fredag den 6. maj 2011

Statsborgerskabets usikre status

For omkring et år siden, besluttede VKO-regeringen helt usædvanligt at fratage en gruppe danske indbyggere deres stemmeret. Dengang skrev jeg bl.a. følgende kommentar:
Nu hvor der er præcedens for at fratage folk deres stemmeret i Danmark, er det altså et påtrængende og reelt spørgsmål: Hvornår kommer de efter dig? Tror du, du er sikker, bare fordi du har dansk statsborgerskab?  Har du ikke hørt deres forslag om også at gøre det muligt at fratage danske statsborgere deres statsborgerskab?
 Jeg citerede også mig selv for i en universitetsopgave at have skrevet følgende:
Dertil kommer, at statsborgerskab ikke er så stabil en størrelse, som det ofte antages. Den moderne historie har vist, at det er farligt at forlide sig på denne juridiske status, som kan variere med konstruktioner af nationalitet. 
 Og nu er tiden så kommet til for anden gang uden hoveren eller glæde at sige: "hvad sagde jeg".

For vi er nu kommet til det punkt i danmarkshistorien, hvor et regeringsbærende parti officielt foreslår at gøre det danske statsborgerskab indholdsløst. Okay... Det var godt nok tilbage i november, men jeg har altså først opdaget det idag.At gøre folk retsløse
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne fremlagde Dansk Folkeparti en lovpakke, som blandt andet rummer forslaget om, at de første 10 års dansk "statsborgerskab" ikke skal være et rigtigt statsborgerskab, med den sikkerhed og de rettigheder som det indebærer, men istedet være en status, som man kan miste. Ifølge TV2:
Udlændinge skal kunne udvises i ti år, efter at de har fået dansk statsborger­skab, hvis de begår alvorlig kriminali­tet som drab. Denne karenstid kræver Dansk Folkeparti med ind i forhandling­erne om finansloven. Det oplyser partiets retsordfører, Peter Skaarup.
Hensigten er at gøre det muligt at udvise danske statsborgere. Efter at have opholdt sig i landet i årtier og opfyldt alle krav til statsborgerskab - hvilket inkluderer krav om ikke at have begået grov kriminalitet - skal man altså alligevel ikke kunne vide sig sikker i Danmark. Ens status som dansk rettighedsbærende statsborger vil stadig være til diskussion. Statsborgerskabet vil ikke længere være nogen garant for rettigheder. Det vil sige at sige at danske statsborger alligevel ikke er at betragte som danske statsborgere.

Forslaget rammer kun folk, som er "naturaliserede" statsborgere - dvs folk der har ansøgt om dansk statsborgerskab. Disse vil, hvis Dansk Folkepartis forslag bliver til lov, blive fuldstændigt rettighedsløse mennesker. For at få dansk statsborgerskab efter fødslen kræver den danske stat nemlig, at man fralægger sig sit oprindelige statsborgerskab. Men hvis man derefter stadig kan miste sit danske statsborgerskab, så ender man jo som statsløs - og dermed i vores verden, hvor de fleste rettigheder er knyttet til statsborgerskabet: stort set rettighedsløs.

Man vil ikke have ret til at være i Danmark, men man vil heller ikke kunne udvises, da man ikke er borger i noget andet land. Man havner altså i et juridisk og rettighedsløst limbo.

Tiden er nu kommet til at jeg igen spørger: "Hvor sikker tror du du er?"Er du sikker? Er du nu helt sikker på det?
"Ja-ja", kan du jo nu sige. "Det rammer jo kun folk som begår alvorlig kriminalitet - den slags har da også fortjent at miste alle sine rettigheder." Eller måske føler du dig sikker, fordi du jo alligevel er født med dit statsborgerskab og mener, at det er fair nok, at de, som ikke er så heldige som dig, ikke har samme rettigheder. Men som jeg sagde sidst: "Tror du, du er sikker, bare fordi du har dansk statsborgerskab?"

Hvis du lader dem lave denne lov, og altså lader dem slå fast, at et dansk statsborgerskab ikke er en sikker ting, men noget man kan miste, hvorfor skulle du dog så være sikker i fremtiden?

Tror du virkelig at det kun er drabsmænd som vil blive gjort rettighedsløse? Mon ikke listen over forbrydelser på et tidspunkt - igen og igen - vil blive udvidet, så man til sidst kan miste sit statsborgerskab for mindre ting - såsom at fuske lidt med selvangivelsen eller modtage lidt for mange offentlige ydelser (hvis du ikke tror på det, så lad mig gøre opmærksom på, at det allerede har været foreslået)?

Tror du virkelig at karensperioden, hvor statsborgerskabet ikke er sikkert, altid "kun" vil være 10 år? Tror du ikke den vil blive udvidet igen og igen, så man på et tidspunkt aldrig vil kunne føle sig sikker på sit statsborgerskab? Og hvorfor skulle det kun gælde indvandrere og naturaliserede statsborgere? Så kender du altså ikke dansk politik.

Er du i øvrigt stensikker på at dette forslag ikke også på et tidspunkt kan blive udvidet til folk, der er født med dansk statsborgerskab? Hvorfor dog det? Hvis du åbner for at politikerne kan gøre danske statsborgere statsløse, hvad i alverden skulle dog så garantere at de ikke kan gøre det ved alle danske statsborgere?

Du kan hovere nok så meget over "udlændinge" og "kriminelle", og tro at du er på den sikre side af både loven og indfødsretten, men på et eller andet tidspunkt, så rammer det også dig.

Nej, jeg skriver ikke dette ud af nogen sympati er for drabsmænd eller andre forbrydere. Det handler ikke engang specifikt om indvandrere og deres retssikkerhed.

Ret for alle eller sikkerhed for ingen
Jeg skriver dette af bekymring for retssikkerheden for alle borgere - også de, der stemmer på Dansk Folkeparti og ikke kan få øje på problemet i at underminere statsborgerskabets status som ukrænkeligt. Jeg mener virkelig, at det er naivt at tro, at man selv er på den sikre side, bare fordi man er født med sine privilegier og rettigheder.

Det er altså ikke et led i "indvandrer-debatten". Det er et led i debatten om Danmark og hvilket demokrati og retssikkerhed, du mener landet skal bygge på. Din juridiske status kan altid blive ophævet, hvis du tillader at den bliver gjort usikker for nogen. Enten er en rettighed noget der gælder for alle, eller også er det et privilegie som magthaverne kan tildele og fratage folk som de har lyst til.

Hvis den danske stat kan tage statsborgerskabet fra folk, som har opfyldt alle kriterier for statsborgerskab og aflagt sig sit gamle statsborgerskab, så kan den naturligvis også gøre andre folk stats- og rettighedsløse. "Andre folk" - det kan altså også blive dig en dag.

Jeg afslutter med fortsættelsen af ovenstående citat fra mig selv:
Enten må vi anse grundlæggende rettigheder som noget, staten skal respektere for alle mennesker indenfor dens område, eller som værende afhængige af skiftende ideologier og magtforhold, hvormed vor juridiske sikkerhed kan vise sig at være en illusion.
 ... Det er i hvert fald de to muligheder jeg sådan umidelbart kan se indenfor rammerne af den liberal-demokratiske og statscentriske tankegang. Der findes givetvis flere end de to.


[Indlægget er også bragt på min blog på Modkraft.dk]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar