lørdag den 30. april 2011

Se nu hvad i har gjort!

For et par dage siden skrev jeg et længere indlæg om et statsligt kommuniké, som ukritisk blev viderebragt i de fleste af landets medier, selvom enhver burde have lært nok historie i skolen til at vide, at indholdet var løgn og vildledende propaganda. Det var som sagt et stykke statsligt propaganda, som konstruerede en nationalistisk myte om, at:
.. danskerne er et særligt etnisk og genetisk ensartet folkeslag, som altid har beboet dette område og kun har fået børn med hinanden, således at alle "rigtige danskere" kan spore sine genetiske rødder tilbage til en eller anden oprindelig "ur-danskhed" - mens invandring på den anden side er et særligt nyt fænomen. Alle elementer i denne myte er som bekendt falske.
2 dage efter ser jeg så en nyhed, som bekræfter, hvor langt ude det er, når staten og journalisterne går sammen om at konstruere propagandistiske myter for nationalistiske formål.

Idag bringer Ekstrabladet et interview med celebrity-nazisten, Daniel Carlsen, som har ambitioner om at blive parlamentarisk politiker. Hans politisk mål er blandt andet at alle "ikke-danskere" skal smides ud af Danmark. Hvordan definerer han så "ikke-danskere"? Her et citat:
Vi skal have alle ikke-danskere ud af landet. Politikerne kalder alle mulige mennesker for danskere, hvis de har fået statsborgerskab, men det gør vi ikke. Man er kun dansker, hvis man biologisk set er dansker.
At en erklæret nazist er en fatsvag ignorant med gevaldige huller i sin historiske og biologiske viden bør næppe overraske. Men hans debile idé om, at der er et særligt "dansk gen" eller at man på nogen måde meningsfuldt kan tale om en "biologisk dansker", bliver jo desværre bekræftet af regeringens - og mediernes - lige så debile og ignorante nationalistiske myter om, at der skulle eksistere en særlig unik og ubrudt biologisk folke-genealogi fra nutidens danskere og langt tilbage i fortiden.

torsdag den 28. april 2011

Er du lidt kongelig?

Det er du, ifølge Berlingskes overskriftsredaktør. Avisen skriver nemlig: "Vi er vel alle sammen lidt royale":
Og nej, det giver jo ingen mening. "Artiklen" giver i øvrigt heller ingen mening - den er en eller anden slags vævende tankestrøm uden nogen rød tråd eller formål. Men i det mindste er den ikke lige så grotesk dum som overskriften.

Vi kan af gode grunde ikke "allesammen" være "lidt royale". Royal betyder jo kongelig - som i: Den person, der er født til at blive konge i et monarki. Det er vi bestemt ikke allesammen. Det er faktisk kun én person, som kan være konge i et monarki. Mono betyder jo "én". Hvis vi alle var "royale" så ville der ikke være nogen royale, for royale er netop folk der har særlige privilegier, som andre ikke har. Skal vi virkelig skære det ud i pap? Har i ingen ordbøger derinde på redaktionen? Monarki er ikke noget gradvist - vi er ikke alle "lidt" kongelige. Sikken noget pjat.

...Imbecile tåber.

Ideologi & Demografi: Danmark

Hvad kaldes det når et ministerium udsender løgnagtige pressemeddelelser, som ukritisk udbredes i de fleste af landets medier - inklusiv de statslige? Hvad hvis denne propaganda har til hensigt at fremme en bestemt (selv-)opfattelse og identitet blandt landets indbyggere - statens undersåtter - ved at udslette historiske kendsgerninger og forskelligheder og konstuere en mytologi om et fælles nationalt "ophav", der giver visse af landets indbyggere et mere "oprigtigt" tilhørsforhold til den pågældende stat end andre af landets indbyggere?

Det er der nok nogle betegnelser for. Men jeg ved ikke lige hvad det hedder. Til gengæld ved jeg, at følgende historie, som var bragt i samtlige større danske dagblade og æter-bårne medier og stammer fra et dansk ministerium, er ren manipulation og mytologi:
For første gang er flere end en tiendedel af indbyggerne i Danmark indvandrere eller efterkommere, viser en officiel opgørelse fra Integrationsministeriet.


onsdag den 27. april 2011

En KU-vending?

I generationer har De Konservative i Danmark haft som mærkesag, at "Fristaden Christiania" skulle lukkes, nedlægges, ryddes og det der er værre (og altså været modstandere af "bevarelse", som jo egentlig er hvad konservatisme står for). Det har især været en mærkesag for Konservativ Ungdom, som har skrevet sange om at tæske hippier ihjel og lavet adskillige kampagner om at hele området skulle destrueres - med vold og (stats)magt om nødvendigt.

Igår besluttede beboerne og butikkerne i Christiania så pludselig selv at lukke Fristaden og sætte alle aktiviteter i bero. Så skulle man vel tro at de konservative - unge og gamle - var glade... men nej.

Idag er den (relativt unge) konservative politiker, Jakob Næsager, gudhjælpemig citeret i alle landets medier for at kræve, at Christiania skal åbnes! Han har henvendt sig til de københavnske myndigheder og kræver at politiet skal sættes ind for at genåbne Fristaden - med vold og (stats)magt om nødvendigt! 

fredag den 8. april 2011

Hvis du får dine USA-nyheder fra danske medier...

Hvis du får dine USA-nyheder fra danske medier, så er der god grund til at du måske er forvirret. Ikke at der ikke er grund til at være forvirret, for amerikansk politik er ikke let at forstå - heller ikke for amerikanere. Men når man tillige får sine nyheder fra danske medier, som selv ikke har forstået emnet, så er det jo umuligt at være bare nogenlunde informeret.

Et eksempel. Politiken har idag talt med en "USA-ekspert" (det tvivler jeg ikke på at han er), som siger, at det er "småting", som adskiller parterne (de to partier) i den amerikanske budgetforhandling.

Det har han på sin vis ret i, al den stund, at Demokraterne faktisk er gået med på at lave nedskæringer for mange milliarder og der dermed ikke rigtig er så meget tilbage at være uenige om rent økonomisk. Men hvis man tror budgetforhandlingen kun handler om økonomi, så har man ikke forstået amerikansk politik (eller politik generelt).