lørdag den 5. november 2011

Forbudspositionen i én sætning

Ccenterleder på Reden i Odense, Tove Nielsen, har et forslag om et tiltag, hvis formål skal være at gøre dagligdagen mere sikker og tryg for prostituerede i byen. Jeg er ikke helt inde i hvad forslaget helt nøjagtigt går ud på eller om det er en god idé eller ej, men selvom jeg har været ude efter Reden før, så virker det da som om der er gode intentioner bag det. I hvert fald ifølge denne artikel, som er alt jeg har læst om det.

Idéen er som sagt at skabe mere trygge rammer for de prostituerede og gøre deres hverdag mere sikker. Men det er ikke alle, der synes det er en god idé. Der er nemlig de, der mener, at den altovervejende prioritet må være at bekæmpe prostitution (og dermed prostituerede) og så skal man jo ikke forbedre de prostitueredes vilkår. Funktionsleder i Odense Kommune, Annette Blynell, formår i artiklen at opsummere størstedelen af forbuds- og anti-prostitutions-holdningen i én sætning. Hun udtaler følgende:
Risikoen er, at sikkerheden bliver så stor, at det svækker motivationen til at komme ud af prostitution.

Denne udtalelse illustrerer vel ret klart, hvad den paternalistiske forbudsposition går ud på og er motiveret af? Eller rettere: den illustrerer klart, at den ikke er motiveret af en interesse og bekymring for de prostitueredes liv og velfærd.

Tværtimod: det er et problem for Annette Blynell, hvis prostituerede får større tryghed, for så kan hun ikke opnå sit eget mål om, at de skal holde op med det, de gør. At større tryghed måske kunne være en forudsætning for et bedre liv og være et skridt på vejen for at de, der vil holde op, kan holde op, er ikke gået op for den autoritære hattedame i kommunen. Hovedsagen for hende er at man ikke skal hjælpe nogen, som gør noget, man ikke vil have at de skal gøre - tværtimod skal det være svært for dem at gøre det... det er jo for "deres eget bedste".

Det er sandsynligvis ikke kun prostitutionsdebatten, hvor den paternalistiske position kan opsummeres med nogenlunde samme sætning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar