torsdag den 26. juli 2012

Harald Blåtand, kristendom og nationalistisk mytedannelse

Arkæologer har for nyligt fundet nogle kristne gravpladser i Danmark fra 800-tallet. Det er ca. 100 år før Harald Blåtand lod nogen skrive på Jellingestenen, at han "gjorde danerne kristne".

Det er jo interessant nok i sig selv, men ikke for journalister, der har behov for at fordreje videnskabelige opdagelser, så de passer ind i en eller anden fjollet nutidig kontekst.

onsdag den 25. juli 2012

Pinds magtfilosofi - nu i opposition

Stanken af magt omgærder udenrigsministeriet
Det er titlen af Søren Pinds seneste indlæg på Berlingeren. Indlægget er en forfriskende (fra den side) kritik af USAs krigsforbrydelser, men den primære kritik går på den danske udenrigsminister, som ifølge Pind ikke har taget kraftigt nok afstand fra disse. Indlægget slutter med følgende (fornuftige omend jeg aner en smule hykleri hos forfatteren) ord: "Bvadr. jeg kan godt forstå, venstrefløjen er ved at gå i opløsning i Danmark. Principper er der ingen tilbage af. Alt er kun stanken af magt."

tirsdag den 24. juli 2012

Omvendt bevisførelse fra forbudstilhænger

Søren Mehl Knudsen er læge. Han er også repræsentant for Ateistisk Selskab i noget de kalder "religiøstmedicinske anliggender". Han har skrevet et læserbrev til information, hvor han tordner mod alle, der forsvarer retten til at lade nyfødte drenge omskære (en praksis der foregår i det meste af verden - især i den angelsaksiske). Han mener det skal forbydes, men giver ikke mange argumenter for hvorfor. I stedet påstår han at samtlige argumenter imod et forbud hverken er "gyldige" eller "rationelle".

Det er en noget omvendt argumentationsform, for det er et udbredt princip i demokratiet og retsstaten, at det er de, der vil have at staten skal forbyde noget, som har bevisbyrden. Det kræver stærke argumenter at forbyde folk at gøre noget, mens man som udgangspunkt ikke behøver at forklare sig hvis man bare vil have ret til noget (med mindre der altså er stærke argumenter for et forbud).

onsdag den 11. juli 2012

Sammenhæng mellem skat og moral?

Skattetryk er årsag til manglen på moral

Det er overskriften på et blogindlæg i Politiken skrevet af den politiske ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll.

Det lyder jo spændende for en der er interesseret i filosofiske emner som moral og etik. Der må her være tale om en teori om, at folk bliver mindre moralske des mere de skal betale i skat - hvilket ærligt talt ikke er noget, jeg har stødt på i de både teoretiske og empiriske ting, jeg har læst om emnet. Kan det virkelig passe at folk bliver mindre villige til at hjælpe andre, jo mere de skal betale i skat, som vel i teorien netop bruges til at hjælpe andre?

Det kommer selvfølgelig an på hvad man mener med ordet "moral". Det lader ikke til at Simon Emil Ammitzbøll har samme definition af ordet, som jeg anvender her.