mandag den 30. januar 2012

Søren Espersen & Benedikte Kjær: Antisemitter?

Dagens store "afsløring" (dvs ligegyldige medie-sludder) er at hele syv medlemmer af den danske regering ikke er kristne medlemmer af den danske statskirke. Jeg ved ærligt talt ikke hvorfor det overhovedet er noget at skrive om, for det er vel naturligt nok at en regerings demografiske sammensætning nogenlunde afspejler den i befolkningen. Men det mener medierne og vrøvlehovederne i Folketinget, som gerne selv vil være kaliffer i stedet for kaliffen, og så er det jo noget at skrive om...

Det vil sige: Jeg vil hellere skrive om vrøvlehovedernes reaktion. Ifølge Søren Espersen (DF) & Benedikte Kiær (K) er det åbenbart, at det er helt forfærdeligt, at man kan blive politiker i Danmark selvom man ikke er medlem af en bestemt kristen sekt. Det kan ikke tolkes som andet end at de to politiker, at de ikke går ind for demokrati - helt basalt, så simpelt - for hvis politisk indflydelse skal betinges af medlemsksab af en religiøs institution, så taler vi altså ikke om demokrati i nogen moderne "vestlig" forstand. Det burde være så åbenlyst at det er helt grotesk, at det er nødvendigt at skrive det.

søndag den 22. januar 2012

"Den frie presses" troskabsed

På hjemmesiden for selskabet Berlingske Media under "Redaktionelle Principper" (nu "Vores værdier") finder man Berlingskes redaktørerklæring fra 1948, som stadig gælder for alle redaktører på Berlingske Tidende, B.T. og Weekendavisen. Her er et uddrag (mine fremhævninger med fed):
Gennem to hundrede år har Det Berlingske Hus udgivet blade, som skulle kunne finde plads i danske hjem, bringe hurtige og pålidelige oplysninger om begivenheder i ind- og udland og yde redelig vejledning i drøftelsen af tidens spørgsmål.

I overensstemmelse med disse traditioner ledes de Berlingske blade i national og demokratisk ånd, i ærbødighed for kristendommen og i troskab mod fædreland og kongemagt.

Bladenes grundsyn er konservativt. De er ikke og bør ikke være bunden af tilslutning til noget politisk parti.
Det forklarer jo en del.

lørdag den 21. januar 2012

fredag den 20. januar 2012

"Med krigsbegejstring de os fylder..."

Når Islam gøres til slap, blodfattig samtaleterapi drænet for testosteron, gøres den samtidig passiv og verdensfjern. Hvad der er brug for, er en muskulær Islam, der har styrke, vilje og visdom til at skabe forandringer. Krig er, hvad enten vi kan lide det eller ej, et vilkår i verden, og at lukke Allah ude fra disse områder er en misforståelse af, hvad tro drejer sig om.
(..)
Den muslimske verden vakler mere og mere, fordi den fornægter sit eget åndelige fundament, og muslimernes øverste ledere er desværre medvirkende til, at Islam synker i knæ ved at formene den adgang til frontlinjen.
Nej, der er ingen, der har sagt disse ord. Men prøv at forestille dig, hvilket ramaskrig, der ville have været, hvis en dansk imam og konvertit havde udtalt dem.