søndag den 7. april 2013

Adam Smith om statens essentielle opgaver

Ifølge John Adam Smith har enhver stat 4 primære opgaver:
1) At sikre den private ejendomsret;
2) At fremme landets velstand gennem regulering af handel og industri;
Begge de to førstnævnte kræver oprettelsen af et effektivt politi, hvilket betyder, at staten må 
3) sikre sin egen indtægt gennem inddrivelse af skatter og afgifter, som betales af befolkningen;
4) Oprettelsen af et militær, som kan beskytte staten og nationen mod angreb fra andre stater.

Fra Lectures on Jurisprudence (Friday, December 24. 1762) (mine fremhævninger):
We will find that there are four things which will be the design of every government:

The first and chief design of every system of government is to maintain justice; to prevent the members of a society from incroaching on one anothers property, or siezing what is not their own. The design here is to give each one the secure and peacable possession of his own property. [..]

When this end, which we may call the internall peace, or peace within doors, is secured, the government will next be desirous of promoting the opulence of the state. This produces what we call police. Whatever regulations are made with respect to the trade, commerce, agriculture, manufactures of the country are considered as belonging to the police. [..]

As the government can not be supported without some expence, though the state was very opulent, it would next be considered in what manner this expence should be born. In all cases it is evident that this burthen at last must lye on the industrious part of the people. [..] it may be supplied by a tax on the lands possessed by the subjects. These though not rents of the crown are a deducement from the rents of the possessor. Or lastly, if it be raised by customs, on manufactures, imports and such like, where it is immediately levied from the people.In all cases therefore the expenses of the government must be defrayed by the people. [..]

Besides these 3 considerations of the security of property, the police, and the revenue of the kingdom or state, it must also be necessary to have some means of protecting the state from foreign injuries. [..] It is therefore requisite that an armed force should be maintained, as well to defend the state against externall injuries as to obtain satisfaction for any that have been committed.
Hvorfor er det interessant? Det er jo ikke andet end forholdsvist almindeligt etablerede og accepterede sandheder idag. Det er det af to grunde:

1) Fordi mange har den fejlagtige opfattelse at Adam Smith skulle have været fortaler for en eller anden form for laissez-faire kapitalisme eller minimalstat. Det er ikke tilfældet: Han mente at staten både har ret til og er nødt til at inddrive skatter og at sikre at den selv har et tilstrækkeligt stort budget, og at den derfor er forpligtet til at regulere det "private marked" og på anden vis at være en aktiv aktør for at sikre effektiv produktion og økonomi og generel velstand.

2) Fordi Adam Smith her bekræfter en pointe, som bl.a. har været fremført af anarkister: Statens primære opgave er at sikre den økonomiske ulighed gennem beskyttelse af den private ejendomsret og ved at fremme de mest udbytningseffektive (kapitalistiske) produktionsforhold. Især den sidste faktor understreger, at staten ikke er en "neutral" aktør i forhold til de økonomiske forhold. Selv en "socialistisk arbejderstat" vil have en interesse i at opretholde sit politi, militær og andre kontrolmekanismer, hvilket kræver at staten har et solidt indtægtsgrundlag. Den vil derfor have en selvstændig interesse i at fremme udbytningseffektive økonomiske forhold og metoder, der kan give det største overskud (til staten). Den vil derfor næppe kunne gå ind for arbejdernes virkelige selvforvaltning og kontrol over produktionsmidlerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar