søndag den 25. november 2012

Bernard-Henri Lévy er stadig en lallende idiot

Lad os sætte tingene på plads: Voldtægtsapologeten

Lad os sætte tingene på plads: De Israelske hærstyrker forlod Gaza betingelsesløst i 2005 på den daværende premierminister Ariel Sharons initiativ. Siden da har der ikke været nogen israelsk militær tilstedeværelse på området, der således for første gang i historien er under palæstinensisk kontrol.
Hver eneste sætning i det afsnit er løgn. Og det er bare indledningen, men med sådan en start så følte jeg ikke nogen grund til at læse videre [men hvis du er interesseret, og hvis du kan fransk, så gennemgår Alain Gresh de resterende løgne her].


Enhver der har den mindste bare overfladiske interesse for området kan ikke være uvidende om at israelske hærstyrker har rykket ind i Gaza adskillige gange siden 2005.

Men det er ikke kun under store operationer Israel har militær tilstedeværelse i Gaza. De har bevaret en konstant militærmagt i området, som gør dem i stand til at rykke ind når som helst, ligesom de sagtens kan bombe området fra afstand - og gør det. Militærposterne er ganske rigtigt flyttet til grænsen, hvor de nu belejrer området i stedet for at forsøge at kolonisere det, men at man har flyttet nogle militærposter betyder ikke at man har "forladt området", så længe man stadig opererer militært i området når man har lyst.

Enhver der har fulgt bare lidt med, ved også at besættelsesmagten på ingen måde flyttede sine militærposter "betingelsesløst". Kun den mest uoplyste eller den mest kyniske kan være - eller foregive at være - uvidende om den kvælende blokade, Israel har indført mod Gaza, hvor alt - mad, tøj, medicin, nødhjælp, cement, benzin, alt - forhindres i at komme ind, ligesom Israels militær forhindrer Gaza i at eksportere produkter til omverdenen. Når et andet lands militær bestemmer hvad befolkningen må spise, så kan kun en lallende idiot påstå, at det har forladt området "betingelsesløst".

Hvilket fører os til den sidste af de løgnagtige sætninger: At Gaza-striben skulle være under "palæstinensisk kontrol". Det israelske militær har belejret området. Der er bygget en høj mur langs grænsen, fuld af militære checkpoints, og den israelske stat bestemmer hvem og hvad der må komme ind og ud af området - samtidig med at de forbeholder sig retten og muligheden for at slå folk ihjel indenfor området. Hvem har kontrollen?

Det har det israelske militær, som stadig er en besættelsesmagt. De kontrollerer området militært, de kontrollerer dets grænser, dets kystlinie og farvand, de kontrollerer migration ind og ud af området, de kontrollerer handlen, importen og eksporten, de kontrollerer befolkningens bevægelser, hvad de spiser, hvornår de kan genopbygge sine huse, det israelske militær bestemmer om internationale organisationer og observatører må få adgang til området, de bestemmer hvornår der er elektricitet, og om folk kan få vand at drikke.

At påstå at dette skulle udgøre "palæstinensisk kontrol" er at erklære sig selv for en lallende idiot der ikke ved noget som helst om hverken de konkrete begivenheder eller om politisk-teoretiske definitioner. Når man ikke kontrollerer sine egne grænser, sin handel, sin infrastruktur, osv så kan man ikke siges at have "kontrol" over et område. Hvis et andet land via sit militær derimod udøver denne kontrol, så er dette land stadig en besættelsesmagt:
Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops. Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.

Hvorfor, Information?

Selvfølgelig står det enhver uvidende idiot frit for at udtale sig om ting han ikke har den fjerneste viden om, og enhver har som


For bemærk: Det er ikke
Er det fordi Information selv synes at det er en god idé at forsvare årtiers besættelse og en belejring som forårsager underernæring hos børn? Næppe. Det er sikkert bare fordi

Ingen kommentarer:

Send en kommentar