torsdag den 28. april 2011

Ideologi & Demografi: Danmark

Hvad kaldes det når et ministerium udsender løgnagtige pressemeddelelser, som ukritisk udbredes i de fleste af landets medier - inklusiv de statslige? Hvad hvis denne propaganda har til hensigt at fremme en bestemt (selv-)opfattelse og identitet blandt landets indbyggere - statens undersåtter - ved at udslette historiske kendsgerninger og forskelligheder og konstuere en mytologi om et fælles nationalt "ophav", der giver visse af landets indbyggere et mere "oprigtigt" tilhørsforhold til den pågældende stat end andre af landets indbyggere?

Det er der nok nogle betegnelser for. Men jeg ved ikke lige hvad det hedder. Til gengæld ved jeg, at følgende historie, som var bragt i samtlige større danske dagblade og æter-bårne medier og stammer fra et dansk ministerium, er ren manipulation og mytologi:
For første gang er flere end en tiendedel af indbyggerne i Danmark indvandrere eller efterkommere, viser en officiel opgørelse fra Integrationsministeriet.

Den blev også bragt på engelsk via det statslige medie:
For the first time ever, more than 10 percent of citizens in Denmark are immigrants or descendants of immigrants, a new estimation from the Integration Ministry shows.
Ikke at det er decideret løgn, det der står. For det er jo helt og aldeles korrekt, at "flere end en tiendel" (og "more than 10 percent") af indbyggerne i Danmark er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Sandheden er jo, at samtlige landets indbyggere er "indvandrere eller efterkommere af indvandrere".


Folkevandringerne er børnelærdom
Enhver der har fulgt en smule med i almindelig skolelærdom ved da for pokker, at Danmark i alle dage har været beboet af folk, som har rejst rundt og bosat sig forskellige steder. Der er næppe nogen seriøse forskere, som mener, at omkring 90% af danskerne nedstammer direkte fra den nordgermanske stamme "danerne" - og selv hvis de gjorde, så bestod denne stamme altså også af folk, som rejste rundt og selv var kommet fra andre steder.

Det er børnelærdom at Europa blev beboet af stammer som igennem historien vandrede rundt og byttede plads og smeltede sammen og splittedes op osv.

Men selv hvis vi sætter stregen ved den "post-migratoriske etnogenese" (dvs perioden efter "de store folkevandringer", hvor nogle af de moderne sprog-stammer blev udskilt fra hinanden, herunder de nordiske), og siger at dér blev danskerne dannet, så er der altså ingen i nutidens Danmark, som udelukkende nedstammer fra disse ur-danskere. For selv derefter fortsatte folk med at flytte rundt og få børn med hinanden. Fortidens danskere stammede altså fra alle mulige steder, og historisk har Danmark været befolket af folk, der kom fra fjerne egne - hvilket kan ses i forfædrenes gener.

Men så langt tilbage behøver man slet ikke at gå. Der er næppe mange i Danmark, som ikke har en "indvandrer-forfader" i sit stamtræ et sted alene indenfor de seneste få århundreder, for selv i nyere tid har folk flyttet rundt og bosat sig nye steder og fået børn med hinanden - også i Danmark. Der er således næppe mange danskere, som kan spore sin slægt mere end 3-5 generationer tilbage, før de støder på en "indvandrer" i stamtræet.

Alle landets indbyggere har altså forfædre, som på et eller andet tidspunkt ikke kom fra det geografiske område, der idag hedder Danmark. Alle danskere er altså "efterkommere af indvandrere" - forskellen er udelukkende, hvor langt tilbage man er nødt til at gå i sit stamtræ for at finde sin "indvandrer-forfader".

Men det er jo ikke ligefrem denne sandhed, som regerings-kommunikéet har til hensigt at formidle med den teknisk korrekte meddelelse om at "flere" end 10% er efterkommere af indvandrere. Det er tværtimod den løgn, at det kun skulle være omkring 10% af indbyggerne som er "indvandrere eller efterkommere af indvandrere".


Nationalistisk mytologi
Regeringens historier til pressen fortæller ikke hvor langt tilbage man skal gå i sit stamtræ for at tælle som en person, der ikke er "efterkommer af indvandrere" - og tilsyneladende var der ingen kritiske journalister, som spurgte ind til de statslige definitioner eller metoden i opgørelsen. Men jeg vil godt vædde med at de ikke har talt de tusindvis af danskere med, hvis forfædre for eksempel kom til Danmark efter 1864 for at tage et næsten tilfældigt årstal.

Hvis man skulle lave en definition på en dansker, der ikke er efterkommer af indvandrere, så ville man jo være nødt til at beslutte sig for at udpege et historisk tidspunkt, som udgjorde Danmarks grundlæggelse - "nationens fødsel" - og dernæst sige, at kun de, hvis forfædre i lige linie tilbage til denne begivenhed og alle har boet i området Danmark (et geografisk område der har skiftet størrelse og grænser igennem tiden), kan betegnes som "etniske" danskere. Alle andre (og det ville være flertallet med mindre man valgte en begivenhed af relativt ny dato) ville være "efterkommere".

Men hvilket årstal? Hvilken begivenhed skulle det være? Hvordan udnævner man "nationens fødsel" for Danmarks vedkommende, uden at det vil være baseret på ren ideologi og mytologi? Og som vi skal se, så vil det give definitoriske problemer uanset hvilket årstal man vælger.

