torsdag den 3. maj 2012

Så gør dog noget! Hvad som helst!

Følgende citat fra Eyvind Vesselbo (V) er sådan et glimrende politiker-citat. Det kan jo bruges om hvad som helst - lige meget hvilken politisk problemstilling, det drejer sig om:
Hun kan jo indkalde til møde i morgen. Jeg sagde det for en uge, for tre uger siden, for to måneder siden. Indkald til nogle forhandlinger, så vi kan komme videre, kom med et udspil, eller bare gør et eller andet.
Umiddelbart vil jeg dog godt advare mod den der "bare gør et eller andet"-mentalitet. Den kan alt for let føre til uovervejede, uproportionale og uhensigtsmæssige handlinger. Idéen om at det at gøre noget - hvad som helst - er bedre end at gøre "ingenting" (eller at vente til man har fundet ud af hvad der er det rigtige og smarte), kan godt være decideret farlig.

Et eksempel er de mange "terror-pakker", der underminerer borgernes rettigheder, men blev vedtaget fordi "noget måtte der gøres". Der er også overflødige krige, der er blevet startet med det slogan.

De eftertænksomme og kritiske stemmer kan desuden blive undertrykt af den mentalitet. Hvis man ikke er villig til at gøre "hvad som helst" for at bekæmpe et onde (om det så er terror, børnemishandling social-fusk m.v.), så kan man blive stemplet som én, der ikke vil gøre "noget som helst" mod det - hvilket ingen har lyst til. Det er altså en mentalitet, der både opfordrer til overilede handlinger og lægger mundkurv på de, der har velovervejede indvendinger.

Når det er sagt, så er jeg da enig med Eyvind Vesselbo i, at det at holde et møde om et problem, da er en udemærket start. Det er bestemt ikke overilet.

I samme ånd kunne man også nedsætte et udvalg eller en kommission. Så gør man da noget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar