torsdag den 19. maj 2011

Peter Skaarups "udanske" mundheld

“Mit hjem er mit slot” lyder et gammelt mundheld. For danskerne er vores hjem ukrænkeligt, vores trygge rede.
så har man da også lige valgt at se totalt bitter ud på sit presse-billede
 Sådan starter Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, et indlæg på Politiken.dk, hvor han forklarer hvorfor, hans parti sammen med de to regeringspartier og Kristendemokraterne netop har vedtaget en forøgelse af straffen for hjemmerøverier.

Vi skal ikke her beskæftige os med det juridiske eller kriminologiske aspekt af denne stramning, eller ved de psykologiske gener ved hjemmerøverier. Istedet vil vi dvæle ved Peter Skaarups brug af det engelske mundheld. For ordsproget "Mit hjem er mit slot" stammer nemlig fra England, og er altså ikke særligt dansk.

At Peter Skaarup benytter et engelsk ordsprog til at indlede sit indlæg, om at hjemmets ukrænkelighed er noget særligt dansk, er et ret typisk eksempel på hans partis forvrøvlede tilgang til politik og historie. At han var nødt til at bruge et engelsk mundheld viser vel for pokker, at det netop ikke er en særlig dansk mentalitet, det beskriver. Det er tværtimod nok en ganske universal indstilling, at man gerne vil føle sig tryg i sit eget hjem. Det er første fejl.

Udtrykket "Mit hjem er mit slot" stammer fra England og er altså eksempel på en udefrakommende påvirkning på det danske sprog og kultur - et resultat af globalisering og mellem-folkelig udveksling. Altså præcis den slags, som Peter Skaarup og hans parti er sat i verden for at modarbejde. Det var anden fejl.

Men det er også mere end det. Udtrykket er nemlig ikke bare et mundheld. Det er et juridisk princip - et ganske "udansk" juridisk princip. Den oprindelige version lyder "An Englishman's home is his castle", og går langt tilbage. Det blev etableret som juridisk princip i den engelske common law i 1600-tallet.   


"Udansk" retssystem
Common Law er et helt og igennem "udansk" retssystem. I et Common Law system er det i høj grad op til dommerne og juristerne at fortolke lovene baseret på præcedens (hvordan tidligere dommere har dømt i tilsvarende sager), og hvis der ikke er nogen tidligere tilsvarende sager, så er det op til den enkelte dommer at lave sin egen fortolkning af hvad, der er retfærdigt i den pågældende sag, hvorefter hans afgørelse og begrundelse bliver præcedens og dermed "landets lov" fremover. I "Common Law" kan dommeres afgørelser og juristernes argumenter altså have en lovgivende funktion.

Common Law adskiller sig altså fra det danske retssystem, som kaldes "Civil Law" (eller "romersk lov"), hvor det er politikerne, der laver lovene, som skal være så præcist formulerede, at der ikke er alt for megen rum til fortolkning i afgørelserne. Pointen med dette lovsystem er dels at sikre at den lovgivende magt ligger hos den lovgivende forsamling - i Danmark er det Folketinget - og dels at sørge for at loven er ens for alle.

Det danske retssystem bygger altså på "Civil Law" ikke "Common Law", og Dansk Folkeparti har ofte meget højlydt gjort sig til fortaler for at de danske dommere i hvert fald ikke skal have nogen som helst mulighed for at fortolke lovene - heller ikke i strafudmålinger. Peter Skaarups eget parti er altså stærkt imod de retsprincipper, som det ordsprog han benytter, stammer fra. Det var fejl nummer 3.


Beskyttelse mod myndigheder
Men hvad betyder det juridiske princip om at en "engelskmands hjem er hans slot"? Det har været brugt flere gange i engelsk Common Law.

Princippet tilskrives ofte den engelske jurist Edward Coke, som i 1628 erklærede at "a man's house is his castle". Det drejede sig om en sag, hvor sheriffen i London havde brudt en dør ned for at komme ind i et hus, hvor han skulle konfiskere nogle egendele. Ejeren af huset klagede, og udtrykket "a man's house is his castle" blev brugt til at slå fast, at politiet ikke har ret til at bryde ind i folks private hjem uden først at banke på og annoncere sit ærinde til beboerne.

Dette princip blev også anerkendt og fortolket af den engelske premiereminister William Pitt the Elder, som i 1763 gav følgende forklaring på dets betydning: "The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the crown. It may be frail - its roof may shake - the wind may blow through it - the storm may enter - the rain may enter - but the King of England cannot enter."

Det amerikanske retssystem bygger på den engelske Common Law, og træffer altså afgørelser baseret på disse århundreder gamle juridiske fortolkninger. Det gælder blandt andet den amerikanske forfatnings 4. tilføjelse, som skal beskytte borgerne mod myndighedernes ransagninger, -aflytninger og konfiskeringer i borgernes private hjem. Den bygger på og fortolkes ud fra de nævnte engelske juridiske afgørelser, og lyder således:

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

Det står altså klart, at mundheldet "mit hjem er mit slot" er et engelsk common law-retsprincip, som har til formål at beskytte borgerne mod myndighedernes indtrængen i borgernes hjem. Hverken politiet eller kongen selv har ret til at bryde ind i andres hjem uden først at bede om at komme ind, myndighederne har ingen ret til at læse folks dokumenter, aflytte deres samtaler eller på anden måde krænke boligen og privatlivets fred uden at have specifik og begrundet mistanke samt dommerkendelse. Det er et princip, der handler om borgernes retssikkerhed overfor myndighederne, og som skal begrænse myndighedernes adgang til borgernes hjem.

Dansk Folkeparti er ikke ligefrem kendte for at være stærke fortalere for borgernes retssikkerhed og beskyttelse overfor politiets myndighedsmisbrug. Tværtimod går de ind for hemmelige ransagninger og for at give myndighederne udvidet mulighed for aflytninger af folks private hjem uden dommerkendelser eller advarsler. De går generelt ind for øgede beføjelser til politiet på bekostning af borgernes retssikkerhed og privatlivets fred.

"Mit hjem er mit slot" er altså et engelsk og amerikansk retsprincip, som Dansk Folkeparti er lodret imod og modarbejder i deres daglige politiske virke. Det er ikke noget de går ind for, og er altså ikke et mundheld Peter Skaarup kan bruge uden flere lag af hykleri. Det var fejl nummer 4.

2 kommentarer:

 1. Du forholder dig til teksten og det faktuelle indhold og baggrunden for teksten. Det var straks tre fejl.

  Du er i stedet nødt til at læse teksten i den korrekte sammenhæng: en stærkt racistisk VK regering med en nationalskingert fundament på den alleryderste højrefløj.

  I den korrekte sammenhæng giver indlægget fint mening, så længe forslaget kan fastholde og uddybe den racistiske nationalist-hymne "det er altsammen de fremmedes skyld".

  Den korrekte sammenhæng giver en lidt lettere analyse: Indlægget kommer fra et regeringsfundament, som lever og ånder i modstanden mod liberale grundværdier som lighed for loven, civilrettigheder overfor øvrigheden, og individuel frihed.

  At selve teksten er vås og misforståelser fra start til slut, tjah, det kommer jo også af sig selv, når man kender afsenderen...

  Din ellers fremragende analyse af indholdet giver med andre ord kun mening på det humoristiske plan, hvor de fleste dansksindede kan smågrine af landsbytosserne i de nationalistiske partier :-)

  /Uffe

  SvarSlet
 2. Godt indlæg... og så er det med hjemmerøverierne blevet blæst op.

  http://politiken.dk/indland/ECE1351680/kriminelle-begaar-i-hoej-grad-hjemmeroeverier-hos-hinanden/

  SvarSlet