I stedet kunne man også - og det er nok snarere noget i den retning regeringen har gjort - vælge at sige noget i stil med: "Alle der ikke har 2 danske forældre og 4 danske bedsteforældre tæller i denne undersøgelse som 'efterkommere af indvandrere', selvom vi godt ved at alle andre også er efterkommere hvis man går længere tilbage. Denne undersøgelse tæller altså udelukkende '1. 2. og 3.-generationsindvandrere' og ikke alle efterkommere."

Men så burde man fortælle, at det er det man har gjort, istedet for at konstruere nationalistiske myter om en særlig unik og ubrudt folke-genealogi. Begrebet "efterkommere" er fuldstændigt meningsløst, når man ikke fortæller præcist hvordan har defineret det. Og definitionen vil altid være fuldstændigt arbitrær og - i hvert fald i dette tilfælde - politisk valgt.

I dette tilfælde tjener det det politiske formål at skabe en myte om, at danskerne er et særligt etnisk og genetisk ensartet folkeslag, som altid har beboet dette område og kun har fået børn med hinanden, således at alle "rigtige danskere" kan spore sine genetiske rødder tilbage til en eller anden oprindelig "ur-danskhed" - mens invandring på den anden side er et særligt nyt fænomen. Alle elementer i denne myte er som bekendt falske.

Efterskrift: Hvad er jeg?
Jo længere tilbage i historien man valgte at pladsere "nationens fødsel" des færre ville kunne betegne sig som "danskere uden indvandrer-forfædre". Men der ville også være udlændinge, som pludselig ville blive danskere.

Jeg er for eksempel selv indvandrer (og udvandrer), da jeg er født i Sverige. Dette på trods af, at min moders familie har boet i Jylland så langt tilbage som slægtsforskerne kan spore (og det er ikke særligt langt for folk som primært nedstammer fra jydske bønder). Men min far er født i Skåne og det er jeg også, og derfor er jeg ikke dansker.

Men hvis vi mener, at nationen Danmark eksisterede før Roskildefreden i 1658, så er jeg faktisk måske ganske dansk, eftersom mine svenske aner måske var danske dengang Skåne, Halland og Blekinge var danske områder.

Faktisk - hvis vi går langt nok tilbage, så er det mine sydsvenske aner, som gør mig til "rigtig dansker", mens min mors jydske slægt slet ikke er dansk, for "danerne" kom fra Sydsverige og Vestdanmark (efter at de i sin tid var indvandret fra Centraleuropa sammen med de andre germanere), mens Jylland var beboet af andre stammer som teutonerne, kimbrerne og de senere jyder, som tog til England.

Desuden er der nok en statistisk sandsynlighed for at der er en tysker eller to i det jydske stamtræ (men tyskerne kan også have været danskere alt efter hvilket årstal man beslutter sig for, for diverse områder i Nordtyskland har jo også været danske på forskellige tidspunkter.)

... og sådan kunne man blive ved... folk flytter rundt, landegrænser skifter og folk bytter plads og sådan har det altid været, og det vil det nok blive ved med.

4 kommentarer:

 1. Du kommer ikke ind på den vigtigste forskel på tidligere tiders folkevandringer og situationen i dag: der kom ingen muslimer herop dengang (siges det). Der kom jøder, huguenotter og katolikker, men det er jo noget helt, HELT andet, ikke også. Det var CIVILISEREDE folk, som ikke en gang i middelalderen kunne siges at leve i middelalderen, sådan som man ganske uden omsvøb kan påstå det om muslimer i dag (og alle ved jo, at alle muslimer er ens).

  Så. Hvordan skal vi se på dette afgørende forhold med udgangspunkt i dit ovenstående indlæg? For jeg forventer, at det vil være hoved"argumentet" imod det ("Jovist har der været folkevandringer før, men det var jo ikke de vilde, kriminelle og tilbagestående muslimer, der nægter at integrere sig; vi står over for et hidtil ukendt problem, og det hele skyldes de politisk korrekte, som mener, at alle kulturer og religioner er lige gode, selv om vi alle ved, at islam og muslimer er nogle primitive og barbariske størrelser, der kun venter på at blive mange nok til at udrydde os.")

  SvarSlet
 2. Tak for indlægget VHS, "nyheden" var gået helt hen over hovedet på mig. Jeg har selv "roma-gener", eller hvad vi nu skal kalde det, for someone i min familie mødte en sød roma-fyr tilbage i dagene, og hyggede sig et par gange i høet.

  Det er langt, langt, langt ude i hampen når sådan noget her udgives af et ministerium.
  Jeg er rigtigt glad for du får blogget noget mere!

  SvarSlet
 3. ja man skal høre meget, før ørene falder af, allerede i romertiden refererede de til området nord for Elben som danernes land.

  blog noget minde, for løgne fører ingen vegne.

  og AB: læs koranen og husk den skal læses kronologisk, så vil en hel ny sandhed åbne sig for dig og du vil måske være knap så blå-øjet og ignorant i fremtiden :o)

  SvarSlet
 4. Det er interessant, synes jeg, at nationalister som Anonym ovenfor bliver så fornærmede over at lære om deres nations historie. Det er altså ikke den virkelige nation, de er forelskede i, men en myte. De bryder sig slet ikke om den virkelige, historiske nation.

  PS. Hvis du havde læst det indlæg, du kommenterer, så ville du have set, at jeg faktisk har skrevet om denne nordgemanske stamme og således er udemærket klar over dens pladsering i historien. Hvis du var interesseret i historie, så ville du også vide, at du ikke har nogen som helst ubrudt blodsbeslægtethed med disse danere, der gav navn til landet Danmark.

  SvarSlet