller ikke for amerikanere. Men når man tillige får sine nyheder fra danske medier, som selv ikke har forstået emnet, så er det jo umuligt at være bare nogenlunde informeret.

Et eksempel. Politiken har idag talt med en "USA-ekspert" (det tvivler jeg ikke på at han er), som siger, at det er "småting", som adskiller parterne (de to partier) i den amerikanske budgetforhandling.

Det har han på sin vis ret i, al den stund, at Demokraterne faktisk er gået med på at lave nedskæringer for mange milliarder og der dermed ikke rigtig er så meget tilbage at være uenige om rent økonomisk. Men hvis man tror budgetforhandlingen kun handler om økonomi, så har man ikke forstået amerikansk politik (eller politik generelt).

It's not about the economy, stupid
Selvom Demokraterne er gået med på hele Republikanernes oprindelige nedskæringskrav, så er det ikke nok, for det handler jo ikke om økonomi. Det handler om politik. Om at vinde stemmer. Om at tilfredsstille sit politiske bagland. Om at vise at man er hård og uforsonlig og stærk. Det handler om at komme ud af forhandlingerne så man dels ligner en vinder, der smadrede sin modstander, og dels at ligne en statsmand som er god til at forhandle.

Republikanerne har det "problem", at de har valgt at fremme og identificere sig med en politisk bevægelse og retorik, der går ud på at Demokraterne skal modarbejdes for enhver pris, og at ethvert samarbejde eller forhandlingsresultat med regeringen er et udtryk for svaghed. For at tilfredsstille det hardcore ultra-konservative bagland, der ser Obama som en fjende og en trussel mod deres identitet, er Republikanerne altså nødt til konstant at finde på nye krav, og forhindre at noget nogensinde bliver vedtaget. Resultatet af dette kan blive at dele af regeringsapparatet fra imorgen lukker ned og omkring 800.000 offentligt ansatte ikke får udbetalt sin løn (og teknisk set bliver fyret).

På den anden side er de naturligvis også nødt til at virke bare nogenlunde interesserede i at nationen og statsapparatet fungerer, da de jo også vil være nødt til at få stemmer fra det overvejende flertal af den amerikanske befolkning, som ikke er teaparty-ekstremister. Derfor er det stadig muligt at det stærkt barberede budget bliver vedtaget. De står i den situation at de dels kan blive set som svage og eftergivende af det mest ekstreme bagland, hvis de stemmer for budgettet, og som uansvarlige og regeringsuduelige, af de mere moderate, hvis de bliver ved med at sige nej uanset hvor mange indrømmelser de får fra Demokraterne.

Derfor vil Republikanerne blive ved med at stille krav. Krav som ikke har noget med den nationale økonomi at gøre. Krav der kan tilfredsstille deres ideologiske bagland.

Det er for eksempel ikke for at redde nationaløkonomien, at de har krævet at de institutioner, som holder opsyn med og regulerer bank-sektoren og finans-verdenen, skal nedlægges (eller skæres så meget ned at de reelt ikke kan fungere). Det vil tværtimod være til skade for national-økonomien, men til glæde for de finans-grupper, som forårsagede og scorede kassen på det seneste økonomiske kollaps.

Det er heller ikke for at redde nationaløkonomien, at de kræver at den institution, som laver miljø-vurderinger, holder øje med at de bliver overholdt, og desuden beskytter truede dyrearter, skal nedlægges (eller skæres så meget ned at den reelt ikke kan fungere). At forgifte naturen er på længere sigt ikke økonomisk rentabelt, selvom det vil glæde de firmaer som kan vinde på det her og nu.


Voldtægt på spil i budgetforhandlingerne
Og det havde intet med økonomi at gøre, når de i budgetforhandlingerne forsøgte at omdefinere begrebet 'voldtægt', så det kun skulle gælde situationer med fysisk vold, mens størstedelen af voldtægter så pludselig ikke længere ville være omfattet af den nationale juridiske definition.

Grunden til den sidstnævnte manøvre (som de gik væk fra efter massiv kritik) er, at de tidligere har fået Demokraterne til at gå med på et kompromis, som siger at selvom abort er og bliver lovligt i USA (det har højesteretten taget stilling til), så kan det ikke blive støttet eller betalt af føderale midler - med den undtagelse at det kan være nødvendigt i tilfælde af voldtægt eller incest eller hvis kvindens liv er i fare. I disse situationer bliver abort set som en medicinsk og moralsk nødvendighed, som man altså godt kan få dækket af sin sygeforsikring med støtte fra det offentlige (sygeforsikringer o.l. kan trækkes fra i skat og bliver dermed støttet).

Republikanernes ultra-konservative og religiøse bagland vil helst gerne have abort helt og holdent forbudt. Det er deres politiske mærkesag nummer ét. Det er en mærkesag, som dominerer utallige valg både lokalt og nationalt for den kristne højrefløj, som Republikanerne skal tilfredsstille. Hvis Republikanerne kan få endnu et angreb på kvinders ret til abort gennemført, så vil de altså have vundet en politisk sejr, som måske vil kunne tilfredsstille det ekstreme bagland.

Derfor kom de med forslaget om at omdefinere voldtægt. For at komme udenom dele af undtagelsen i loven om at abort-operationer ikke må udføres med økonomisk støtte fra regeringen, forsøgte Republikanerne at omdefinere begrebet voldtægt, så størsteparten af de voldtagne kvinder ikke længere kunne få abort, idet de nu ikke længere var blevet voldtaget rent juridisk.

Det har som sagt intet med økonomi at gøre. Det er ideologi og religion. Og det er valgkamp.


Kampen mod kvinders sundhed
Det samme gælder det, der nu er et stridsspørgsmål. Det seneste krav fra Republikanerne går ud på, at den private men offentligt støttede organisation Planned Parenthood skal have fjernet sin offentlige støtte. Planned Parenthood er en organisation som tilbyder - især fattige - kvinder billige sundhedsydelser i form af gynekologer, kræft-test, livmoderundersøgelser og mange andre livsnødvendige ydelser.

De er også mange steder det eneste sted, hvor fattige kvinder kan få adgang til abort (hvilket dog ikke udføres for offentlige midler). Og som om det sidste ikke var nok til at gøre Planned Parenthood til et fjendebillede for den yderste religiøse højrefløj i USA, så tilbyder Planned Parenthood minsandten også seksualoplysning og hjælper med adgang til prævention - endnu to ting, som fundamentalisterne ikke kan fordrage.

Derfor er Planned Parenthood et oplagt fjendebillede for de ultra-konservative kræfter, som mener, at folk ikke skal have sex med andet formål end det at få børn, og at kvinder (og mænd) ikke må have mulighed for at tage kontrol over sin egen seksualitet og fertilitet. Derfor vil det være en enorm sejr for Republikanerne og en luns til det ultra-konservative bagland, hvis de kan få stoppet den offentlige støtte til Planned Parenthood.

Som sagt får Planned Parenthood offentlig økonomisk støtte fordi de udfører et arbejde, som er absolut nødvendigt for tusindvis af kvinders liv og helbred, men denne støtte kan ikke bruges til abort - deres abort-afdelinger er financeret med andre midler og er økonomisk adskilte fra resten af organisationen. Det gør dem dog ikke mindre til et fjendebillede for abortmodstanderne, som helst ser den organisation lukket - af ideologiske og religiøse, ikke økonomiske, grunde.Hvis du får dine USA-nyheder fra danske medier...
Tilbage til udgangspunktet: Det er sandsynligvis ikke USA-ekspertens skyld, men det er altså helt helt forkert, når Politiken skriver, at "de centrale stridspunkter er republikanernes forslag om ikke at øremærke penge til abort".

Der er nemlig ingen penge på budgettet som er "øremærket abort". Tværtimod! Alt i budgettet - selv de ting som går til sundhed og svangerskabsrelaterede ting er anti-øremærkede, så de netop ikke må bruges til abort. Politiken har altså fået det omvendt galt i halsen.

Og så er vi tilbage ved begyndelsen. Amerikansk politik ér svært at forstå - selv for amerikanere. Men det bliver ikke lettere, hvis man som dansk avis-læser får sine informationer fra en avis, som ikke selv er særligt godt inde i amerikansk politik.

NB. Jeg er ikke selv "USA-ekspert", selvom jeg befinder mig herovre lige for tiden, og jeg har ikke selv nogen større indsigt i og fortåelse af amerikansk politik. Men jeg ved dog nok til at jeg kan se, at politikens påstand om føderale øremærkede abortmidler er helt hen i vejret. Der er to kontroversielle love (Hyde-tilføjelsen og Stupak-tilføjelsen), som forbyder føderal støtte til abort, og de har været meget omdiskuterede i forbindelse med bl.a. den sundhedsreform, som blev forhandlet i omkring et år og blev dækket i danske medier. Disse love burde man kende, når man dækker emnet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar