fredag den 18. januar 2013

Når midten flytter mod højre: Om Radikal krigsbegejstring

Den manglende argumentation for at stemme ja til dansk krigsdeltagelse i Afrika - ja, afvisningen af at der overhovedet behøves en argumentation - fik mig til at tænke på, at Det Radikale Venstre (som partiet jo engang hed) engang var kendt som det antimilitaristiske parti, der modsatte sig oprustning og krigsdeltagelse og gik ind for neutralitet og fredelig konfliktløsning. Ja, det er længe siden, men det er faktisk de principper partiet blev grundlagt på! Principiel modstand mod krig og oprustning var grunden til at partiet i det hele taget blev grundlagt. Det er så længe siden, at flere af partiets medlemmer ikke selv kan huske det - partiet har jo stemt for alle krigshandlinger, den danske stat har deltaget i igennem flere årtier. Hvordan gik de fra at være så optaget af neutralitet, nedrustning og afmilitarisering til i dag uden tøven eller debat at stemme for den ene krig efter den anden? 
[..]
De Radikale er interessante i og med at de i mange år har haft den besynderlige holdning, at det er vigtigt for dem, at befinde sig præcist i ”midten” af dansk politik (hvad det så end betyder). Hvis man skal tro på det, så må man kunne bruge De Radikale som en indikator på hvor resten af dansk parlamentarisk politik befinder sig. Når De Radikale gennemgår en udvikling og skifter holdninger, så må det jo være fordi resten af de danske partier også har skiftet holdninger og gennemgået en tilsvarende udvikling - ellers kunne De Radikale jo ikke blive ved med at befinde sig i ”midten”. Hvis De Radikale er skredet til højre siden dets grundlæggelse - både hvad angår militarisme, økonomi og sociale spørgsmål - og partiet både før og efter denne forandring var defineret som ”midten” i dansk politik, så må vi altså konkludere, at hele det politiske spektrum er drejet til højre i løbet af de seneste mange årtier.

Læs mere om hvordan "midten er flyttet mod højre" i min blog på Modkraft

Ingen kommentarer:

Send en kommentar