søndag den 30. december 2012

Danskernes Parti (uddrag af en jammerligt kedsommelig tale)

Jeg faldt tilfældigvis lige over formand Lars Løkke Rasmussens tale Lars Løkke Rasmussens tale ved Venstres landsmøde den 17. november 2012.

Den er interessant i sin kedsommelighed og mangel på politisk ideologi eller vision. De idéer og værdier, der trods alt præsenteres, lyder ærligt talt som god gammeldags konservatisme. Der er ikke meget liberalistisk frihedskamp, individualisme, markedsideologi eller fokus på politiske rettigheder i formandstalen på årsmødet for det parti, der kalder sig "Danmarks Liberale".

Tværtimod blev der lagt vægt på traditionelt konservative dyder som sparsommelighed og mådehold, talen var en hyldest til den konservative anti-ideologiske ideologi og pointerede, at det er ligegyldigt om det er markedet eller det offentlige som leverer en ydelse, så længe "det virker". Der blev gjort kraftig brug af kollektivistisk og korporativistisk tænkning, som ellers normalt ligger liberalismen fjernt, men bestemt ikke er fremmed for konservatismen - blandt andet i følgende passage, som jo lige så godt kunne være udtalt af en formand fra et parti der ligger længere til højre og/eller længere oppe af den totalitære akse (mine fremhævninger):

tirsdag den 4. december 2012

Konservativ historieløshed

Et interessant aspekt ved politisk ideologi er, at det er de, der er allermest optaget af at "forsvare" de nationalistiske symboler, traditioner og myter, som ved allermindst om dem. Måske er denne uvidenhed en del af forklaringen på deres hysteriske kamp?

Først var der Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl, der hævdede at kæmpe for at bevare det, der ifølge hans grænseløse historieløshed har været "vores kristne kulturarv gennem 6.000 år". Det er altså godt 5000 år mere, end der har været kristne i Danmark, og godt 4000 år længere end kristendommen har eksisteret på Jorden.

Og idag hævder den lige så historieløse uddannelsesordfører for De Konservative, Mai Henriksen, at "I Danmark har vi været præget af kristendommen i årtusinder."

I årtusinder? Virkelig? 

Det siger hun minsandten som et argument for at ikke at forandre noget i Folkeskolens religionsundervisning. Noget tyder på, at hun selv nok kunne have fortjent en lidt bedre religionsundervisning - og historieundervisning. Og hun er altså ordfører for uddannelse! For et parti, der hævder at gå op i ting som almen dannelse, viden om national kultur og historie m.v. En person, der mangler helt banal viden om kristendommens historie, er undervisningsordfører for et parti, der hævder at have kristendommen som sit holdningsmæssige grundlag? Vorherrebevares...

Det er da interessant, at nationalister er de, der ved mindst om sin egen nation, og konservative er de, der ved mindst om den historie, de ønsker at konservere.

Se også: 
- Harald Blåtand, kristendom og nationalistisk mytedannelse 
- Historierevisionisme som propaganda  
- Ideologi & Demografi: Danmark 
Se nu hvad i har gjort!
- Graffiti: En del af dansk kulturarv